Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Nguyễn Huy Đức

 1. Mục tiêu:

 - Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

 2. Yêu cầu:

 - Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

 - Biết vận dụng tự tập luyện hàng ngày:

II. Nội dung:

 1. Một số hiểu biết cần thiết:

 - Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

 - Sức nhanh biểu hiện ở ba hình thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.

 + Phản ứng nhanh:

 Ví dụ : khi nghe thấy tín hiệu dừng, dừng lại ngay hoặc đang chạy có, tín hiệu, thì chạy ngược lại ngay chiều vừa chạy,.Khi nghe thấy tiếng súng phát lệnh hoặc hiệu lệnh " Chạy", người chạy phản ứng nhanh bằng động tác xuất phát. Trong đời sống đời sống, khi chúng ta đi xe đạp, xe máy trên đường, bất ngờ có một tình huống xẩy như có người chạy qua đường, người đi xe phản ứng nhanh bằng cách phanh (thắng) gấp hoặc điều khiển tay lái để tránh.

 + Tần số động tác:

 Ví dụ: số lần bước chạy trong 1s, số lần bước đi bộ trong một phút, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong 15s, 20s, 30s hoặc số lần quạt tay của VĐV bơi 50m, 100m.

 + Động tác đơn nhanh:

 Ví dụ: trong thi đấu võ, đấu kiếm .Xuất đòn nhanh, khi đối phương ra đòn tấn công nhanh hoặc trong thi đáu bóng chuyền, khi đối phương đập bóng, lập tức bên bị tấn công có động tác đỡ bóng hoặc khi bị ngã lập tức đưa tay ra chống.

 Ngoài ra sức nhanh trong chạy 100m hay chạy cự li ngắn với học sinh phổ thông còn liên quan đến:

 + Sức mạnh tốc độ:

 Ví dụ: đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát, đạp chân khi chạy tăng tốc sau suất phát.

 + Sức bền tốc độ:

 Ví dụ: khi gắng sức chạy 10m-20m cuối trước khi đến đích.

 

doc73 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Nguyễn Huy Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m), 0,9m (nữ). - Điểm 1-2 : Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. - Nam nhảy cao kiểu “bớc qua ˜ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Ra bài tập về nhà 5’ - Yêu cầu: Thả lỏng kĩ các cơ bắp - Ưu điểm, khuyết điểm - Như bài đã học ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiết 67: ôn tập Nhảy xa - chạy bền Ngày soạn 09/05/2008 - GV: Nguyễn Huy Đức - GA: TD 8 A. Mục tiêu:- Ôn và hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi chuẩn bị kiểm tra học kì II . tiếp tục ôn chạy bền chuẩn bị kiểm tra. Yêu cầu:- Phối hợp tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và đạt thành tích cao B. Phương pháp giảng dạy: - Làm mẫu - giảng giải. - Phân nhóm quay vòng. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Hố nhảy xa, cột sào, thước Phần bài Nội dung Đ. lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật biện pháp tổ chức TG SL Mở đầu - Nhận lớp : - Điểm danh : - Phổ biến yêu cầu nhiệm vụ - Khởi động: + Các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy. + Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, bả vai.. + ép ngang, ép dọc. +Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, chạy đạp sau (8-10') 1’ 1-3’ 4lx8n - Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ. Báo cáo sĩ số. - - Thực hiện các động tác TD đúng biên độ, nhịp điệu, đủ số lần, đủ nhịp . - Xoay kĩ các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, xoay các khớp với biên độ rộng - ép sâu - Thực hiện đủ số lần giáo viên giao cho - Đội hình nhận lớp ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cơ bản 1. Bài cũ: Chạy đà tự do nhảy xa. 2. Bài mới: a. Nhảy xa: - Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi”. - Chạy đà tự do nhảy xa. b. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên (30') 1’ 21' 8’ -Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật đá lăng. - Giáo viên làm mẫu KT sau đó hướng dẫn HS thực hiện - Yêu cầu: HS chú ý quan sát GV làm mẫu KT và thực hiện đúng kĩ thuật - GV làm mẫu các nội dung kỉ thuật ném bóng xa sau đó hướng dẫn HS tập luyện - Yêu cầu: HS tập luyện nghiêm túc đúng các nội dung kĩ thuật. - Yêu cầu: Chạy hết thời gian quy định của GV. * - Nữ học nhảy xa: * * * * * * * * * * -Đội hình chạy bền * * * * * * * * * * * * * Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Ra bài tập về nhà 5’ - Yêu cầu: Thả lỏng kĩ các cơ bắp - Ưu điểm, khuyết điểm - Như bài đã học ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiết 68: kiểm tra học kỳ II Ngày soạn 9/05/2008 - GV: Nguyễn Huy Đức - GA: TD 8 A. Mục tiêu: - Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ học tập của từng học sinh Yêu cầu:- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu "ngồi" và đạt thành tích tốt nhất. B. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5-10 HS (nam, nữ riêng) C. Chuẩn bị của GV và HS: - Hố nhảy xa - thước dây. Phần bài Nội dung Đ. lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật biện pháp tổ chức TG SL Mở đầu - Nhận lớp : - Điểm danh - Phổ biến yêu cầu nhiệm vụ - Khởi động: + Các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy. +Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, bả vai... + ép ngang, ép dọc. +Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, chạy đạp sau (8-10') 1’ 1-3’ 4lx8n - Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ, Báo cáo sĩ số - - Thực hiện các động tác TD đủ số lần, đủ nhịp - Xoay kị các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông,... - xoay các khớp với biên độ rộng - ép sâu - Thực hiện đủ số lần giáo viên giao cho ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cơ bản 1. Ôn bài : Chạy đà tự do nhảy xa. 2. Kiểm tra, cho điểm: a. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu "Ngồi" b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt từ 5-7 HS, mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất. Nếu lần nhảy thứ nhất hoặc thứ 2 đã đạt điểm cao nhất, không cần phải nhảy lần 2-3. (30') 5' 25' -Yêu cầu: HS tự giác ôn luyện - Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc thực hiện và thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích tốt nhất. c. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuât và thành tích của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 3,80m (nam), 3,20m (nữ) - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. kỹ thuật tiếp đất có sai sót. TT đạt 3,0m-3,8(nam), 2,9m-3,2m(nữ) - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, nhưng có sai sót nhiều trong các giai đoạn còn lại. TT 2,7m-3,0m (nam), 2,5m-2,9m(nữ) - Điểm 3-4: Không hình thành được giai đoạn trên không. TT 3,0m(nam), 2,50m(nữ). Chú ý : những trường hợp khác do GV quyết định. -Đội hình kt nhảy xa * * * * * * HS * * * * * * * * * * * * 4 4 4 ôGV Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Ra bài tập về nhà 5’ - Yêu cầu: Thả lỏng kĩ các cơ bắp - Ưu điểm, khuyết điểm - Như bài đã học ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiết 69: kiểm tra học kỳ II Ngày soạn 9/05/2008 - GV: Nguyễn Huy Đức - GA: TD 8 A. Mục tiêu: - Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ học tập của từng học sinh Yêu cầu:- Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu "ngồi" và đạt thành tích tốt nhất. B. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5-10 HS (nam, nữ riêng) C. Chuẩn bị của GV và HS: - Hố nhảy xa - thước dây. Phần bài Nội dung Đ. lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật biện pháp tổ chức TG SL Mở đầu - Nhận lớp : - Điểm danh - Phổ biến yêu cầu nhiệm vụ - Khởi động: + Các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy. +Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, bả vai... + ép ngang, ép dọc. +Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, chạy đạp sau (8-10') 1’ 1-3’ 4lx8n - Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ, Báo cáo sĩ số - - Thực hiện các động tác TD đủ số lần, đủ nhịp - Xoay kị các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông,... - xoay các khớp với biên độ rộng - ép sâu - Thực hiện đủ số lần giáo viên giao cho ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cơ bản 1. Ôn bài : Chạy đà tự do nhảy xa. 2. Kiểm tra, cho điểm: a. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu "Ngồi" b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra thành nhiều đợt theo giới tính, mỗi đợt từ 5-7 HS, mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần, tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất. Nếu lần nhảy thứ nhất hoặc thứ 2 đã đạt điểm cao nhất, không cần phải nhảy lần 2-3. (30') 5' 25' -Yêu cầu: HS tự giác ôn luyện - Yêu cầu: Học sinh nghiêm túc thực hiện và thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích tốt nhất. c. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuât và thành tích của từng học sinh. - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 3,80m (nam), 3,20m (nữ) - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. kỹ thuật tiếp đất có sai sót. TT đạt 3,0m-3,8(nam), 2,9m-3,2m(nữ) - Điểm 5-6: Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không, nhưng có sai sót nhiều trong các giai đoạn còn lại. TT 2,7m-3,0m (nam), 2,5m-2,9m(nữ) - Điểm 3-4: Không hình thành được giai đoạn trên không. TT 3,0m(nam), 2,50m(nữ). Chú ý : những trường hợp khác do GV quyết định. -Đội hình kt nhảy xa * * * * * * HS * * * * * * * * * * * * 4 4 4 ôGV Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Ra bài tập về nhà 5’ - Yêu cầu: Thả lỏng kĩ các cơ bắp - Ưu điểm, khuyết điểm - Như bài đã học ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiết 70: kiểm tra chạy bền Ngày soạn 10/05/2008 - GV: Nguyễn Huy Đức - GA: TD 8 A. Mục tiêu:- Qua kiểm tra nhằm đánh giá được quá trình học tập của các em HS trong suốt thời gian học tập. Yêu cầu:- Chạy hết cự li giáo viên quy định và cố gắng đạt thành tích cao. B. Phương pháp kiểm tra – Kiểm tra nam, nữ riêng. C. Chuẩn bị của GV và HS: - Đường chạy bền, 2 đồng hồ, Phần bài Nội dung Đ. lượng Yêu cầu và chỉ dẫn kỷ thuật biện pháp tổ chức TG SL Mở đầu - Nhận lớp : - Điểm danh : - Phổ biến yêu cầu nhiệm vụ - Khởi động: + Các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy. + Xoay các khớp cổ tay, chân, gối, hông, bả vai.. + ép ngang, ép dọc. +Chạy bước nhỏ, nâng cao gối, chạy đạp sau (8-10') 1’ 1-3’ 4lx8n - Lớp trưởng chấn chỉnh hàng ngũ. Báo cáo sĩ số. - - Thực hiện các động tác TD đúng biên độ, nhịp điệu, đủ số lần, đủ nhịp . - Xoay kĩ các khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, xoay các khớp với biên độ rộng - ép sâu - Thực hiện đủ số lần giáo viên giao cho - Đội hình nhận lớp ˜ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ Cơ bản 1.Ôn bài: 2. Kiểm tra cho điểm: a.Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chạy 400m (nam, nữ) có tính thời gian. b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Kiểm tra thành nhiều đợt cho những HS có sức khoẻ bình thường và đã có một thời gian tập luyện nhất định, mỗi đợt 3-6 HS. - Mỗi HS chạy 1 lần sau khi đã khởi động kĩ. Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2 vào tiết học tiếp theo. - Những HS có giấy khám sức khoẻ của bác sĩ không cho tập luyện TDTT, không phải kiểm tra và GV ghi rõ lĩ do vào sổ. 30’ c. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo thành tích chạy của được của từng học sinh. - Điểm 9-10: Chạy hết cự li quy định và thành tích đạt được 1’ 30’’(nam), 1’45’’(nữ). - Điểm 7-8: Chạy hết cự li quy định và thành tích đạt được 1’ 45’’(nam), 1’58’’(nữ). - Điểm 5-6: Chạy hết cự li quy định nhưng không tính thời gian. - Điểm 3-4: Chạy được 3/4 cự li quy định. - Điểm 1-2 : Chạy được 1/2 cự li quy định trở xuống. Đội hình kiểm tra ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ˜ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Ra bài tập về nhà 5’ - Yêu cầu: Thả lỏng kĩ các cơ bắp - Ưu điểm, khuyết điểm - Như bài đã học ˜ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

File đính kèm:

  • docGiao an TD 8Ca namHa Tinh.doc