Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 52 đến 70 - Lê Hồng Quân

A MỤC TIÊU

1 kiến thức:

 - Nâng cao các kĩ thuật động tác bật nhảy,chạy nhanh, chạy bền

2 kĩ năng:

 - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật bật nhảy, chạy nhanh.

 - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung.

 - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

3 thái độ:

 - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh.

B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 1 Địa điểm:

 - Sân tập thể thao

2 Phương tiện :

 Giáo viên : còi trang phục thể thao

 Học sinh : Giầy trang phục thể thao

C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

 

doc61 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 52 đến 70 - Lê Hồng Quân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................... ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 6 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :68 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... ĐÁ CẦU đá cầu : Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân Ôn chuyền cầu tại chỗ,chuyền cầu tại chỗ chuyền cầu theo nhóm ba người, kiểm tra thử A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nâng cao các kĩ thuật động tác đá cầu. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật đá cầu. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV. GV chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay Chân gối hông ép dây Chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Xuất phát thấp xuất phát cao 3 kiểm tra bài cũ : 30p 15p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * GV 20m * * * * * * * * * * * * * * * GV II PHẦN CƠ BẢN 2 đá cầu - Ôn tâng cầu bằng đùi - Ôn chuyền cầu tại chỗ, - Chuyền cầu tại chỗ - Chuyền cầu theo nhóm ba người - kiểm tra 30p 15p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập kiểm tra * * * * * * H/s lắng nghe G/v hưỡng dẫn II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe” Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................. ................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:.............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 6 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :69 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ Chạy nhanh : Chạy nhanh 30m A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nâng cao các kĩ thuật động tác chạy nhanh. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật chạy nhanh. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV. GV chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay Chân gối hông ép dây Chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Xuất phát thấp xuất phát cao 30p 15p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * II PHẦN CƠ BẢN 1 Chạy nhanh 30m - Đo thời gian 30p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập kiểm tra * * * * * * H/s lắng nghe G/v hưỡng dẫn II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe” Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................. ................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:.............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 6 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :70 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ Chạy bền : Chạy tùy sức 5 phút A MỤC TIÊU 1 kiến thức: - Nâng cao các kĩ thuật động tác chạy bền. 2 kĩ năng: - Học sinh hiểu và thực hiện được các kĩ thuật chạy bền. - Giúp phát triển các nhóm cơ thông qua phát triển chung. - Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn 3 thái độ: - Rèn luyện tinh thần kỉ luật,ý thức tự giác cho học sinh. B ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 1 Địa điểm: - Sân tập thể thao 2 Phương tiện : Giáo viên : còi trang phục thể thao Học sinh : Giầy trang phục thể thao C TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐL NỘI DUNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU 1 nhận lớp Lớp trưởng tập trung lớp điểm danh báo cáo sĩ số. Gv nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học Lớp chúc GV. GV chúc lớp 2 khởi động + khởi động chung Chạy nhẹ nhàng 2 vòng sân. Tập bài thể dục tay không 9 động tác Xoay các khớp cổ tay Chân gối hông ép dây Chằng ngang dọc + khởi động chuyên môn Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Chạy đạp sau Xuất phát thấp xuất phát cao 30p 15p Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Lớp trưởng tập trung hàng ngang Gv: phổ biết ND buổi học. Đội hình khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Gv hướng dẫm khởi động ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ H/ s nhận xét G/v nhận xét * * * * * * * * * * * * * * II PHẦN CƠ BẢN 1 Chạy tùy sức 5 phút - Đo thời gian 30p Gv hướng dẫn thị phạm động tác ‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚ Gv chia nhóm luyện tập kiểm tra * * * * * * H/s lắng nghe G/v hưỡng dẫn II PHẦN KẾT THÚC 1 Hồi tĩnh Thả lỏng nhẹ nhành chân tay toàn thân, đấm lưng. Thả lỏng toàn thân nhẹ nhàng 2 nhận xét giờ học - Tinh thần , thái độ , kết quả tập luyện -ưu nhựơc điểm của tiêt học 5p Gv hưỡng dẫn cho học sinh thả lỏng. (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) H/s thả lỏng tích cực ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ °(GV) Gv nhận xét ngắn gọn tuyên dương bạn có ý thức. “Gv/ hô giả tán H/s khỏe” Rút kinh nghệm: Nội dung:.................................................................................................. ................................................................................................................... Thời gian:................................................................................................... ................................................................................................................... Tiến trình:................................................................................................... ................................................................................................................... Phương pháp:.............................................................................................. ................................................................................................................... LÊ HỒNG QUÂN LỚP 6 TRƯỜNG PTCS HÀ LÂU Ngày soan : ...../..../........... Tiết :70 Ngày giảng:...../...../.......... Ngày giảng:...../...../.......... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 Đá cầu : Tâng cầu Cách cho điểm với nam mỗi em thực hiện 3 lần. Tâng đúng kĩ thuật 3 lần không chạm đất 1 điểm Các trường họp khác do giáo viên quyết định . Cách cho điểm với nữ mỗi em thực hiện 4 lần. Tâng đúng kĩ thuật 2 lần không chạm đất 1 điểm Các trường họp khác do giáo viên quyết định .

File đính kèm:

  • doc52 70 hkII mot kieu chu.doc