Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu.

- Giới thiệu mục tiêu tóm nội dung, chương trình thể dục 8, biên chế tổ chức lớp, một số quy định khi tập luyện.

 II. Địa điểm, thiết bị dạy học.

 - Địa điểm: Sân trường.

 -Thiết bị: Còi,sổ sách ,giáo án,HS tập vở,bút viết.

 III. Hoạt động của giáo viên và học sinh.

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập đá cầu + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần: 16 Tiết: 31 ĐÁ CẦU Ns: 27/11/ 2011 Nd: 30/11/ 2011 I/ Mục tiêu. * Đá cầu: Sau khi học xong bài này HS phải nắm được nội dung cấu trúc của bài. - Trang bị cho HS một số kiến thức, kĩ năng để rèn luyện về kỹ thuật đá cầu.Yêu cầu biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số động tác đá cầu . - Kỷ năng: Biết vận dụng vào cuộc sống hàng ngày: - Thái độ: Có hành vi thái độ đúng đắn nghiêm túc trong mọi lĩnh vực - Yêu cầu: thực hiện nghiêm túc, nắm bắt được động tác, thực hiện tương đối * Chạy bền: luyện tập chạy bền. II. Địa điểm, thiết bị dạy học. - Địa điểm: Sân trường. -Thiết bị: Còi,cầu. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh. Nội dung Định lượng Phương pháp-tổ chức A / Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: 2. Khởi động: - Khởi động chung : HS chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường, xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ. -Chạy bước nhỏ -Chạy nâng cao đùi -Chạy gót chạm mông -Chạy đạp sau 7-8 phút - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. €GV LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ Đội hình khởi động sau khi chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân trường. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ €€€€€ €€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ B / Phần cơ bản. Đá cầu: * Ôn: + Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. + Tâng cầu bằng mu, má trong, ngoài bàn chân và đùi Kiểm tra thử. * Củng cố: Tâng cầu bằng mu, má trong, ngoài, đùi 30-32 phút Gv chia nhóm luyện tập. €€€€€€€ LT€ €€€€€€€ GV hướng dẫn cho tập theo đội hình 2 hàng ngang. €€ GV hướng dẫn luật thi đấu đơn - 2 hs thực hiện, lớp nhận xét-Gv hệ thống C / Phần kết thúc. + Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở. + Nhận xét, đánh giá buổi tập + Giao bài tập về nhà - Luyện tập đá cầu + Xuống lớp. 5 phút 4x8 nhịp €GV LT€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV hô “giải tán” HS đồng thanh hô “khỏe”. Tuần: 16 Tiết: 32 KIỂM TRA ĐÁ CẦU Ns: 4/12/ 2011 Nd: 7/12/ 2011 I MỤC TIÊU : – Tri thức : Đánh giá sự tiếp thu của HS qua một thời gian luyện tập . _ Thái độ : thực hiện nghiêm túc ,tích cực để đạt kết quả tốt nhất . II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân trương thoáng mát . 2 – Phương tiện : Sổ điểm, còi.cầu. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh . - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung kiểm tra . 2 – Khởi động : a) Khởi động chung : - Chạy chậm quang sân trường . Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai. Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình . b) Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ . - Chạy nâng cao đúi . - Chạy gót chạm mông . 7 PHÚT 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung kiểm tra . - Tập theo đội hình 4 hàng ngang , cự ly cách một sải tay giàn hàng do GV điều khiển . €GV €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ B- PHẦN CƠ BẢN : 1 - Kiểm tra , xếp loại : a- Tổ chức và phương pháp kiểm tra . - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 1 em . - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần . Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2 . b- Cách xếp loại : Xếp loại kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích : - Xếp loại Gioi Thực hiện đúng kĩ thuật, tâng cầu 10 quả trở lên. - Xếp loại Khá Thực hiện đúng kĩ thuật, tâng cầu 8 quả trở lên. Xếp loại Tb thực hiện cơ bản đúng kỷ thuật,thành tích đạt ở mức đạt 6 quả trở - Xếp loại Yếu những yêu cầu trên không đạt 34 phút _Đội hình kiểm tra GV € €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Nhật xét đánh giá buổi học . 2- Công bố điểm kiểm tra 3- Dặn dò . Kết thúc tiết học 5 Phút - GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt. - GV công bố điểm kiểm tra . - Dặn dò : Ôn bật xa và nhẩy dây nhanh chuẩn bị kiểm tra RLTT. GV hô “ Giải tán “– HS hô “Khoẻ “ . Tuần : 17 Tiết : 33-34 Ngày soạn : 10/12/ 2011 ÔN TẬP CHẠY NHANH Ngày giảng :14/12/ 2011 I _ MỤC TIÊU : - Sau khi học xong bài này HS phải nắm được nội dung cấu trúc của bài. - Chạy nhanh : Trang bị cho HS một số kiến thức , kĩ năng để rèn luyện và phát triển sức nhanh.Yêu cầu biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số động tác bỗ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực, nhất là sức nhanh . II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân trương. 2 – Phương tiện : Trang phục, còi, tranh ảnh, III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : GV nhận lớp kiểm tra sí số, tác phong, sức khỏe học sinh . - phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nội dung bài học . 2 – Khởi động : Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân , đầu gối, hông, vai. Thực hiện các động tác: lườn, bụng, ngực, vặn mình 10 PHÚT 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung , yêu cầu bài học . - Tập theo đội hình 4 hàng ngang , do GV điều khiển . € €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ B- PHẦN CƠ BẢN : Chạy nhanh: *Ôn: - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông - Kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh cự ly 40-50m - Kỹ thuật xuất phát cao, chạy nhanh cự ly 40 - 60m * Củng cố: - Chạy nhanh . 75 phút 4 lần x 30m 3 phút - GV cho từng tổ luyện tập - Xếp đội hình 4 hàng ngang cự ly cách 1 sải tay dàn hàng . - HS bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của GV . - Xếp đội hình 4 hàng dọc . Từng nhóm 4 em luyện tập chạy trên quãng đường 60m · · · · · · · · · · · · · · · · X P · · · · · · · · · · · · · · · · GV hướng dẫn một số động tác hồi tĩnh . Yêu cầu HS ý thức tự giác thực hiện sau khi đã chạy bền . - GV gọi 1 tổ lên thực hiện phần chạy nhanh . GV và HS góp ý , nhận xét cho các tổ . C – PHẦN KẾT THÚC: 1 – Thả lỏng. 2 – Nhật xèt đánh giá tiết học 3 – Giao bài tập về nhà . Kết thúc tiết học 5 phút - Xếp đội hình 4 hàng ngang , GV cho HS thực hiện một số động tác thả lỏng tay chân và toàn thân . - GV nhận xét , đánh giá kết quả tiết học . - GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà . Tuần: 18 Tiết: 35-36 KIỂM TRA HK I: CHẠY NHANH Ns: 18/12/ 2011 KẾT HỢP KIỂM TRA RLTT Nd: 21/12/ 2011 I MỤC TIÊU : – Tri thức : Đánh giá sự tiếp thu của HS qua một thời gian luyện tập . _ Thái độ : thực hiện nghiêm túc ,tích cực để đạt kết quả tốt nhất . II – ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : 1 – Điạ điểm : Sân trương thoáng mát . 2 – Phương tiện : Trang phục , đồng hồ bấm giờ ,vạch XP ban ghế GV kiểm tra. III – NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A – PHẦN MỞ ĐẦU : 1 – Nhận lớp : - GV nhận lớp kiểm tra sí số , tác phong , sức khỏe học sinh . - Phổ biến mục tiêu , yêu cầu , nội dung kiểm tra . 2 – Khởi động : a) Khởi động chung : - Chạy chậm quang sân trường . Xoay các khớp : cổ tay , cổ chân , đầu gối , hông , vai. Thực hiện các động tác : lườn , bụng , ngực , vặn mình . b) Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ . - Chạy nâng cao đúi . - Chạy gót chạm mông . 10 PHÚT 2lần x 8 nhịp - Lớp trưởng tập họp lớp theo 4 hàng ngang , chấn chỉnh hàng ngũ , báo cáo sí số cho GV . Chúc GV khoẻ - GV chúc lại HS và phổ biến nội dung kiểm tra . - Tập theo đội hình 4 hàng ngang , cự ly cách một sải tay giàn hàng do GV điều khiển . €GV €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ B- PHẦN CƠ BẢN : 1 - Kiểm tra , xếp loại : a- Tổ chức và phương pháp kiểm tra . - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3 em . - Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần . Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2 . b- Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích : - Điểm 9 _10 (G)Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát,kỷ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức giỏi theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 7 _8 (K)Thực hiện đúng kĩ thuật xuất phát,kỷ thuật bước chạy và thành tích đạt ở mức khá theo tiêu chuẩn RLTT - Điểm 5 _6 (Đ) thực hiện cơ bản đúng kỷ thuật,thành tích đạt ở mức đạt RLTT,hoặc thành tích không đạt nhưng đúng kỷ thuật . -Điểm 3 _4_5 những yêu cầu trên không đạt 70 PHÚT _Đội hình kiểm tra GV € € € €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ C – PHẦN KẾT THÚC : 1 – Nhật xét đánh giá buổi học . 2- Công bố điểm kiểm tra 3- Dặn dò . Kết thúc tiết học 5 Phút - GV nhận xét tiết học . Biểu dương những HS học tốt. - GV công bố điểm kiểm tra . - Dặn dò : Ôn bật xa và nhẩy dây nhanh chuẩn bị kiểm tra RLTT. GV hô “ Giải tán “– HS hô “Khoẻ “ .

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 hkI.doc