Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010

A. MỤC TIÊU:

 *Kiến thức :

 HS : Nắm được một số động tác bổ trợ nhảy xa , ném bóng.

 

*Kỹ năng:

 - Học sinh hiểu được và thực hiện thành thạo các động tác nhảy xa- ném bóng, chạy bền .Rèn luyện ý thức tự giác , tích cực trong học tập , phát triển sức nhanh, sức mạnh trong vận động.

- Giúp HS phát triển các nhóm cơ thông qua bài tập thể lực phát triển chung.

- Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

 *Thái độ :

 - Học sinh có ý thức tốt trong tập luyện

B .ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 Địa điểm:

 - Sân tập trường.

 - Hs chuẩn bị sân tập và dụng cụ học tập.

 Phương tiện :

 - Thầy : giáo án -tranh ảnh

 - Trò : Chuẩn bị hố nhảy xa - Bóng ném .

C.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc44 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi + Chạy đà 17-19 bước thực hiện kỹ thuật nhảy ngồi - Chú ý giai đoạn giậm nhảy, trên không 3.Chạy bền: Trò chơi: Chạy vòng số 8 20(P) 10 Lần 10 (P) - GV hướng dẫn cho HS ôn luyện GV quan sát và sửa KT cho HS GV tổ chưc, hướng dẫn cho HS chơi. GV tổ chưc, hướng dẫn cho HS chơi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. - Dặn dò HS chuẩn bị kiểm tra 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:53 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra nhảy xa I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa, kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng nội dung nhảy xa. Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Hố cát, ván giậm nhảy III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 4.0 m 3.5 m Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 3.8 m 3.3 m 5-6 3.6 m 3.0 đúng KTTrên Ko 3-4 3.3 m 2.7 không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợip còn lại 30 (P) 3 Lần Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra - Mỗi HS thực hiện nhảy 3 lần theo tên gọi C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B Cộng Phần tự chọ chưa sọan Tiết:65 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tự chọn I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng nội dung tự chọn. - Qua đó để đánh giá chất lượng HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Bón chuyền, dụng cụ về sân bải III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Cách tính điểm: Nam: chuyền bóng qua lại 9-10 chuyền trên 30 quả 7-8 Từ 20-30 quả đúng KT 5-6 Từ 10-20 quả đúng KT 4 trường hợp còn lại Nữ: Đệm bóng qua lưới vào ô (6m x 6m) Vào ô 1 quả tính 1 điểm, chạm chỉ-lưới tính 1/2 điểm 30 (P) * Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra tuỳ vào mức độ để có thể cho điểm như đạt số lần chuyền nhưng KT chưa tốt hạ 1 điểm... - Mỗi HS đện 10 quả vào ô 1 quả được tính 1 điểm C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra,Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B Cộng Tiết:66 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà tự do nhảy xa. 2.Ném bóng: + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Chạy đà tự do ném bóng đi xa(lưu ý 4 bước chéo) 15(P) 20 l 20 l 15(P) 20 l 20 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:67 bài dạy Ngày dạy .../.../........ Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10(P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà tự do nhảy xa. 2.Ném bóng: + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Chạy đà tự do ném bóng đi xa(lưu ý 4 bước chéo) 15(P) 20 l 20 l 15(P) 20 l 20 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:68 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra học kỳ II nội dung ném bóng (Trọng tâm 4 bước cuối và RSCC) I. Mục đích, yêu cầu: - Kiển tra kỹ thuật và thành tích ném bóng, kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng, nội dung ném bóng. Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Bóng 150 gam ... III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra ném bóng Thang điểm: Điểm Nam Nữ Kỹ Thuật 9-10 40m 25m Đúng 4 giai đoạn kỹ thuật 7-8 30m 20m 5-6 25m 15m đúng 4 bước cuối 3-4 30m 20m không đúng KT 1-2 Tất cả các trường hợp còn lại 30 (P) 3 Lần - Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B Cộng Tiết: 69 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy 500m I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10(P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 100 s 112 s Khá 110 s 119 s Đạt 120 s 132 s 30(P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B Cộng Tiết:70 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung NéM BóNG TRúNG ĐíCH I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 8 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 4 quả 4 quả Khá 3 quả 3 quả Đạt 2 quả 2 quả 30 (P) 5 Lần - Kiểm tra mỗi lần 1 em . - Một em thực hiện ném 5 quả - GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 8A 8B Cộng

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 3747 chuan moi nhat.doc