Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Quang Hiệu

I/ Mục tiêu

- Chương trình môn học thể dục 8 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kêt quả đã học ở lớp 6,7. chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 9 :

- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

II/ Địa điểm - Phương tiện

- Địa điểm : Lớp học

- Phương tiện : Giáo án, SGK

III/ Nội dung - Phương pháp tổ chức

doc97 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Quang Hiệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Cột , xà, đệm, giáo án, bóng chuyền, vệ sinh sân tập. III/Nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung đ l phương pháp lên lớp. I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: Ôn - Ôn cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng- qua xà tiếpđất (giai đoạn qua xà). - Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . - Yêu cầu: học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật . 2.TTTC: Bóng chuyền : Ôn: -Luyện tập phát bóng thấp tay chính diện . -Luyện tập chuyền bóng cao tay, đệm bóng . -Một số động tác phát triển sức nhanh: di chuyển ngang 4m. 3. Củng cố : Giọi hai em lên thực hiện kỹ thuật cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy dá lăng(giai đoạn qua xà). III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện động tác điều hoà - Rũ chân, rũ tay tích cực. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà: Ôn tập các nội dung bài học: + Nhảy cao + Bóng chuyền 10’ 1phút 1phút 8’ 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 2Lx 15n 30phút 15’ 15phút 5phút - Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Từ đội hình hàng ngang cho khởi động. - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS) € GV - Chia lớp thành 2nhóm: 1nhóm bật nhảy,1 nhóm bóng chuyền. Hai nhóm hđ sau 15’ thì đổi nội dung. - GV hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện. - Giáo viên quan sát học sinh tập luyện – sửa sai. - Nhóm trưởng điều khiển, giáo viên quan sát - sửa sai.àĐH tập theo hàng - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện. - HS thực hiện , GV quan sát sửa sai. - GV giọi HS nhận xét sau đó rút kinh nghiệm cho các em. - GV gọi1- 2 HS nhắc lại nội dung cơ bản vừa học xong. - Hs thả lỏng- tập trung lớp. - Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà. Ngày soạn: 10/02/2011 Ngàygiảng: 14/02/2011 Tiết47 nhảy cao-TTTC I/Mục tiêu: 1/Nhảy cao: -.Kiến thức: Ôn đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà tiếp đất (giai đoạn qua xà).Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . Hoàn thiện nâng cao thành tích, nhảy cao bước qua. -Kỹ năng: Học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật nhảy cao bước qua. 2/TTTC. -Kiến thức: Ôn đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . .- Kỹ năng: HS thực hiện các động tác kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . 3 Thái độ: Mức độ hoàn thiệt bài tập cao,ý thức tham gia tập luyện tốt. II/Địa điểm - Dụng cụ: 1/Địa điểm: trên sân trường 2/Dụng cụ : : Cột , xà, đệm, giáo án, bóng chuyền, vệ sinh sân tập. III/Nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung đ l phương pháp lên lớp. I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. 3. Kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh ôn lại nội dung và kiểm tra bài cũ( Chuyền và đẹm bóng) . II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: Ôn - Ôn cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng- qua xà tiếpđất (giai đoạn qua xà). - Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . - Yêu cầu: học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật . 2.TTTC.: Bóng chuyền - Ôn đệm bóng ,chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học: - Bài tập về nhà: + Nhảy cao + Bóng chuyền 10phút 2’ 8’ 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15phút 15’ 5phút - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. - Đội hình khởi động: - GV gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ. - HS khác quan sát nhận xét. - Chia lớp thành 2nhóm:1nhóm bật nhảy,1nhóm bóng chuyền.Hai nhóm hđ sau 15’ thì đổi nộ dung. - GV hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện – Quan sát sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng -Cho hoùc sinh hỡnh thaứnh ủoọng taực tay - Gv quan sát sửa sai. - Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà Ngày soạn: 14/02/2011 Ngàygiảng: 18/02/2011 Tiết48 nhảy cao-TTTC I/Mục tiêu: 1/Nhảy cao: -.Kiến thức: Ôn đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà tiếp đất (giai đoạn qua xà).Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . Hoàn thiện nâng cao thành tích, nhảy cao bước qua. -Kỹ năng: Học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật nhảy cao bước qua. 2/TTTC. -Kiến thức: Ôn đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện và cao tay chính diện . .- Kỹ năng: HS thực hiện các động tác kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . 3 Thái độ: Mức độ hoàn thiệt bài tập cao,ý thức tham gia tập luyện tốt. II/Địa điểm - Dụng cụ: 1/Địa điểm: trên sân trường 2/Dụng cụ : : Cột , xà, đệm, giáo án, bóng chuyền, vệ sinh sân tập. III/Nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung đ l phương pháp lên lớp. I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. 3. Kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh ôn lại nội dung và kiểm tra bài cũ( Chuyền và đẹm bóng) . II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: Ôn - Ôn cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng- qua xà tiếpđất (giai đoạn qua xà). - Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . - Yêu cầu: học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật . 2.TTTC.: Bóng chuyền - Ôn đệm bóng ,chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học: - Bài tập về nhà: + Nhảy cao + Bóng chuyền 10phút 2’ 8’ 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15phút 15’ 5phút - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. - Đội hình khởi động: - GV gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ. - HS khác quan sát nhận xét. - Chia lớp thành 2nhóm:1nhóm bật nhảy,1nhóm bóng chuyền.Hai nhóm hđ sau 15’ thì đổi nộ dung. - GV hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện – Quan sát sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng -Cho hoùc sinh hỡnh thaứnh ủoọng taực tay - Gv quan sát sửa sai. - Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà Ngày soạn: 17/02/2011 Ngàygiảng: 21/02/2011 Tiết49 nhảy cao-TTTC I/Mục tiêu: 1/Nhảy cao: - Kiến thức: Ôn đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà tiếp đất (giai đoạn qua xà).Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . Hoàn thiện nâng cao thành tích, nhảy cao bước qua. -Kỹ năng: Học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật nhảy cao bước qua. 2/TTTC. -Kiến thức: Ôn đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay chính diện và cao tay chính diện . .- Kỹ năng: HS thực hiện các động tác kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . 3 Thái độ: Mức độ hoàn thiệt bài tập cao,ý thức tham gia tập luyện tốt. II/Địa điểm - Dụng cụ: 1/Địa điểm: trên sân trường 2/Dụng cụ : Cột , xà, đệm, giáo án, bóng chuyền, vệ sinh sân tập. III/Nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung đ l phương pháp lên lớp. I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2. Khởi động - Thực hiện bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi - Đá lăng sau. 3. Kiểm tra bài cũ: - Cho học sinh ôn lại nội dung và kiểm tra bài cũ( Chuyền và đẹm bóng) . II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: Ôn - Ôn cách đặt chân vào điểm giậm nhảy, chạy đà 3-5 bước giậm nhảy đá lăng- qua xà tiếpđất (giai đoạn qua xà). - Ôn hoàn thiện nhảy cao kiểu “bước qua” . - Yêu cầu: học sinh thực hiện các động tác tương đối đúng kỹ thuật . 2.TTTC.: Bóng chuyền - Ôn đệm bóng ,chuyền bóng cao tay, phát bóng tháp tay chính diện và cao tay chính diện . +Phát bóng thấp tay chính diện. +Đệm và chuyền bóng . III. Phần kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng . + Duỗi chân thả lỏng . + Rũ vai thả lỏng. - GV nhận xét giờ học: - Bài tập về nhà: + Nhảy cao + Bóng chuyền 10phút 2’ 8’ 2Lx 8n 2Lx 15n 2Lx 15n 2Lx 15n 30’ 15phút 15’ 5phút - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - Đội hình nhận lớp xếp thành hàng ngang. - Đội hình khởi động: - GV gọi 2-3 HS kiểm tra bài cũ. - HS khác quan sát nhận xét. - Chia lớp thành 2nhóm:1nhóm bật nhảy,1nhóm bóng chuyền.Hai nhóm hđ sau 15’ thì đổi nộ dung. - GV hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện – Quan sát sửa sai. - Gv hướng dẫn Hs tổ chức tập luyện -GV phaõn tớch ủoọng taực vaứ hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn ủoọng taực phaựt boựng thaỏp tay. - Chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thay nhau vaứo luyeọn taọp phaựt boựng, ủeọm boựng -Cho hoùc sinh hỡnh thaứnh ủoọng taực tay - Gv quan sát sửa sai. - Gv nhận xét lớp – giao nhiệm vụ tập luyện về nhà

File đính kèm:

  • docgiao an td 8 bac giang.doc