Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 3 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU

1.ĐHĐN :

- Biết cch thực hiện tập hơp hàng dọc ,dóng hàng , đứng nghỉ , nghiêm , quay trái ( phải) ,quay đằng sau . Điểm, biến đổi đội hình 0 – 2 – 4( hng ngang)

- Thực hiện cơ bản đúng tập hơp hàng dọc ,dóng hàng , đứng nghỉ , nghiêm , quay trái ( phải) ,quay đằng sau . Điểm số, biến đổi đội hình 0 – 2 – 4( hng ngang) .

2. Chạy nhanh :

 - Biết cch thực hiện tại chỗ đánh tay và đứng mặt hướng chạy xuất phát.

- Thực hiện được tại chỗ đánh tay và đứng mặt hướng chạy xuất phát .

3. Chạy bền:

 - Biết cch thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

* Nghim tc, ý thức tổ chức kỉ luật, tính đồng đội, tự giác trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Vạch xuất phát, tranh (ảnh) chạy nhanh, đồng phục (nam, nữ), còi, 4 cờ góc, bàn ghế GV

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 3 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3 ( 22/ 8 – 27/ 8/ 2011) Tiết : 5 Ngày soạn:.15/ 8/ 2011 ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1.ĐHĐN : - Biết cách thực hiện tập hơpï hàng dọc ,dóng hàng , đứng nghỉ , nghiêm , quay trái ( phải) ,quay đằng sau . Điểm, biến đổi đội hình 0 – 2 – 4( hàng ngang) - Thực hiện cơ bản đúng tập hơpï hàng dọc ,dóng hàng , đứng nghỉ , nghiêm , quay trái ( phải) ,quay đằng sau . Điểm số, biến đổi đội hình 0 – 2 – 4( hàng ngang) . 2. Chạy nhanh : - Biết cách thực hiện tại chỗ đánh tay và đứng mặt hướng chạy xuất phát. - Thực hiện được tại chỗ đánh tay và đứng mặt hướng chạy xuất phát . 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật, tính đồng đội, tự giác trong tập luyện. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, tranh (ảnh) chạy nhanh, đồng phục (nam, nữ), còi, 4 cờ góc, bàn ghế GV III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động: Xoay các khớp, xoay cánh tay , cổ tay, cổ chân, xoay hong, gối,épdọc,ngang,chạybước nhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng( tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện tư thế mặt hướng chạy – xuất phát. - GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học B. CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Ôn : - Tập hơpï hàng dọc ,dóng hàng , đứng nghỉ , nghiêm , quay trái ( phải) ,quay đằng sau . Điểm số - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 1. Chạy nhanh : * Ôn:1 số động tác bổ trợ KT + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông . - Đứng mặt hướng chạy - xuất phát ( SGV TD 6 tr 34) - Củng cố: a.Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 ? b.Đứng mặt hướng chạy - xuất phát ? 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền. C. KẾT THÚC - Thả lỏng + tay chân + Hít, thở sâu. - Nhận xét + Tuyên dương + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1. ĐHĐN 2. Chạy nhanh 3. Chạy bền. - Dặn dò - Xuống lớp 10’ 1’ 1’ 2l*8n 1-2HS 30’ 10’ 10, 5’ 1 nhóm 1HS 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng dọc - GV quan sát x x x x x x x x x x x x x x x (r) x x x x x - GV: Nhận lớp - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: cán sự điều khiển - GV: quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - Gv gọi Hs nhận xét - GV nhận xét à cho điểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học. - HS:chú ý lắng nghe - HS về 4 hàng ngang - GV: nhắc lại một số kỹ năng của nội dung hoặc có thể chọn một nhĩm( tổ) lện thực hiện , các tổ cịn lại quan sát nhận xét. - HS : chia ra 2 nhóm ( nhĩm trưởng điều khiển). Sau 10’ đổi nhĩm + Nhóm 1 : ôn ĐHĐN + Nhóm 2 : chạy nhanh - GV: Quan sát sửa sai động tác. x x (r) x x x x x x x x - HS: Chia ra 4 nhóm (hàng) - CS điều khiển (r) x x x x x x x x x x x x - HS: về 4 hàng ngang - HS: nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS: chạy vòng số 8 x x x x x x x (r)x x x x x x x x x x x - GV: quan sát – điều khiển - HS: về 4 hàng ngang - HS: nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. - HS: cán sự điều khiển. - Gv : quan sát –nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS - Hs : Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ tập luyện - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần: 3 ( Từ ngày 22/ 8 – 27/8/2011) Tiết :6 Ngày soạn: 15/ 8/ 2011 . ĐHĐN - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU 1.ĐHĐN : - Biết cách tập hợp hàng ngang ,dóng hàng, đđiểm số và cách điều khiển của người chỉ huy - Thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, dĩng hàng, điểm số và cách điều khiển . 2. Chạy nhanh : - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và đứng vai hướng chạy xuất phát. - Thực hiện được một số động tác bổ trợ và đứng vai hướng chạy xuất phát.. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện nhảy dây bền - Thực hiện được nhảy dây bền và vận dụng luyện tập hàng ngày.. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức kỉ luật, tính đồng đội, tự giác trong tập luyện II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, 4 sợi dây cá nhân,đồng phục Hs , còi TT , ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động: Xoay các khớp, xoay cánh tay , cổ tay, cổ chân, xoay hong,gối,épdọc,ngang,chạybướcnhỏ, nâng cao đùi, gĩt chạm mơng( tại chỗ) - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện tập hơpï hàng dọc ,dónghàng,đứngnghỉ , nghiêm.Điểm số ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. ĐHĐN: Ôn : - Tập hơpï hàng dọc ,dóng hàng đứng nghỉ , nghiêm . Điểm số - Cách điều khiển của người chỉ huy 2. Chạy nhanh * Ôn:1 số động tác bổ trợ KT + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông . - Đứng vai hướng chạy - xuất phát ( SGV TD 6 tr 34) 3. Chạy bền - Trò chơi Nhảy dây bền. - Củng cố: Em hãy thực hiện Đứng vai hướng chạy - xuất phát? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. ĐHĐN 2/. Chạy nhanh 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 2l*8n 3’ 2 HS 30’ 10’ 10’ 5, 5, 1 HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV; nhận lớp - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự điều khiển - Gv quan sát - nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học HS : chia ra 2 nhóm ( nhĩm trưởng điều khiển) - Gv; quan sát, sửa sai + Nhóm 1 : ôn ĐHĐN + Nhóm 2 : chạy nhanh Sau 10’ đổi nhĩm - HS: Thực hiện theo nhĩm 3 – 4 HS/ nhĩm) - GV: Quan sát, sữa sai x w x w x w x (r) € € € € € € € € € € € € € € - HS: Chia 2-3 đội (A,B,C) - GV: Điều khiển x w x w (r) x w xp € € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € - GV: nhận xét chung à kết luận. HS: Cán sự điều khiển. € € € € € € € € € € € € € € (r) € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS:chuẩn bị bài chuẩn bị dụng cụ, sân bãi cho tiết sau - GV: giải tán - HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 3.doc