Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang

I. MỤC TIÊU:

1. Bài thể dục :

 - Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung ( 9 động tác )

- Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đ học.Luyện tập hng ngy.

2. Bật nhảy :

 - Biết cch thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau.Đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm

- Thực hiện cơ bản đúng tại chỗ đá lăng và thực hiện được đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm.

3. Chạy bền:

- Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định

- Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định.

* Nghim tc, tính kỉ luật, tích cực tập luyện, thực hiện theo yu cầu của GV hoặc CS

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 14 - Năm học 2011-2012 - Lê Thị Thanh Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:14( Từ ngày 07/11 – 12/11/2011) Ngày soạn: 28 /10/ 2011. Tiết:27 BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU: 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện bài thể dục phát triển chung ( 9 động tác ) - Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học.Luyện tập hàng ngày. 2. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước sau.Đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm - Thực hiện cơ bản đúng tại chỗ đá lăng và thực hiện được đà 1 – 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào hố cát hoặc đệm. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định - Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định. * Nghiêm túc, tính kỉ luật, tích cực tập luyện, thực hiện theo yêu cầu của GV hoặc CS II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - Vạch xuất phát, đường chạy, SGV,đồng phục Hs , còi TT , cờ 2 cây/Hs ,ghế GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức MỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông - Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện 9 động tác đã học? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài TD * Ôn: 1 - Động tác vươn thở 2 - Động tác tay 3 - Động tác chân 4 - Động tác lườn 5 - Động tác Bụng 6 - Động tác phối hợp 7 - Động tác thăng bằng 8 - Động tác nhảy 9 - Động tác điều hoà 2.Bật nhảy : * Luyện tập : + Đá lăng trước + Đá lăng trước – sau . + Đà 1,3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm (hố cát) - Củng cố: Em hãy thực hiện bài TD với cờ? 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bật nhảy 2/. Bài TD 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 3-6l/đt // // 1, 1 HS 5, 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự điều khiển - GV: quan sát – nhắc nhỡ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV: nhắc lại nội dung cần thực hiện - HS : chia ra 2 nhóm tập luyện + Nhóm 1 : Bài Thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy - GV: Quan sát, sửa sai Sau 10 phút đổi nhóm €( cs) € € € € € € € € € € € €€ € GV : làm mẫu hoặc nhắc lại các kĩ thuật cần thực hiện - HS: Chia nhóm (CSĐK) € (cs) € € € €€ € € € € - GV: Quan sát, sữa sai € € € € € € €( cs) € € € € - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. . -GV: Quan sát – nhắc nhở - HS: chạy vòng tròn (r) - HS: Cán sự điều khiển. - Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền -GV: giải tán - HS: khoẻ Tuần:14( Từ ngày 07/11 – 12/11/2011) Tiết: 28 Ngày soạn: 29/10/ 2010 BÀI THỂ DỤC- BẬT NHẢY - CHẠY BỀN I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 1. Bài thể dục : - Biết tên và cách thực hiện bài thể dục với cờ gồm 9 động tác -Thực hiện cơ bản đúng 9 động tác đã học. 2. Bật nhảy : - Biết cách thực hiện Bật xa, đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm (hố cát) - Thực hiện được bật xa và đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm ( cát) 3.Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy theo địa hình quy định - Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định. * Nghiêm túc, tính kỉ luật, tích cực tập luyện, thực hiện theo yêu cầu của GV hoặc CS II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Sân trường( Hs dọn vệ sinh sân tập) - 4 cờ góc, SGV,đồng phục Hs , còi TT ,cờ 2 cây/1Hs , ghế GV kẻ 2 vxp III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp- tổ chức AMỞ ĐẦU: - Nhận lớp - Kiểm tra sỉ số học sinh - Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông - Kiểm tra bài củ: Em hãy thực hiện bài thể dục với cờ ? - Phổ biến nội dung và yêu cầu bài học mới B. CƠ BẢN: 1. Bài Thể dục * Ôn: 1 - Động tác vươn thở 2- Động tác tay 3 - Động tác chân 4 - Động tác lườn 5 - Động tác Bụng 6 - Động tác phối hợp 7 - Động tác thăng bằng 8 - Động tác nhảy 9 - Động tác điều hoà 2. Bật nhảy : + Bậc xa + Đà 1,3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm (hố cát) 3. Chạy bền - Luyện tập chạy bền . - Củng cố: Em hãy thực hiện bài TD ? C/ KẾT THÚC - Thả lỏng + Hít thở sâu. + Tay, chân. + Gập duỗi tay,chân - Nhận xét + Tuyên dương. + Phê bình - Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS 1/. Bài TD 2/. Bật nhảy 3/. Chạy bền - Dặn dò - Xuống lớp. 10’ 1’ 1’ 4’ 3’ 1 HS 1’ 30’ 10’ 10’ 5, Nam 450m Nữ 400m 5, 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ - HS: Cán sự điều khiển - GV: quan sát – nhắc nhỡ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS €(cs) € w € w € w € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € - HS: nhận xét - GV nhận xét à cho diểm Hs - GV: phổ biến nội dung và yêu cầu bài học - GV: Quan sát – nhắc nhở HS : chia ra 2 nhóm + Nhóm 1 : Bài Thể dục + Nhóm 2 : Bật nhảy Sau 10 phút đổi nhóm €(cs) € € € € € € € € € € € € € € - GV: Nhắc lại các nội dung cần thực hiện - HS: Chia nhóm (CSĐK) - GV: Quan sát, sữa sai € (r) € €€ €€ € € € €€ Hs : Về 4 hàng ngang HS: chạy vòng tròn (r) - GV : ĐK – nhắc nhở - HS : Về 4 hàng ngang - HS : nhận xét - GV: nhận xét chung à kết luận. HS: Cán sự điều khiển. Gv : quan sát – nhắc nhở Hs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €( CS) - GV nhận xét tiết học - GV: hướng dẫn bài tập cho HS - HS : Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện tập luyện, thực hiện bài ở nhà Bật nhảy; Bài TD; Chạy bền - GV: giải tán - HS: khoẻ

File đính kèm:

  • docTUAN 14.doc