Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Lê Văn Hiếu

I/ NHIỆM VỤ:

a/ Kiến thức:

- HS biết ý nghĩa của việc phòng, tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

b/ Kĩ năng:

- HS vận dụng để phòng, tránh chấn thương khia tập luyện , thi đấu.

c/ Thái độ:

- GDHS ý thức giữ gìn và nâng cao sức khỏe, góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kĩ luật.

II II/YÊU CẦU:

- Gv chuẩn bị tư liệu, giáo án

- Hs chuẩn bị vở ghi.

III/ THỜI GIAN

 -1 tiết (45 phút )

IV/ ĐỊA ĐIỂM:

 Sân trường

 V/ DỤNG CỤ:

 Tranh ảnh

 

doc58 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Lê Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
€ 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 14 MÔN: TTTC- CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 27-28 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC: Tiếp tục ôn tâng cầu và chuyền cầu,phát cầu,thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Chạy trẹn địa hình tự nhiên II/YÊU CẦU: TTTC: + Biết cách thực hiện tâng cầu và chyền cầu,phát cầu,một số luật thi đấu CHẠY BỀN: + Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, phân phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và phân phối sức khi chạy. III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi – cầu đá NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản b/ TTTC: +Tâng cầu +Chuyền cầu +Phát cầu + Thi đấu giao lưu c/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 75ph 50’ 25’ 3-5 lần chơi GV thị phạm động tác HS thực GV hướng dẩn lưật thi đấu cho HS nắm GV phổ biến cách thở khi chạycho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. € GV quang sát HS thi đấu GV quang sát HS thực hiện €€€ € € €€ € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 15 MÔN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 29 -30 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Trò chơi “Bật ô tiếp sức” II/YÊU CẦU: TTTC : + Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: + Biết cách chơi trò chơi III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi – còi- cầu đá Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tâng cầu bằng mu bàn chân -Phát cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Trò chơi “Bật ô tiếp sức” 75ph 50’ 25’ Thực hiện cơ bản đúng động tác. Khi thi đấu phải đúng luật,GV quang sát và làm trọng tài GV hướng dẫn luật chơi cho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu Khi chơi trò chơi phải an toàn vui tươi € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MÔN: TTTC - CHẠY BỀN _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 31 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: TTTC : Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu.Thi đấu giao lưu CHẠY BỀN: Chạy trẹn địa hình tự nhiên II/YÊU CẦU: TTTC : + Biết cách thực hiện tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu, chuyền cầu. CHẠY BỀN: + Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên, phân phối sức khi chạy. + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên và phân phối sức khi chạy. III/ THỜI GIAN: 1tiết 45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi – còi- cầu đá Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 4” 1’ 3’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản a/ TTTC: - Tâng cầu bằng mu bàn chân -Phát cầu - Chuyền cầu Thi đấu giao lưu b/ Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên 36” 22’ 14’ Thực hiện cơ bản đúng động tác. Khi thi đấu phải đúng luật,GV quang sát và làm trọng tài GV phổ biến cách thở khi chạycho HS hiểu rỏ GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện Thực hiện chia nhóm tập luyện theo tổ. GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện GV hướng dẫn kĩ thuật - thị phạm động tác; HS thực hiện HS thực hiện thi đấu giao lưu GV quang sát HS thực hiện €€€ € € €€ € 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 5” 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 16 MÔN: KIỂM TRA TTTC _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 32 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +Kiễm tra TTTC II/YÊU CẦU: +Thực hiện được kỹ thuật và thành tích phát cầu III/ THỜI GIAN: 1 tiết45 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi –cầu đá –lưới NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 4 ph 1’ 3’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 1/ Cơ Bản A/ Kiễm Tra TTTC +Kiễm Tra +Điểm9-10 :Thực Hiện Đúng Kỹ Thuật Động Tác Và Cả 3 Lần Phát Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sân +Điểm7-8 : Thực Hiện Đúng Kỹ Thuật Động Tác Và Có 2 Lần Phát Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sân +Điểm5-6 : Thực Hiện Đúng Kỹ Thuật Động Tác Và Có 1 Lần Phát Cầu Đều Qua Lưới Và Vào Sân +Điểm3-4 :Cả 3 lần phát cầu đều không qua lưới sang sân đối phương 36ph Thực hiện đuung kỹ thuật và đạt thành tích cao Giáo viên quang sát và chấm điểm cho HS € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 5 ph 2’ 1’ 1’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ: 17 MÔN: ÔN TẬP _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 33-34 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 II/YÊU CẦU: Tập luyện tích cực an toàn III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi – còi- cầu đá Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7 ph 3’ 4’ Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 75” 75” GV cho HS ôn tập lại nhưng kỷ năng mà HS còn yếu GV quang sát HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV gọi HS lên thực hiện lại nội dung đã học, các em còn lại nhận xét. - Nhận xét, đánh giá buổi tập của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM: GIÁO ÁN SỐ:18 MÔN: KIỂM TRA HỌC KỲ 1 _______ — Ÿ – _______ Tiết CT: 35-36 Ngày dạy: I/ NHIỆM VỤ: +Kiểm tra học kỳ 1 II/YÊU CẦU: + Biết cách thực hiện các kỷ nămg của ĐHĐN III/ THỜI GIAN: 2 tiết 90 phút IV/ ĐỊA ĐIỂM: Sân trường V/ DỤNG CỤ: Vôi - còi Ä TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG Đ L YÊU CẦU CB VỀ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Mở đầu: - GV nhận lớp nắm sĩ số , phổ biến nội dung, yêu cầu của bài tập. - Khởi động: xoay các khớp, chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi 7” 3” 4” Thực hiện đúng động tác, đủ biên độ. € Đội hình nhận lớp 2/ Cơ bản: a/ Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1 Kiệm tra học kỳ 1 + Điểm 9 - 10: + Điểm 7 - 8: + Điểm 5 - 6: + Điểm 3 - 4: 75” 35” GV cho HS ôn tập lại nhưng kỷ năng mà HS còn yếu - Thực hiện đúng, đều và đẹp các động tác qui định. - Thực hiện được tương đối đúng nhưng chưa đều - Cơ bản biết cách thực hiện, nhưng khi thực hiện điểm số sai hoặc thiếu bước hay thừa bước - Không thực hiện đúng điểm số và dàng hàng, dồn hàng. GV quang sát HS thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(TT) Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt một nhóm 8-10hs. Mỗi nhóm đến lượt kiểm tra sẽ do nhóm trưởng điều khiển một lần dàng hàng, dồn hàng. 3/ Kết thúc; - Hồi tỉnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 8 ph 3’ 2’ 2’ 1’ - HS tích cực thả lỏng cơ bắp. - GV nhận định bài kiểm tra. - Nhận xét, đánh giá buổi kiểm tra của học sinh. - Về nhà tăng cường tập luyện thêm ở nhà. € Đội hình thả lỏng Duyệt của Ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 2010 Người soạn Lê Văn Hiếu RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 7hk1 4cot.doc