Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 53 đến 60 - Bản đẹp 3 cột

I. Mục đích – yêu cầu:

1. Mục đích :

 - Môn bật nhảy: - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Môn Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân. Học : Chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên

2. Yêu cầu:

-Học sinh tập luyện tích cực, tự giác và nghiêm túc.

II. Dụng cụ, sân bãi : sân khu phố Phú An, xà, cầu đá.

III. Tiến trình dạy học :

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 53 đến 60 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 53 - 54: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I. Mục đích – yêu cầu: 1. Mục đích : - Môn bật nhảy: - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Môn Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. (cá nhân hoặc theo nhóm), tâng cầu bằng mu bàn chân. Học : Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: -Học sinh tập luyện tích cực, tự giác và nghiêm túc. II. Dụng cụ, sân bãi : sân khu phố Phú An, xà, cầu đá. III. Tiến trình dạy học : Phần và Nội dung ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài tập. Khởi động: Xoay các khớp : cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, vai, hông, gối, động tác gập duỗi, ép ngang, ép dọc. Kiểm tra bài cũ : Thự hiện động tác chạy đà chính diện 5 bước giậm nhảy co chân qua xà. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cán sự hướng dẫn lớp khởi động. Gọi 2 – 3 học sinh thực hiện cả lớp quan sát, nhận xét rút kinh nghiệm. II. Phần cơ bản 1. Môn bật nhảy : Ôn : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học : Chạy đà chính diệm giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Đá cầu : Ôn Tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm). tâng cầu bằng mu bàn chân . Học chuyền cầu bằng mu bàn chân, phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, một số điểm luật trong đá cầu. 3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Giáo viên làm mẫu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật động tác. Sau đó cho cả lớp thực hiện. GV quan sát và chú ý sửa sai. Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi. Giáo viên làm mẫu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật động tác. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. Giáo viên chia nhóm cho học sinh chạy theo nhóm sức khỏe. III. Phần kết thúc:- 1. Hồi tĩnh : tại chỗ Thả lỏng, Rũ chân tay 2. Nhận xét: ưu khuyết điểm giờ học 3. Dặn dò : Ôn những kỹ năng đá cầu, Luyện tập chạy bền 4. Xuống lớp Biểu dương những em học sinh có ý thức học tốt, phê bình nhắc nhở các em yếu ý thức. ------------------------------------ TIẾT 55 - 56: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I. Mục đích – yêu cầu: 1. Mục đích : - Môn bật nhảy: - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Học : Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Môn Đá cầu : Ôn Tâng tâng cầu bằng mu bàn chân,Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện. Một số điểm luật trong đá cầu. Đấu tập. - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: -Học sinh tập luyện tích cực, tự giác và nghiêm túc. II. Dụng cụ, sân bãi : sân khu phố Phú An, xà, cầu đá. III. Tiến trình dạy học : Phần và Nội dung ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài tập. Khởi động: Xoay các khớp : cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, vai, hông, gối, động tác gập duỗi, ép ngang, ép dọc. Kiểm tra bài cũ : Thự hiện động tác chạy đà chính diện 5 bước giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cán sự hướng dẫn lớp khởi động. Gọi 2 – 3 học sinh thực hiện cả lớp quan sát, nhận xét rút kinh nghiệm. II. Phần cơ bản 1. Môn bật nhảy : Ôn : Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, Chạy đà chính diệm giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Đá cầu : Ôn - Tâng cầu bằng bằng mu bàn chân . - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, - Một số điểm luật trong đá cầu. Đấu tập 3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Giáo viên làm mẫu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai Mỗi nội dung cho toàn lớp ôn một lần không cầu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. (có cầu) GV quan sát và chú ý sửa sai Giáo viên chia nhóm cho học sinh chạy theo nhóm sức khỏe. III. Phần kết thúc:- 1. Hồi tĩnh : tại chỗ Thả lỏng, Rũ chân tay 2. Nhận xét: ưu khuyết điểm giờ học 3. Dặn dò : Ôn những kỹ năng đá cầu, Luyện tập chạy bền 4. Xuống lớp Biểu dương những em học sinh có ý thức học tốt, phê bình nhắc nhở các em yếu ý thức. -------------------------------- TIẾT 57- 58: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I. Mục đích – yêu cầu: 1. Mục đích : - Môn bật nhảy: - Ôn Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật trên cao, trò chơi bật cóc tiếp sức. Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Môn Đá cầu : Ôn Tâng tâng cầu bằng mu bàn chân,Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện. Đấu tập. - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: -Học sinh tập luyện tích cực, tự giác và nghiêm túc. II. Dụng cụ, sân bãi : sân khu phố Phú An, xà, cầu đá. III. Tiến trình dạy học : Phần và Nội dung ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài tập. Khởi động: Xoay các khớp : cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, vai, hông, gối, động tác gập duỗi, ép ngang, ép dọc. Kiểm tra bài cũ : Thự hiện động tác chạy đà chính diện 5 bước giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cán sự hướng dẫn lớp khởi động. Gọi 2 – 3 học sinh thực hiện cả lớp quan sát, nhận xét rút kinh nghiệm. II. Phần cơ bản 1. Môn bật nhảy : Ôn : - Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao. - Ôn Chạy đà chính diệm giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Trò chơi : Bật cóc tiếp sức. 2. Đá cầu : Ôn - Tâng cầu bằng bằng mu bàn chân . - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, - Đấu tập 3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Giáo viên làm mẫu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi. Mỗi nội dung cho toàn lớp ôn một lần . Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai cho học sinh. Giáo viên chia nhóm cho học sinh chạy theo nhóm sức khỏe. III. Phần kết thúc:- 1. Hồi tĩnh : tại chỗ Thả lỏng, Rũ chân tay 2. Nhận xét: ưu khuyết điểm giờ học 3. Dặn dò : Ôn những kỹ năng đá cầu, Luyện tập chạy bền 4. Xuống lớp Biểu dương những em học sinh có ý thức học tốt, phê bình nhắc nhở các em yếu ý thức. ----------------------------- TIẾT 59- 60: BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN I. Mục đích – yêu cầu: 1. Mục đích : - Môn bật nhảy: - Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng Ôn Bật nhảy bằng hai chân tay với vào vật trên cao qua xà, chạy đà tự do nhảy xa, Nhảy bước bộ trên không. trò chơi lò cò tiếp sức. - Môn Đá cầu : Ôn Tâng tâng cầu bằng mu bàn chân,Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. - Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: -Học sinh tập luyện tích cực, tự giác và nghiêm túc. II. Dụng cụ, sân bãi : sân khu phố Phú An, xà, cầu đá. III. Tiến trình dạy học : Phần và Nội dung ĐLVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu: ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài tập. Khởi động: Xoay các khớp : cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, cẳng tay, vai, hông, gối, động tác gập duỗi, ép ngang, ép dọc. Kiểm tra bài cũ : Thực hiện kỹ thuật Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân 5 quả. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cán sự hướng dẫn lớp khởi động. Gọi 2 – 3 học sinh thực hiện cả lớp quan sát, nhận xét rút kinh nghiệm. II. Phần cơ bản 1. Môn bật nhảy : Ôn : - Ôn Chạy đà chính diệm giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. - Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao. - Trò chơi : Lò cò tiếp sức. 2. Đá cầu : Ôn - Tâng cầu bằng bằng mu bàn chân . - Chuyền cầu bằng mu bàn chân - Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, - Đấu tập 3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên Giáo viên làm mẫu. Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi. Mỗi nội dung cho toàn lớp ôn một lần . Sau đó chia nhóm tổ luyện tập. GV quan sát và chú ý sửa sai cho học sinh. Giáo viên chia nhóm cho học sinh chạy theo nhóm sức khỏe. III. Phần kết thúc:- 1. Hồi tĩnh : tại chỗ Thả lỏng, Rũ chân tay 2. Nhận xét: ưu khuyết điểm giờ học 3. Dặn dò : Ôn những kỹ năng đá cầu, Luyện tập chạy bền 4. Xuống lớp Biểu dương những em học sinh có ý thức học tốt, phê bình nhắc nhở các em yếu ý thức.

File đính kèm:

  • docGiao an TD 7 hoc Ki 2 tiet 53 60.doc