Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 35 - Bản đẹp 3 cột

I/ Mục Tiêu :

 -Nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết đúng vế TDTT để các em tích cực RLTT.

 *Yêu cầu :Biết được lợi ích tác dụng của TDTT đến cơ , xương , hêtuần hoàn , hệ hô hấp và quá trình trao đổi chất. Có thái độ hành vi đúngtrong ứng xử với bạn và tự giác , tích cực , kiên trì tập luyện trong TDTT , trong các giờ học TD, tự học tự luyện hàng ngày

 -Hướng dẫn một số qui định khi luyện tập TDTT .

 *Yêu cầu: Học sinh nắm được và thực hiện đúng

II / Địa Điểm - Phương Tiện :

 -Địa diểm : Học tại lớp

III / Tiến Trình Dạy Và Học :

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 1 đến 35 - Bản đẹp 3 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ả lớp ổn định gọi vài HS lên thực hiện cũng cố rút kinh nghiệm €g/v €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV nhận xét , đánh giá kết quả tiết học . Biểu dương những HS học tốt. - GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà Trường THCS Tân Thành Giáo Aùn Số : 32 Tuần : 16 Tiết PPCT : 32 Ngày soạn :22/11/2008 Bài : 32 F KIỂM TRA I/ Mục tiêu : - Bóng chuyền :Kiểm tra Chuyền bóng cao tay bằng hai tay, Đệm bóng ; Phát bóng thấp tay chính diện * yêu cầu :Xác định được điểm rơi của bóng để áp dụng trong thực tế khi chuyền bóng cao tay , đệm bóng và phát bóng Biết và áp dụng kỹ thuật để đạt diểm cao khi kiểm tra II/ Địa điểm – Phương tiện : -Địa diểm : Sân bóng chuyền -Phương tiện : Còi, Bóng chuyền , chuẩn bi sân tập III/ Tiến trình dạy và học : Nội Dung Lượng VĐ Phương Pháp Tổ Chức A/ Phần Chuẩn Bị : 1) Nhận lớp: -GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. -Giới thiệu bài mới: GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học. 2) Khởi động : -Khởi động chung : H/s chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường, xoay các nhóm khớp , các nhóm cơ : khớp cổ ,khớp cổ tay -cổ chân ,khớp khuỷu tay,khớp vai ,khớp hông ,khớp gối ,ép dọc , ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi , tại chỗ bật cao , nhồi bóng -dắt bóng - Tung bóng lên cao về trước : + Di chuyển theo bóng vỗ tay tên đầu một cái, vỗ tay phía sau một cái rồi bắt bóng trên đầu. + Di chuyển theo bóng quay tay hai vòng xuôi, ngược lại rồi bắt bóng trên đầu . B/ Phần Cơ Bản : 1) Kiểm tra :Bóng chuyền Hình thức kiểm tra:Mỗi em HS được kiểm tra 1 lần ở từng nội dung, mỗi nội dung được thực hiện 11 quả, tính điểm 10 qua, mỗi quả phát và chuyền –đệm qua lưới vào sân được tính 1 điểm . -Kết hợp chuyền bóng và đệm bóng -Phát bóng thấp tay chính diện 2) Củng cố: - G/v gọi từng nhóm H/s thực hiện một số đt bóng chuyền đã học . C / Phần Kết Thúc : 1)Hồi tỉnh ,thả lỏng cơ bắp ,thư duỗi các khớp , hồi tỉnh sức 2) Nhận xét chung về tiết kiểm tra 3) Bài tập ở nhà và nhắc nhở chuẩn bị cho tiết sau. - Xuống lớp 8 phút 2x8 /đ/t 2l 2l 2l 32 phút 1l/11 quả/hs 1l/11 quả/hs 2 hs 5phút 2x8 - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. - GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học thật ngắn gọn . Khởi động các khớp thật kỹ các khớp để bước vào tập luyện đạt thành tích €g/v € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - - - - - - €€€€€€ - - - - - - €€€€€€ - - - --- €€€€€€ - - - - - €€€€€€ 20m €gv HS tự giác khởi động chung vàchuyên môn Tập theo đội hình kiểm tra GV quan sát và chấm điểm cho HS Đội hình kiểm tra HS ngồi theo hàng JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ € € € c/b € €€ €€ Bàn gv €gv € € €p/b € € - Sau khi kiểm tra xong em nào được điểm xấu (nếu còn thời gian) thầy giáo sẽ kiểm tra lại để gỡ điểm nhưng không được điểm tối đa. Cho cả lớp ổn định, GV nhận xét €g/v €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV nhận xét , đánh giá kết quả tiết học . Biểu dương những HS học tốt. - GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà Trường THCS Tân Thành Giáo Aùn Số : 33 Tuần : 17 Tiết PPCT : 33 Ngày soạn :2/12/2008 Bài : 33 F ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KIỂM TRA RLTT I/ Mục tiêu : -Bài TD : Ôn bài TD 9 động tác tay không đã học . * yêu cầu : Thuộc bài TD , thuộc thứ tự từng động tác , đúng cấu trúc biên độ và nhịp điệu động tác để chuẩn bị thi HKI . - Chạy tốc độ cao theo hình rẻ quạt và chuyền bóng trúng đích . * yêu cầu: Chạy vối tốc độ cao và đúng theo thứ tự Bóng phải được chuyền trực tiếp cao tay vào ô II/ Địa điểm – Phương tiện : -Địa diểm : Sân TD -Phương tiện : Còi ,bóng , lưới, chuẩn bi sân tập III/ Tiến trình dạy và học : Nội Dung Lượng VĐ Phương Pháp Tổ Chức A/ Phần Chuẩn Bị : 1) Nhận lớp: -GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. -Giới thiệu bài mới: GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học. 2) Khởi động : -Khởi động chung : H/s chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường, xoay các nhóm khớp , các nhóm cơ : khớp cổ ,khớp cổ tay -cổ chân ,khớp khuỷu tay,khớp vai ,khớp hông ,khớp gối ,ép dọc , ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi , tại chỗ bật cao , nhồi bóng -dắt bóng - Tung bóng lên cao về trước : + Di chuyển theo bóng vỗ tay tên đầu một cái, vỗ tay phía sau một cái rồi bắt bóng trên đầu. + Di chuyển theo bóng quay tay hai vòng xuôi, ngược lại rồi bắt bóng trên đầu . B/ Phần Cơ Bản : 1) Ôn bài TD 9 động tác : Vươn Thở ; Tay ; Ngực ; Chân ; Bụng ; Vặn mình ; Phối hợp ;Nhảy ;Điều hoà : 2)Bóng chuyền: -Chạy theo đường rẻ quạt Hình thức :Mỗi em HS được thực hiện 2lần chạy , - Chuyền bóng cao tay vào ô nội dung được thực hiện 11 quả, tính điểm 10 quả , mỗi quả chuyền vào ô được tính 1 điểm . 2) Củng cố: - G/v gọi từng nhóm H/s thực hiện một số đt bóng chuyền đã học . C / Phần Kết Thúc : 1)Hồi tỉnh ,thả lỏng cơ bắp ,thư duỗi các khớp , hồi tỉnh sức 2) Nhận xét chung về tiết kiểm tra 3) Bài tập ở nhà và nhắc nhở chuẩn bị cho tiết sau. - Xuống lớp 8 phút 2x8 /đ/t 2l 2l 2l 32 phút 2x8 2l 1l/11 quả/hs 2 hs 5phút 2x8 - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. - GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học thật ngắn gọn . Khởi động các khớp thật kỹ các khớp để bước vào tập luyện đạt thành tích €g/v € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - - - - - - €€€€€€ - - - - - - €€€€€€ - - - --- €€€€€€ - - - - - €€€€€€ 20m €gv N:1 €€€€€€€€ € € €N :4 € N:2 € €gv € € € € € € N :3 € €€€€€€€€ € € € c/b Sau khi kiểm tra xong em nào được điểm xấu (nếu còn thời gian) thầy giáo sẽ kiểm tra lại để gỡ điểm nhưng không được điểm tối đa. Cho cả lớp ổn định, GV nhận xét €g/v €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -GV nhận xét , đánh giá kết quả tiết học . Biểu dương những HS học tốt. - GV giao bài tập và hướng dẫn luyện tập thêm ở nhà Trường THCS Tân Thành Giáo Aùn Số : 34 Tuần : 17 Tiết PPCT : 34 Ngày soạn :22/11/2008 Bài : 34 F ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I/ Mục tiêu : -Bài TD : Ôn bài TD 9 động tác tay không đã học . * yêu cầu : Thuộc bài TD , thuộc thứ tự từng động tác , đúng cấu trúc biên độ và nhịp điệu động tác để chuẩn bị thi HKI . - Chạy tốc độ cao theo hình rẻ quạt và chuyền bóng trúng đích . * yêu cầu: Chạy vối tốc độ cao và đúng theo thứ tự Bóng phải được chuyền trực tiếp cao tay vào ô II/ Địa điểm – Phương tiện : -Địa diểm : Sân TD -Phương tiện : Còi, chuẩn bi sân bãi III/ Tiến trình dạy và học : Nội Dung Lượng VĐ Phương Pháp Tổ Chức A/ Phần Chuẩn Bị : 1) Nhận lớp: -GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong. -Giới thiệu bài mới: GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học. 2) Khởi động : -Khởi động chung : H/s chạy nhẹ nhàng một vòng sân trường, xoay các nhóm khớp , các nhóm cơ : khớp cổ ,khớp cổ tay -cổ chân ,khớp khuỷu tay,khớp vai ,khớp hông ,khớp gối ,ép dọc , ép ngang B/ Phần Cơ Bản : 1)Ôn bài TD 9 động tác : Vươn Thở ; Tay ; Ngực ; Chân ; Bụng ; Vặn mình ; Phối hợp ;Nhảy ;Điều hoà : 2)Kiểm tra :Bài TD buổi sáng gồm 9 động tác(nêu trên). +Cách kiểm tra : Kiểm tra theo thứ tự từng đợt ,mỗi đợt 3- 4 em +Cách cho điểm : 9 -10 điểm :Động tác thuộc, thực hiện đúng ,đẹp ,không sai nhịp . 7-8 đ : sai chỉ có 1 động tác , còn lại đúng . 5-6 đ : sai 3 động còn lại đúng . 4-5 đ : sai 4 động tác còn lại đúng 3-4đ:sai 4 động tác còn lại các động tác thực hiện chưa đúng nhịp hô . 1-2 đ :Còn sai ở nhiều động tác thực hiện sai nhịp ,sai biên độđộng tác . C / Phần Kết Thúc : 1) Hồi tỉnh ,thư duỗi các khớp , hồi tỉnh sức 2) Nhận xét chung về tiết kiểm tra 3) Bài tập ở nhà :chuyền bóng Xuống lớp 8 phút 2x8 /đ/t 32 phút 4-5 lần 5 phút 2x8 - Lớp trưởng (cán sự lớp) tập trung lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV. - GV phổ biến mục tiêu, yêu cầu và nội dung bài học thật ngắn gọn . - Khởi động các khớp thật kỹ để bước vào tập luyện đạt thành tích cao . €g/v € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Hình thức kiểm tra : - GV kiểm tra 3-4 em / lần . - Số HS chưa kiểm tra ngồi quan sát để chuẩn bị kiểm tra HS ngồi theo hàng JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJJJJ €gv € € € €gv €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ -G/v hướng dẫn các bài tập và cho h/s tập luyện ở nhà . Trường THCS Tân Thành Giáo Aùn Số : 35 Tuần : 18 Tiết PPCT : 35 Ngày soạn :2/12/2008 Bài : 35 F ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA RLTT I/ Mục tiêu : - Chạy tốc độ cao theo hình rẻ quạt và chuyền bóng trúng đích . * yêu cầu: Chạy vối tốc độ cao và đúng theo thứ tự Bóng phải được chuyền trực tiếp cao tay vào ô II/ Địa điểm – Phương tiện : -Địa diểm : Sân TD -Phương tiện : Còi ,bóng , lưới, chuẩn bi sân tập III/ Tiến trình dạy và học :

File đính kèm:

  • docgGA 6 Moi 132doc.doc