Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 25 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU

1. Bật nhảy :

- Biết cch thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà và chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 - Thực hiện cơ bản chạy đà chính diện giậm nhảy co chạn qua xà.và thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua x.

2. Đá cầu :

 - Biết cch thực hiện pht cầu thấp chn chính diện bằng mu bn chn. Tng cầu, chuyền cầu bằng mu bn chn

- Thực hiện được phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thực hiện cơ bản đúng tng cầu, chuyền cầu bằng mu bn chn

 3. Mơn TC ( Nm bĩng):

 - Biết cách thực hiện đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa.

- Thực hiện được đứng vai hướng ném xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa.

 *Cĩ ý thức tự gic học tập,cĩ kỉ luật,tc phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đ học vo nếp sống hng ngy

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Cọc ,xà ,đệm(hố cát) ,ván giậm ,kẻ 2 vạch GH , SGV,đồng phục Hs , còi TT,

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 25 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 25( Từ ngày.13/2.đến ngày.18/2.) Tiết : 49 Ngày soạn: 02/ 02 /2012 BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN .I. MỤC TIÊU 1. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà và chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện cơ bản chạy đà chính diện giậm nhảy co chạn qua xà.và thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Đá cầu : - Biết cách thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân - Thực hiện được phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân 3. Mơn TC ( Ném bĩng): - Biết cách thực hiện đứng vai hướng ném xoay người ném bĩng xa, đà một bước ném bĩng xa. - Thực hiện được đứng vai hướng ném xoay người ném bĩng xa, đà một bước ném bĩng xa. *Cĩ ý thức tự giác học tập,cĩ kỉ luật,tác phong nhanh nhẹn.Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sống hàng ngày II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Cọc ,xà ,đệm(hố cát) ,ván giậm ,kẻ 2 vạch GH , SGV,đồng phục Hs , còi TT, III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức A MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1.Bật nhảy : * Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà . + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. 2. Đá cầu * Ôn : + Phát cầu thấp và cao chân chính diện bằng mu bàn chân + Tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân 3. Mơn TC( Ném bĩng): Luyện tập: + Dứng vai hướng ném xoay người ném bĩng xa( khơng bĩng), đà một bước ném bĩng xa. * Củng cố: Em hãy thực chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Đá cầu 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 14’ 1’ 1’ 4’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 26’ 8’ 8’ 8’ , 2, 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia nhóm (CSĐK) + Nhóm 1 : Bật nhảy + Nhóm 2 : Đá cầu Sau 8 phút đổi nhóm - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc . x . ................ x x x x x x x x x x - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS : chia nhóm (CSĐK) € € € € € € € € - GV:. Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS : Thực hiện theo sự điều khiển của GV( CS) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - Hs :Chuẩn bị cầu 2Hs/ quả,VGH ,cọc, xà, hố nhảy hoặc đệm. - GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần: 25( Từ ngày..13/2.đến ngày..18/2.) Tiết : 50 Ngày soạn : 2/02/2012 BẬT NHẢY - ĐÁ CẦU I. MỤC TIÊU 1. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện nhảy bước bộ trên không vàà chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện cơ bản đúng nhảy bước bộ trên không vàà chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa.ø 2. Đá cầu : - Biết cách thực hiện các nội dung đã học. - Thực hiện cơ bản đúng các nội dung đã học . II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Cọc ,xà ,đệm(hố cát) ,ván giậm ,kẻ 2 vạch GH , SGV,đồng phục Hs , còi TT,cầu 1 quả/Hs. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông + Bậc xa - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1.Bật nhảy : * Ôn : + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà . + Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. 2. Đá cầu : * Ôn một số động tác bài tập phát triển thể lực ,động tác phát triển thể lực như: +Tâng cầu bằng mu chính diện bàn chân + Tâng cầu bằng đùi. * Củng cố: Em hãy thực tâng cầu bằng mu chính diện bàn chân ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Đá cầu - Dặn dò - Xuống lớp. 14’ 1’ 1’ 4’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 26’ 12’ 12’ 2’ 1HS 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: CSĐK – GV: Quan sát € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV: quan sát, nhắc nhở - Hs : các sự điều khiển € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem HS : chia nhóm (CSĐK) + Nhóm 1 : Bật nhảy + Nhóm 2 : Đá cầu Sau 12 phút đổi nhóm - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc . € ................. € € € € € € € € € € - GV : Làm mẫu – phân tích nội dung mới cho HS xem - HS : chia nhóm (CSĐK) - GV: Quan sát, sửa sai động tác thường mắc . € € € € € € € € € € - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận - HS: Cán sự điều khiển. - Hs : Về 4 hàng ngang. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - Hs :Chuẩn bị cầu 1Hs/quả ,hố cát (đệm ) ,cọc ,xà ,4 cờ góc - GV: giải tán - HS: khoẻ Đã kiểm ngày . / . / 20. Tổ phĩ Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUAN 25.doc