Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013

 

1.Nhận lớp:

2.Giới thiệu nội dung - yêu cầu:

3.Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao.

4. Khởi động: Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ bềnsố của lớp.

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung – yêu cầu bài học.

- Thực hiện cơ bản đúng kỹ tuật xuất phát thấp – chạy lao.

- GV nhận xét và cho học sinh điểm.

- Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, ép dọc – Ngang,

- Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy đạp sau

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 23+24 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số: 23 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct: 23 Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. NS: 13/11/12 Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: 2.Giới thiệu nội dung - yêu cầu: 3.Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao. 4. Khởi động: Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ bềnsố của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung – yêu cầu bài học. - Thực hiện cơ bản đúng kỹ tuật xuất phát thấp – chạy lao. - GV nhận xét và cho học sinh điểm. - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, ép dọc – Ngang, - Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy đạp sau CƠ BẢN 1. Chạy ngắn: Ôn: Chạy bước nhỏ. - Chạy đạp sau. ? Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. ? Trò chơi:“Người thừa thứ 3”. ? Ôn tập kĩ thuật xuất phát thấp. *Yêu cầu: Thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ – trò chơi - Miết mũi bàn chân, hai tay phối hợp tự nhiên khi di chuyển. - Chân trước co gối cao ngang hông, chân sau duỗi thẳng, tay phối hợp tự nhiên, động tác thực hiện luân phiên. - Nắm rõ luật chơi và cách chơi - Thực hiện trò chơi nghiêm túc và sôi nổi. - Nắm rõ luật chơi và cách chơi. - Thực hiện trò chơi nghiêm túc và sôi nổi. *Yêu cầu: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật đo và đóng bàn đạp. - Thực hiện được tuần tự các thao tác khi xuất phát. - Kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao cơ bản đúng. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật của bước chạy đầu tiên. - Các bước chạy cần thực hiện nhanh tần số bước chạy. - Giai đoạn chạy giữa quãng cần phối hợp nhịp nhàng với tay khi chạy. - Chạy bằng nửa bàn chân trên tương đối tốt. KẾT THÚC 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: 3. Nhận xét: 4. Dăn dò: - Xuất phát thấp chạy lao. - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Nhận xét ưu và khuyết điểm của nội dung, yêu cầu bài học. - Ôn tập chạy ngắn, chạy bền. MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT: 23 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ và trò chơi. NS: 13/11/12 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và trò chơi. Kỹ thuậ xuất phát thấp - chạy lao. ND: 15/11/11 * Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, giáo án, SĐCN, 3 bộ bàn đạp, còi đường chạy 60m. Thời gian PHƯƠNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng, so le € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, ƒCSL 28-30’ 15-16’ 1x5l 1x2l 15-16’ 1x3l 1x5l 1x3l *Chạy ngắn: CBN CĐS € € € € 5m 15m € € € € *CSL - BT 1: Chạy bước nhỏ. - BT 2: Chạy đạp sau. - BT 3: Xuất phát thấp – chạy lao 60m. + Sử dụng phương pháp luyện tập, giảng giải, sửa sai. € € € € € € 15m € € € € € € - BT 4: TRò chơi “ lò cò tiếp sức”. Trò chơi “người thừa thứ 3” + Sử dụng phương pháp trò chơi, thi đấu. - BT 5: Trò chơi: Người thừ thứ 3”. + Sử dụng phương pháp trò chơi, thi đấu. 5 - 7’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang so le cự li rộng € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv Giáo án số: 24 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct: 24 Chạy ngắn: Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. NS: 13/11/12 Ñaù caàu : Oân taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân, kó thuaät di chuyển. PHẦN VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp: 2.Giới thiệu nội dung,yêu cầu: 3.Kiểm tra bài cũ: 4. Khởi động : Chung: Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ bềnsố của lớp. - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung – yêu cầu bài học. - Thực hiện cơ bản đúng kỹ tuật xuất phát thấp – chạy lao. - GV nhận xét và cho học sinh điểm. - Xoay các khớp,cổ tay, cổ chân, hông, ép dọc – Ngang, - Đi bộ chuyển sang chạy. Chạy đạp sau CƠ BẢN 1. Chạy ngắn Ôn : Chạy bước nhỏ. - Chạy đạp sau. Trò chơi “Lò cò tiếp sức” ? Kiểm tra kĩ thuật xuất phát thấp. 1. Đá cầu: ? Kĩ thuật di chuyển ? On tâng cầu bằng đùi, ? Tâng cầu bằng má trong bàn chân *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ – trò chơi. - Miết mũi bàn chân, hai tay phối hợp tự nhiên khi di chuyển. - Chân trước co gối cao ngang hông, chân sau duỗi thẳng, tay phối hợp tự nhiên, động tác luôn phiên nhau thực hiện. - Nắm rõ luật chơi và cách chơi. - Thực hiện trò chơi nghiêm túc và sôi nổi. *Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đọn của kĩ thuật. *Yêu cầu: - Thực hiện cơ bản đúng các bước di chuyển trong đá cầu. - Dùng sức bật của chân và kết hợp với đánh tay khi di chuyển - Dùng các bước lướt di chuyển bằng cách tiếp đất bằng mũi bàn chân sau đó lăn sang cả bàn chân tay buông tự nhiên. Yêu cầu: - Biết cách thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi. - Dùng chân thuận để đỡ cầu, điểm tiếp xúc với cầu khi để cầu rơi là bằng đùi, lúc này đùi cao ngang hông vuông góc với thân người. - Dùng các bước lướt, trượt để di chuyển để đón hướng cầu rơi và tâng cầu liên tục không để cầu rơi. Yêu cầu: - Biết cách thực tâng cầu bàng má trong bàn chân. - Tư thế chuẩn bị như đỡ cầu bằng ngực sau đó dùng má trong bàn chân để tiếp xúc với cầu, dùng các bước di chuyển để đón hướng cầu rơi. - Tâng cầu liên tục không để cầu rơi và dúng các bươc trượt để di chuyển. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên. KẾT THÚC 1. Củng cố: 2. Thả lỏng: 3. Nhận xét: 4. Dăn dò: - Xuất phát thấp chạy ngắn - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Nhận xét ưu và khuyết điểm của nội dung – yêu cầu bài học. - Ôn tập chạy ngắn. MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT: 24 - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ và trò chơi. NS: 13/11/12 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ và trò chơi. ND: 15/11/12 - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, kỹ thuật di chuyển. - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, kỹ thuật di chuyển. * Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, SĐCN, 3 bộ bàn đạp, đường chạy 60m. Thời gian PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 6-8’ 1-3’ 1x1l 2lx8n - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li rộng, so le € € € € € € dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp,, ƒCSL 28-30’ 14-16’ 2-3l 2-3l 3-5’ 1l/hs 14-16’ 1x5l 4-6’ 5-7’ * Nhóm 1: Chạy ngắn: CBN CĐS € € € € 5m 15m € € € € *CSL - BT 1: Chạy bước nhỏ. - BT 2: Chạy đạp sau. - BT 3: TRò chơi “ lò cò tiếp sức”. - BT 4: Kiểm tra thử. + Sử dụng phương pháp luyện tập, giảng giải, sửa sai. + Sử dụng phương pháp trò chơi, thi đấu. * Nhóm 2: Đá cầu. € € € € € € € € BT 1: Di chuyển. € € € € € € € € € € € € € € € € pGv + Sử dụng phương pháp làm mẫu, phân tích, giảng giải, luyện tập, sửa sai. - BT 2: Tâng cầu bằng đùi. € € € € € € € € - BT 3: Tâng cầu bằng má trong bàn chân. € € € € € € € € + Sử dụng pp làm mẫu, phân tích, giảng giải, pGv luyện tập, sửa sai. 5 - 7’ 1x1l 2lx8n 1x1l - Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € - Đội hình 4 hang cự li rộng so le € € € € € € - Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 tuan 12.doc