Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 55: Bóng chuyền - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức: - Búng chuyền: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng, tró chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức.

 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền.

 2. Kỹ năng: Bóng chuyền: thực hiện kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng cơ bản, chạy bền nâng cao sức bền, sức khỏe.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng chuyền, còi thổi.

 2. HS : Đồ TDTT, luyện tập ở nhà .

 III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : BểNG CHUYỀN – CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 55: Bóng chuyền - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn:25/03/2007 Baứi daùy : BểNG CHUYỀN - CHẠY BỀN Tuaàn: 28 Tieỏt: 55 I – MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Búng chuyền: Chuyền búng cao tay bằng 2 tay, đệm búng, trú chơi chuyền và bắt búng tiếp sức. - Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 2. Kỹ năng: Búng chuyền: thực hiện kỹ thuật chuyền búng và đệm búng cơ bản, chạy bền nõng cao sức bền, sức khỏe. 3. Thỏi độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ, Sân TDTT sau trường, đường chạy, búng chuyền, còi thổi. @ 2. HS : Đồ TDTT, luyện tập ở nhà . III – HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp - kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : BểNG CHUYỀN – CHẠY BỀN. Phần và nội dung ĐLVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL I. Mở đầu - Tập hợp, điểm danh - Nội dung tiết học - Khởi động. - Kiểm tra bài cũ. 6’ - Nhanh, điểm danh, lớp trưởng báo cáo sĩ số. Chúc giáo viên khoẻ. - GV chúc HS khoẻ và phổ biến nội dung bài học, yêu cầu ngắn gọn, đầy đủ. - Tại chỗ xoay các khớp, chạy : bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi. - Gọi 2 HS thực hiện kỹ thuật đệm búng – chuyền búng. €5 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ờ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. Cơ bản 1. Búng chuyền: Chuyền búng cao tay bằng 2 tay kết hợp đệm búng. * Trũ chơi chuyền và bắt búng tiếp sức. 3.Chạy bền : Luyện tập chạy bền. 34’ 23’ 5’ 6’ 6-9 2L 1L - Cho HS Chuyền búng cao tay bằng 2 tay kết hợp đệm búng. * Yêu cầu : Tập trung, tích cực, chú ý, trong kỹ thuật chuyền búng chuyền cao qua lưới 2m (nam), 1,8m (nữ). Đệm búng (diện tớch chõn chạm đất càng nhỏ càng tốt), hơi khuỵu gối, duy chuyển nhẹ nhàng, mắt quan sỏt, luyện tập an toàn. - Trũ chơi chuyền và bắt búng tiếp sức. Chuẩn bị: chia 2 tổ đề nhau về số lượng nam, nữ. Cỏch chơi: Đứng tư thế cơ bản trong búng chuyền chuyền búng cao tay cho bạn ở phớa bờn kia lưới 1,8m sau đú chạy về đứng ở sau và như thế cho đến hết đội nào hết trước là thắng cuộc. * Yờu cầu: Đỳng kỹ thuật chuyền búng cao tay, chỳ ý khụng được nộm búng, tung búng nghiờm tỳc tớch cực, phối hợp tố với đồng đội đạt kết quả cao. An toàn. - Cho các em nam chạy (600m) vòng sân tập rộng, các em nữ chạy (550m) vòng sân TDTT rộng. * Yêu cầu : Tích cực tập luyện, phân phối sức hợp lý, phối hợp nhip nhàng giữa bước chạy và nhịp thở. Khi chạy xong đi bộ thả lỏng tay, chân, hít thở sâu, không nên dừng lại đột ngột, chạy hết cừ ly quy định. Biết phân phối sức hợp lý. ☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ GV thị phạm, phổ biến sau đú cho HS thực hiện theo tổ tập, quay vũng GV nhắc nhở sửa sai. ☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺ GV phổ biến trũ chơi sau đú cho HS thực hiện theo nhúm, quay vũng. € ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ GV phổ biến sau đú cho HS thực hiện theo nhúm. III. Kết thúc - Tập hợp thả lỏng. - Nhận xét tiết học. 5’ - Cúi người thả lỏng tay chân hít thở sâu, chạy nhẹ nhàng tại chỗ. - Giáo viên củng cố, nhắc nhở một số điểm cần lưu ý. ☺ ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. Dặn dũ HS chuẩn bị tiết học sau học nội dung: Búng chuyền, chạy bền. - Ra bài tập về nhà: Thực hiện thực hiện kỹ thuật: Tư thế đệm búng trong búng chuyền. IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG: .. .. Trửụứng THCS Caựt Nhụn - giaựo aựn 7 (2007 & 2008) Giaựo vieõn : Bùi Anh Hào.

File đính kèm:

  • doc55 giao an7.55.doc