Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Phan Quang Thuận

I/ Mục tiêu:

Lý thuyết:

Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1).

Yêu cầu:

Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản.

Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:

Trong lớp học, mang vở ghi chép.

III/ Hoạt động của GV và HS:

A/ Phần mở đầu:

1 Nhận lớp, nắm sĩ số

2 Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Nội dung: Một số hiểu biết cần thiết

- Yêu cầu:

+ Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luỵên đơn giản.

+ Biết vận dụng tự tập hàng ngày.

B/ Phần cơ bản:

1 Kiểm tra bài cũ:

Em hãy cho một ví dụ về phản ứng nhanh?

GV gọi một vài em trả lời.

GV gọi HS nhận xét.

2 Bài mới:

Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhạnh

Một số hiểu biết cần thiết.

- Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

GV cần xây dựng cho các HS một số khái niệm về sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, mềm dẻo và sự cần thiết của các tố chất đó trong đời sống thông qua các ví dụ cụ thể:

+ Sức nhanh: Khi đi đôi chân ta phải đi với tốc độ nhanh cho kịp giờ.

+ Sức mạnh: Trong mỗi bước đi đều phải dùng sức đạp chân sau xuống đất thì người mới di chuyển được về trước.

 

doc145 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Phan Quang Thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV làm mẫu lại động tác. - Gọi HS lên thực hiện. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng. 2- Nhận xét: 3- Hướng dẫn về nhà: Ơn 4 bước cuối. Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 36 Tiết: 69 KIỂM TRA HỌC KÌ NHẢY XA I/ Mục tiêu: Kiểm tra học kì mơn nhảy xa kiểu "Ngồi". Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ. - Cịi, 2 đệm, thước dây, bàn ghế GV. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2 Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên mơn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1 Nội dung: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi". 2 Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác của HS. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật (cả bốn giai đoạn), thành tích đạt 2,8m (nữ), 3,2m (nam) trở lên. - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kĩ thuật: Chạy đà, giậm nhảy, trên khơng, giai đoạn tiếp đất cĩ sai sĩt, thành tích đạt 2,5m (nữ), 2,9m (nam) trở lên. - Điểm 3 - 4: Kĩ thuật giai đoạn trên khơng cơ bản đúng. Các giai đoạn cịn lại cĩ sai sĩt. Thành tích đạt 2,2m (nữ), 2,6m (nam) trở lên. - Điểm 1 - 2: Khơng hình thành được kĩ thuật trên khơng. Thành tích dưới 2,2m (nữ), 2,6m (nam). 3 Củng cố: Kỹ thuật nhảy xa kiểu "ngồi". 30 - 32' 25' 5' 3 lần 2' - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Mỗi HS được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần để tính điểm. Nếu ngay lần nhảy đầu tiên hoặc thứ hai đã đạt điểm tối đa, thì khơng cần nhảy nữa. - Kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tính. - Kiểm tra nhảy xa. o o o o - HS tự ơn luyện. o o o o - HS thực hiện theo kiểu nước chảy. - Trường hợp đặc biệt GV, cĩ thể cho kiểm tra lần 2. - GV đánh dấu mốc thành tích. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1 Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2 Nhận xét: 3 Hướng dẫn về nhà: Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 36 Tiết: 70 KIỂM TRA CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: Kiểm tra chạy bền 500m cả nam và nữ. Yêu cầu: Thực hiện tốt các giai đoạn, phối hợp nhịp nhàng với thở và nâng cao thành tích. II/ Địa điểm và thiết bị dạy học: - Sân tập sạch sẽ, đường chạy. - Cịi, đồng hồ bấm giây. III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A/ Phần mở đầu: 1 Nhận lớp: - Nắm sĩ số: - Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2 Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên mơn: ép dọc, ép ngang........ 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trưởng hướng dẫn khởi động o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1 Nội dung: Kiểm tra chạy bền 500m. 2 Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của HS. - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích nam 100s, nữ 112s. - Điểm 7 - 8: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích nam 110s, nữ 119s. - Điểm 5 - 6: Thực hiện đúng kĩ thuật: Thành tích nam 120s, nữ 132s. 3 Củng cố: Kĩ thuật về đích. 30 - 32' 25' 5' 1 lần 2' - GV phổ biến lại nội dung, yêu cầu kiểm tra. - Kiểm tra làm nhiều đợt. - Mỗi đợt kiểm tra 5 em. - Mỗi HS chỉ được tham gia kiểm tra 1 lần. - Trường hợp đặc biệt GV, cĩ thể cho kiểm tra lần 2. - Lớp chú ý giữ trật tự. - GV nhận xét lai kĩ thuật. - GV đọc điểm cho HS. C/ Phần kết thúc: 1 Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2 Nhận xét: 3 Hướng dẫn về nhà: Chạy bền 1000 m. 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hướng dẫn các động tác thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học - GV hướng dẫn về nhà. ĐỀ LẺ PHẦN II: LÝ THUYẾT (2 điểm) Khoanh trịn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Khi chạy đều thì em chạy: A. Chân trái vào nhịp 1, chân phải vào nhịp 2. B. Chạy cùng chân cùng tay. C. Chân phải vào nhịp 1, chân trái vào nhịp 2. D. Bước chân khơng trùng với nhịp hơ. Câu 2: Trường hợp đang chạy đều, muốn đứng lại em dùng khẩu lệnh nào ? A. "Dừng lại". B. "Dừng lại ... dừng". C. "Đứng lại ... đứng". D. "Đứng lại ... dừng". Câu 3: Em hãy cho biết bài thể dục phát triển chung (thể dục liên hồn) cĩ bao nhiêu nhịp ? A. 30 nhịp B. 35 nhịp C. 40 nhịp D. 45 nhịp Câu 4: Em hãy tìm đáp án đúng để điền các cụm từ vào chỗ chấm cho thích hợp. Khi cĩ lệnh: "Sẵn sàng - chạy", đạp chân (1) ..........., rồi đưa ra (2) ............ sau đĩ (3) ............... mạnh chân trước phối hợp với đánh tay tích cực. A. Trước B. Sau C. Đạp D. Đá Câu 5: Trường hợp đang chạy đều, khi động lệnh "Đứng" em phải chạy thêm mấy bước ? A. 2 bước B. 3 bước C. 4 bước D. 5 bước ĐÁP ÁN PHẦN LÝ THUYẾT Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: (1). B (2). A (3). C Câu 5: C Họ và tên:................................................ Lớp: .................. ĐỀ CHẴN PHẦN II: LÝ THUYẾT (2 điểm) Khoanh trịn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Khi triển khai đội hình 0 - 2 - 4 thì người số 2 bước ra mấy bước ? A. Khơng bước nào. B. Một bước. C. Hai bước. D. Bốn bước. Câu 2: Em hãy cho biết bài thể dục phát triển chung (thể dục liên hồn) cĩ bao nhiêu nhịp ? A. 35 nhịp B. 38 nhịp C. 40 nhịp D. 45 nhịp Câu 3: Kĩ thuật chạy cự li ngắn gồm 4 giai đoạn, em hãy đánh số cho đúng thứ tự 4 giai đoạn đĩ. ............. Xuất phát ............. Chạy giữa quãng ............. Chạy lao ............. Về đích Câu 4: Em hãy viết số vào dấu chấm cuối câu cho đúng với thứ tự mỗi khẩu lệnh của kĩ thuật xuất phát thấp. A. "Chạy"............. B. "Đứng lên"............ C. "Vào chỗ" ............. D. "Chuẩn bị" ............ E. "Sẵn sàng ..." .............. Câu 1: Em hãy cho biết kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" gồm mấy giai đoạn ? A. 2 giai đoạn B. 3 giai đoạn C. 4 giai đoạn D. 5 giai đoạn Câu 2: Khi thực hiện động tác đặt chân vào điểm giậm nhảy trong nhảy cao, lúc này chân giậm nhảy: A. Gần như thẳng B. Thẳng C. Co D. Co nhiều Câu 5: Em hãy đọc đoạn văn sau rồi cho biết đây là giai đoạn nào của kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" ? ....... lúc này, thân người bay lên cao, chân duỗi thẳng phía trước. Khi thân người bay gần đến điểm cao nhất thì gập thân về trước, tay cùng chiều với chân lăng duỗi về trước phối hợp với hất chân lăng theo một vịng cung qua xà. A. Giai đoạn chạy đà B. Giai đoạn giậm nhảy C. Giai đoạn qua xà C. Giai đoạn xuống đất Đáp án phần lý thuyết (2 điểm) Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: ......1....... Xuất phát .......3...... Chạy giữa quãng .......2...... Chạy lao ........4..... Về đích Câu 4: A. "Chạy".......3...... B. "Đứng lên"............ C. "Vào chỗ" .......1...... D. "Chuẩn bị" ............ E. "Sẵn sàng ..." .......2...... Câu 5: C Đề 3: Khoanh trịn chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Em hãy cho biết, khi chạy xuống dốc thì thân người em: A. Ngả ra sau B. Ngả sang phải C. Ra trước D. Ngả sang trái Câu 2: Mạch biểu hiện nhịp hoạt động của tim. Việc kiểm tra mạch trước và sau khi tập chạy bền để biết tình trạng sức khoẻ và: A. Điều chỉnh mức độ vận động B. Điều chỉnh chế độ ăn C. Điều chỉnh trí nhớ D. Điều chỉnh trang phục trong khi tập Câu 3: Tập nhảy xa nhằm mục đích: A. Rèn luyện cơ bắp B. Tăng cường sức khoẻ C. Rèn luyện sức mạnh của tay D. Rèn luyện tư thế, dáng người Câu 4: Kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi" gồm 4 giai đoạn, em hãy đánh số cho đúng thứ tự 4 giai đoạn đĩ. ........... Giai đoạn chạy đà ........... Giai đoạn trên khơng ........... Giai đoạn tiếp đất ........... Giai đoạn giậm nhảy Đáp án Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: .......1.... Giai đoạn chạy đà ......3..... Giai đoạn trên khơng .......4.... Giai đoạn tiếp đất ........2... Giai đoạn giậm nhảy Khoanh trịn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Em hãy cho biết, khi chạy xuống dốc thì thân người em: A. Sang trái B. Sang phải C. Ra sau D. Ra trước Câu 2: Em hãy cho biết, tập chạy bền như thế nào là tốt nhất ? A. Tập càng nhiều càng tốt B. Tập vừa với sức của mình C. Tập ít thì mới tốt D. Khơng cần rèn luyện vẫn chạy tốt Câu 3: Tập nhảy xa nhằm mục đích gì ? A. Tăng cường sức khoẻ B. Rèn luyện sức mạnh của chân C. Rèn luyện sức mạnh của tay D. Rèn luyện tư thế, dáng người Đáp án: Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: A MA TRẬN CỦA ĐỀ STT Nội dung/chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng 1 Chạy cự li ngắn 3. (0,4 điểm) 4. (0,4 điểm) 2 Nhảy cao 1. (0,4 điểm) 2. (0,4 điểm) 5. (0,4 điểm) 3 Thể dục phát triển chung 35 nhịp II. (8 điểm) 4 Tổng số điểm 0,8 điểm 0,8 điểm 8,4 điểm KĨ THUẬT NHẢY CAO KIỂU "BƯỚC QUA" Yêu cầu kĩ thuật Điểm Thực hiện đúng bốn giai đoạn kĩ thuật động tác 7 - 8 Thực hiện đúng 1 giai đoạn và cơ bản đúng ba giai đoạn kĩ thuật 5 - 6 Thực hiện chưa đúng hai trong bốn giai đoạn kĩ thuật 3 - 4 Thực hiện chưa đúng ba trong bốn giai đoạn kĩ thuật 1 - 2 KĨ THUẬT NHẢY XA KIỂU "NGỒI" Yêu cầu kĩ thuật Điểm Thành tích (m) Nam Nữ Điểm Tổng số điểm Thực hiện đúng kĩ thuật động tác. 2 Trên 3,2 Trên 2,8 5 - 6 7 - 8 điểm Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, cịn cĩ sai sĩt nhỏ. 1,5 2,8 - 2,4 - dưới 3,2 dưới 2,8 3,5-4,5 5 - 6 điểm Thực hiện chưa đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, cịn nhiều sai sĩt. 1 2,4 - 2,0 - dưới 2,8 dưới 2,4 3 3 - 4 điểm Thực hiện tốt giai đoạn chạy đà, giậm nhảy nhưng chưa hồn thành kĩ thuật giai đoạn qua xà. 0,5 Dưới 2,4 Dưới 2,0 0,5-1,5 1 - 2 điểm

File đính kèm:

  • docgiao an TD 8 CN.doc