Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 49+50: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm

I. NHIỆM VỤ:

 1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

 Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà.

 - Biết cách thực hiện Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập.

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà.

 - Thực hiện cơ bản đng Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương

 III. THỜI GIAN: 2 tiết (90)

 IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ: Cầu đá, trụ, xà.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 49+50: Bật nhảy; Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 29 MÔN: BẬT NHẢY; ĐÁ CẦU ;CHẠY BỀN ˜w™ Tiết CT : 55+56 Thời gian dạy : 21/03/2013 I. NHIỆM VỤ: 1. Bật nhảy: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập. 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà. - Biết cách thực hiện Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - duỗi thẳng qua xà. - Thực hiện cơ bản đúng Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân cá nhân-theo nhóm. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu (Thời gian cho cuộc thi). Thi đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương III. THỜI GIAN: 2 tiết (90’) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: Cầu đá, trụ, xà. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: Chung và chuyên môn - KTBC: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. (12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1) Bật nhảy: _Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. _Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 2) Đá cầu: _Ôn tâng cầu bằng đùi, má trong, mu bàn chân. (cá nhân và theo nhóm) _Chuyền cầu bằng mu bàn chân. _Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. _Một số điểm trong luật đá cầu. (Thời gian cho cuộc thi) _Thi đấu tập. 3) Chạy bền: _ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 300-350m * Củng cố: _ Chạy đà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền-phát cầu bằng mu bàn chân. (71p) 24’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 24’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 4 – 6 lần 15’ 8’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét. -Dặn dò. (7p) 4’ 1’ 2’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp - Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. - Tích cực thực hiện khởi động. - Biết cách và thực hiện cơ bản đúng chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá. +Giậm mạnh, phối hợp tay, co chân qua xà. +Rơi xuống 2 chân, co gối để giảm chấn động. -Thực hiện tốt chân lăng duỗi thẳng qua xà. -Chú ý rơi xuống bằng chân giậm trước. -Phán đoán di chuyển, để đá cầu nhiều lần. -Chú ý chuyền cầu chính xác cho bạn đối diện. +Phối hợp tốt bước lấy đà và đá cầu. +Theo dõi cầu để tiếp tục đón và chuyền cầu. +Tung cầu về trước khoảng vừa tầm chân đá. -Nắm vững một số điểm về luật đá cầu và thời gian cho cuộc thi. +Tích cực thi đấu đúng theo luật đá cầu. -Nắm vững các yêu cầu trong quá trình chạy. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. -Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. + Biết cách và thực hiện cơ bản đúng chạy đà giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, chuyền-phát cầu bằng mu bàn chân. x x x x x x x x x -chuyền cầu theo nhóm 2,3 người. x x x x x x x x 300-350m - Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Tinh thần thái độ học tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của B GH Suối Ngô, ngày 18 Tháng 03 Năm 2013 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • doc297.doc