Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 7 đến 16 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thanh Phương

I.MỞ ĐẦU

1. On định tổ chức

2. Khởi động

3. Kiểm tra bài cũ

? Tư thế SSXP.

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học

- Xoay các khớp, ép dọc – ngang, CBN – NCĐ - CĐS.

* Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt tư thế sẵn sàng xuất phát.

 Gv nhận xét và cho điểm

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 7 đến 16 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thanh Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên đồng thời nhảy đổi chân Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các giai đoạn kĩ thuật - Chạybằng nửa bàn chân trên, thời kì đạp sau tích cực, dùng hết khả năng của cẳng chân, đùi và độ linh hoạt của hông và đầu gối III.KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Xuất phát thấp chạy lao. - Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ - Ôn lại 3 nội dung đã học chú ý đến 40 động tác bài TD liên hoàn MỤC TIÊU - Thuộc toàn bài TD phát triển chung chú ý đến biên độ, nhịp điệu động tác. Tiết ppctt : 14 - Thực hiện tương đối tốt các btbt trong giai đoạn trong kt xp thấp cn 50m. NS : 20/9/2010 * Địa điểm Sân trường . ND:22/9/2010 * Phương tiện : Giáo án, sổ điểm , bàn đạp, cịi. Đ LVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 2lx8n 1x2l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs báo cáo sĩ số Đội hình vòng tròn cự li rông dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp. Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv kiểm tra bài cũ, nhận xét , cho điểm 28-30’ 10-12’ 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 10-12’ 1x3l 1x3l 1x3l 1x2 TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - LÀM MẪU Nhóm 1 : Bài TD liên hoàn Nhóm 2 : Chạy nhanh - CST điều khiển nhóm tập luyện ( Nữ) - CST ôn chạy bước nhỏ chạy đạp sau € € € € € € €€€ O € € € € € € € € € € € € €€ € O  € - CST điều khiển nhóm tập luyện ( Nam) - Ôn lại kĩ thuật xuất phát thấp CL-CGQ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € p € - Ôn tập toàn bài TD 50m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ p € € € € < < < < Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác Hs quan sát đòng thời luyện tập Gv quan sát đồng thời sửa sai cho học sinh Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm Gv quan sát nhắc nhở đồng thời hướng dẫn lại cho các nhóm Gọi những học sinh thực hiện sai lên hướng dẫn lại kĩ thuật động tác 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € p Giáo án số : 08 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 15 Bài TD : Ôn từ nhịp 1- 40 nam, 1-34 nữ. Học : 37-40 nữ. NS : 27/9/2010 Chạy ngắn : Một số động tác phát triển sức nhanh CBN-CĐS, xuất phát thấp CL-CGQ ( 50m) giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I.MỞ ĐẦU 1. nhận lớp. 2. giới thiệu:nội dung và yêu cầu. 3. kiểm tra bài cũ. 4. khởi động:_chung _chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học - Xoay các khớp, ép dọc – ngang, CBN – NCĐ - GCM. * Yêu cầu : Thực hiện tương đối tốt giai đoạn kĩ thuật . Gv nhận xét và cho điểm II.CƠ BẢN 1. Bài TD ? Ôn 1-40 nam, 1-34 nữ bài TD phát triển chung. Học : 37-40 nữ. 2. Chạy ngắn ? Chạy bước nhỏ ? Chạy đạp sau ? Xuất phát thấp chạy lao, chạy giữa quãng. ? Một số điểm cơ bản của luật điền kinh. 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền - Thuộc các động tác bài TD phát triển chung. * Yêu cầu chung cho nam, nữ : : - Thuộc các động tác bài TD phát triển chung - Chú ý đến biên độ, nhịp điệu động tác, thực hiện đều đẹp - Biết tự rèn luyện và tự tập ở nhà bài TD phát triển chung - Biết vận dụng các kĩ năng đã học ở trong và ngoài nhà trường. Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ, có tính liên kết giữa 2 động tác. - Miết mũi bàn chân, đổi chân, thực hiện với tốc độ tăng dần - Chân trước vuông góc, chân sau duỗi thẳng, tay phối hợp tự nhiên trước sau, nhảy đổi chân. - Phối hợp đánh tay nhịp nhàng kết hợp với chạy bằng mũi bàn chân trên - Độ dài bước chạy hợp lí, với chiều dài của chân khoảng 3,5-4 - Độ dài bước chạy sau đó tăng dần. Duy trì tần số và độ dài bước chạy. - Chạy thẳng hướng, thả lỏng cơ thể không gò bó. - VĐV được công nhận là chạy hết cự li ( Trù đầu, cổ, tay,) chạm vao vạch - VĐV ngã trước đích nhưng có bộ phận cơ thể lăn qua vạch đích vẫn tính - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên - Gv nêu các yêu cầu khi chạy chú ý hiện tượng đau sóc,cách khắc phục III.KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Xuất phát thấp chạy lao. - Rũ tay, thả lỏng toàn thân, phơi cá, đấm lưng nhẹ - Ôn lại 3 nội dung đã học chú ý đến 40 động tác bài TD liên hoàn MỤC TIÊU - Thuộc các động tác bài TD liên hoàn, chú ý đến biên độ, nhịp điệu động tác . Tiết tppct : 15 - Thực hiện tương đối tốt các btbt, giai đoạn CL, chạy GQ KT XPT CN. NS : 27/9/2010 - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên, kiên trì trong luyện tập. ND:29/9/2010 * Địa điểm Sân trường. * Phương tiện : Giáo án, sổ điểm , bàn đạp, cịi. ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 2lx8n 1x2l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs báo cáo sĩ số Đội hình vòng tròn cự li rông dưới sự điều khiển của ba cán sự lớp Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv kiểm tra bài cũ, nhận xét , cho điểm 28-30’ 10-12’ 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 10-12’ 1x3l 1x3l 1x3l 1x2l 3-5’ 1x4l 1x5l TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM QUAY VÒNG Nhóm 1 : Bài TD liên hoàn Nhóm 2 : Chạy nhanh - CST1 điều khiển nhóm tập luyện ( Nữ) CST điều khiển CBN-CĐS ( Nhóm nam) € € € € € € €€€ O € € € € € € € € € € € € € €€ € O €  € - CST2 điều khiển nhóm tập luyện CSTÔn lại kĩ thuật CL-CGQ xuất phát thấp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € p € € €€€€€€€€ €€€€€€€€ O € €€€€€€€€ € Gv quan sát hướng dẫn học sinh Tập luyện cho cả 2 nhóm € € € € Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm Gv quan sát nhắc nhở đồng thời hướng dẫn lại cho các nhóm Gv gọi những học sinh thực hiện chưa tốt lên luyện tập đồng thời sửa sai Đội hình vòng tròn cự li rộng Nam nữ chạy ngược chiều nhau 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € p Giáo án số : 08 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết tppct : 16 Lí thuyết : : Một số phương phát phát triển sức bền NS : 27/9/2010 PHẦN NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT I.MỞ ĐẦU 1. nhận lớp. 2. giới thiệu:nội dung và yêu cầu. 3. kiểm tra bài cũ. 4. khởi động. - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học II.CƠ BẢN Lí thuyết ? Một số phương pháp phát triển sức bền ? Tập luyện sức bền bằng trò chơi vận động ? Tập đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên ? Tập sức bền bằng các môn ? Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm * Nắm cơ bản một số phương pháp rèn luyện sức bền và vận dụng trong quá trình luyện tập, tự tập ở nhà và thi đấu. - Một số bài tập : Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa, tập chạy phối hợp với nhịp thở “ Hai lần hít vào, hai lần thở ra” , “ Chạy vượt chướng ngại vật” - Kết hợp với đi bộ và rút ngắn dần với cự li - Chạy từ ngắn đến dài : 300m-500m-600m-800m-1.500m-2.000m-3.000m hoặc chạy tính thời gian : 3’-8,9,10,12,15,20,30,40’ - Rèn luyện sức bền : Đi bộ thể thao, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài hoặc cầu lông, bóng rổ, bóng đá - Tập cùng bạn bè hoặc tự tập : Tại chỗ hoặc di chuyển vòng số 8. Tập thích hợp vào buổi sáng sớm, hoặc chiều tối trước khi ăn cơm cũng có thế đi dạo trên quãng đường dài sau bữa chiều tối khoảng 1h hoặc trước khi đi ngủ. - Hình thức tập luyện rất đa dạng và phong phú, phương pháp tập luyện đơn giản, nếu có ý thức giữ gìn nâng cao sức khẻo ai cũng có thể tập được - Điểm khó ở đây là cần tập thường xuyên kiên trì tập luyện và theo dõi sức khoẻ thường xuyên của mình. III.KẾT THÚC 1. Củng cố 2. Thả lỏng 3. Nhận xét 4. Dặn dò - Một số phương pháp rèn luyện sức bền - Ôn lại 3 bài TD – Chạy ngắn chạy bền chú ý đến 40 động tác bài TD liên hoàn MỤC TIÊU - Nắm cơ bản phương pháp luyện tập sức bền. Tiết tppct : 16 - Biết vận dụng vào quá trình tự tập và rèn luyện của bản thân. NS : 27/9/2010 ND:29/9/2010 * Địa điểm Sân trường. * Phương tiện : Giáo án, sổ điểm. ĐLVĐ PHƯƠNG PHÁP BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 8-10’ 1-3’ 1x2l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs báo cáo sĩ số Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp hai hàng đầu ngồi xuống 28-30’ 1-12’’ 1x3l 10-15’ TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp hai hàng đầu ngồi xuống Gv triển khia nội dung thoả luận Nhóm 1 : Tập sức bền có những trò chơi vận động gi ? Cho ví dụ Nhóm 2 : Tập sức bền như thế nào để tăng dần thành tích? Nhóm 3 : Tập luyện sức bền có thể chọn những môn thể thao nào phù hợp ? Nhóm 4 : Tập cá nhâ và tập thể có tác dụng như thế nào ? Nhóm 1 Nhóm 2 Gv quan sát các nhóm thảo luận Đồng thời hướng dẫn cacs nhóm p Nhóm 3 Nhóm 4 Từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận, các nhóm khác bổ sung Gv chốt tất cả các ý kiến của các nhóm sau đó đưa ra kết luận chung nhất. 3-5’ 1x1l 1x1l Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € p

File đính kèm:

  • docphuongGATDTuan18.doc