Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 51: Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

* Bật nhảy: Biết thực hiện đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát (hoặc đệm), Chạy đà chính diện giậm nhảy co chõn qua xà.

* Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên

2. Kỹ năng:

* Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát (hoặc đệm), Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

* Chạy bền: Duy trỡ và nõng dần sức bền.

3. Thái độ: Rốn luyện tớnh nhanh nhen, sức bật của chõn.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 51: Bật nhảy - Chạy bền - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/ 3 / 2011 Ngày giảng: L7A: 17/ 3/2011 L7B: 22/ 3/2011 Tiết 51 Bật nhảy – chạy bền I. Mục tiêu. 1. Kiến thức: * Bật nhảy: Biết thực hiện đà 3 bước giậm nhảy vào hố cỏt (hoặc đệm), Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. * Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng: * Bật nhảy: Thực hiện cơ bản đỳng đà 3 bước giậm nhảy vào hố cỏt (hoặc đệm), Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. * Chạy bền: Duy trỡ và nõng dần sức bền. 3. Thỏi độ: Rốn luyện tớnh nhanh nhen, sức bật của chõn. II. Địa điểm – phương tiện. - Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập. - Phương tiện: Còi, Cột , xà, đệm nhảy cao III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu. a. Nhận lớp. Lớp 7A: / 33 V. P .KP .BT Lớp 7B: / 22 V. P .KP .BT - Kiểm tra sức khỏe h/s. b) Khởi động : - Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: 8 – 10p - Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. Bật nhảy: - Ôn dà 3 bước giậm nhảy vào hố cát (hoặc đệm). - Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. b. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 28 – 30p 24 – 25p 4’- 5’ - Gv điều khiển cho lớp tập, kết hợp sửa sai cho h/s. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(GV ) - GV làm mẫu lại kỹ thuật cho h/s quan sát sau đó cho h/s tập luyện €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ - H/S chạy theo yêu cầu của Gv. € € € € € € €(Gv) 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh : + Cúi người thả lỏng + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng - Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay. - Kết thúc bài học. 4 – 5p - GV điều khiển cho hs thực hiện € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS lắng nghe , ghi nhớ. - GV hô “lớp giải tán !”, hs hô “khoẻ !”

File đính kèm:

  • docTIET 51.doc