Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Đỗ Hoàng Phú

I . NHIỆM VỤ:

 1.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tiếp sức con thoi.

 Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 2.ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

 Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4.

 Học: Chạy đều-đứng lại.

 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II.YÊU CẦU:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 8 - Tiết 17+18: Chạy ngắn; ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Đỗ Hoàng Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN : CHẠY NGẮN, ĐHĐN, CHẠY BỀN. -----------------------˜w™----------------------- Tiết CT : 17+18 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tiếp sức con thoi. Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. 2.ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4. Học: Chạy đều-đứng lại. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. II.YÊU CẦU: Kiến thức Kĩ năng 1.CN: Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tiếp sức con thoi. 2.ĐHĐN: Biết cách thực hiện tập họp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4. Chạy đều-đứng lại. 3.Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tiếp sức con thoi. - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số. Đứng nghỉ, nghiêm, quay phải-trái-sau. Đội hình 0-2-4. Thực hiện được chạy đều – đứng lại. - Thöïc hieän cô baûn ñuùng chaïy treân ñòa hình töï nhieân - Oån ñònh toå chöùc toát, nghieâm tuùc trong taäp luyeän vaø phoøng traùnh chaán thöông. III.THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV.ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: - Vơi, tranh và dụng cụ chạy ngắn. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I/ Phần chuẩn bị: - Nhận lớp – Điểm danh. - Phổ biến nội dung yêu cầu của buổi tập. - Khởi động: xoay khớp, căng cơ. - KT bài cũ: Xuất phát thấp. (10p) 1’ 1’ 6’ 2’ -CS báo cáo sĩ số. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động. -Gv gọi 3hs kiểm tra đánh giá cho điểm. II/ Phần cơ bản: 1)CN: _Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn. _ Trò chơi: Chạy chạy tiếp sức con thoi. _ Hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. *Cự ly 60m. 2) ĐHĐN: _ Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. _ Đứng nghỉ-nghiêm, quay phải-trái-sau. _ Đội hình 0-2-4. _ Học: Chạy đều-đứng lại. 3)Chạy bền: _ Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 300-400m *Củng cố kỹ thuật: ĐHĐN, Chạy về đích và đánh đích, (73p) 25’x3L 25’x3L 15’ 8’ -Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy +Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi. -Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật. -Xuất phát đúng thời điểm phản xạ nhanh. -Bắt được tốc độ nhanh trong chạy lao. -Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng. +Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy. +Đứng đúng tư thế, điểm số rõ ràng. -Chú ý khi quay vẩn phải tư thế nghiêm. -Xem gv phân tích, cách biến đổi đội hình. +Nắm vững kỹ thuật chạy đều. +Thực hiện đúng khẩu lệnh, bước chạy vừa, +Biết phân phối sức trong cự ly chạy. +Hít thở đều trong quá trình chạy. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. -HS tập trung nghe gv nhắc nhở, xem thực hiện để rút kinh nghiệm và sửa sai lầm. 15m 60m 300-400m +Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố. III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -H.D tập ở nhà: Chạy về đích, ĐHĐN, chạy bền. (7p) 4’ 1’ 2’ -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Ngaøy Thaùng Naêm 2010 Giaùo vieân soaïn Ñoã Hoaøng Phuù NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docGATD8 t1718.doc