Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần

I- Mục tiêu :

Cho HS thực hiện

+ Chạy nhanh :

 - Ôn xuất phát cao chạy 60m

 + Chạy bền :

- Luyện tập chạy bền

II-Địa điểm- phương tiện :

- Sân trường

- GV : giáo án, còi

- HS :Trang phục gọn gàng, giày bata, mỗi em 2 lá cờ

III- Các bước tiến hành :

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Văn Tần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, xuống ao'' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm, bóng treo, cờ hiệu - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Đà 1 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào đệm hoặc cát B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào cát, đệm - Học : Nhảy bước bộ trên không * Củng cố: Nhảy bước bộ trên không 2- Đá cầu : - Trò chơi : Đập bóng tiếp sức 3- Chạy bền : - Trò chơi : Lên bờ xuống ao C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : + Ôn ném không bóng + Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng + Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ  GV - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiên đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hưóng dẫn,giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 38 bật nhảy- ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : - Nhảy bước bộ trên không ; Học chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi ( trọng tâm giai đoạn giậm nhảy và trên không ) + Ném bóng : Trò chơi : '' Đập bóng tiếp sức '' - Tung bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung bắt bóng + Chạy bền : - Luyện tập chạy bền II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm, bóng treo, bóng ném - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Nhảy bước bộ trên không B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi * Củng cố: Nhảy bước bộ trên không 2- Ném bóng : - Trò chơi : Đập bóng tiếp sức 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn ném không bóng - Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiên đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hưóng dẫn,giám sát và làm trọng tài - HS thực hiện theo đội hình sau ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hưóng dẫn, giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1tốp nam, 1 tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 39 bật nhảy - ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : - Nhảy bước bộ trên không ; Học chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi ( trọng tâm giai đoạn giậm nhảy và trên không ) + Ném bóng : Tung bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung bắt bóng, tung bắt bóng qua khoeo chân, ném bóng trúng đích + Chạy bền : - Trò chơi : '' Ngưòi thừa thứ 3 '' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm, bóng treo, bóng ném - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Nhảy bước bộ trên không B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi * Củng cố: Nhảy bước bộ trên không 2- Ném bóng : - Ôn tung bắt bóng bằng hai tay, ngồi xổm tung bắt bóng,tung bóng qua khoeo chân - Ném bóng trúng đích 3- Chạy bền : - Trò chơi '' Ngưòi thừa thứ 3'' C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn ném không bóng - Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV - GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiên đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hưóng dẫn,giám sát v - HS thực hiện theo đội hình tự do - GV hưóng dẫn,giám sát - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV hưóng dẫn, giám sát - HS thực hiện theo đội hình - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 40 bật nhảy- Ném bóng - chạy bền I- Mục tiêu : Cho HS thực hiện + Bật nhảy : Ôn : Nhảy bước bộ trên không ; chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi ( trọng tâm giai đoạn giậm nhảy và trên không ). Học : Bật nhảy bằng 2 chân với vào vật trên cao. + Ném bóng : Tung bắt bóng bằng 2 tay, ngồi xổm tung bắt bóng, tung bắt bóng qua khoeo chân, ném bóng trúng đích. Đứng vai hướng ném ném bóng xa, Đà một bước ném bóng xa + Chạy bền : Trò chơi : '' Ngưòi thừa thứ 3 '' II-Địa điểm- phương tiện : - Sân trường - GV : giáo án, đệm, bóng treo, bóng ném - HS :Trang phục gọn gàng, giày bata III- Các bước tiến hành : Nội dung ĐL Phương pháp giảng dạy A-Phần mở đầu : 1- GV nhận lớp : -Nắm sĩ số, sức khoẻ và trang phục của HS -GV phổ biến nội dung bài học 2- Khởi động : - Xoay các khớp, ép dẻo - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy lao 3- Kiểm tra bài cũ : Nhảy bước bộ trên không B- Phần cơ bản 1- Bật nhảy : - Ôn : nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Học bật nhảy bằng 2 chân với vào vật trên cao * Củng cố: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi 2- Ném bóng : - Ôn tung bắt bóng bằng hai tay, ngồi xổm tung bắt bóng,tung bóng qua khoeo chân - Ném bóng trúng đích - Đứng vai hướng ném xoay người ném bóng, đà 1 bước ném bóng xa 3- Chạy bền : - Luyện tập chạy bền C- Phần kết thúc : -Thả lỏng- hồi tĩnh -GV nhận xét giờ học -Bài tập về nhà : - Ôn ném không bóng - Đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng -Luyện tập chạy bền vào sáng sớm 8-10' 1-2' 4-6' 1x8nh 1x10m 1x10m 1x10m 1x10m 1-2' 28-30' 10-12' 10-12' 5-7' 5-7' Cán sự cho lớp xếp 4 hàng ngang báo cáo : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV - Cán sự lớp cho khởi động theo 4 hàng ngangxoay các khớp, ép dẻo sau chuyển sang đội hình : ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ ãããããããẵđ GV -GV gọi 1-2 em lên thực hiện đánh giá cho điểm - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình 4 hàng ngang - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãẵđ  GV - GV hưóng dẫn, giám sát sửa sai - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ Đ ãããããããẵđ Đ GV - GV gọi 1-3 em lên thực hiện đánh giá, HS cả lớp nhận xét - GV hưóng dẫn,giám sát - HS thực hiện theo đội hình tự do - GV hưóng dẫn,giám sát - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããããããẵđ Å ãããããããẵđ Å GV - GV hưóng dẫn,giám sát - HS thực hiện theo đội hình sau ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ãããã ãẵđ ã ãããã ãẵđ ãããã ãẵđ CS GV - GV hưóng dẫn, giám sát - HS thực hiện theo 2 tốp, 1tốp nam,1tốp nữ - Cán sự cho lớp thực hiện các động tác thả lỏng- hồi tĩnh - Theo 4 hàng ngang sole : ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã GV

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 nam hoc 20122013.doc