Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50 đến 59 - Vi Anh Thắng

I . MỤC TIÊU:

- Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Trò chơI “lò cò tiếp sức”

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân; Học : Tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch).

 

II. ĐỊA ĐIỂM -PHƯƠNG TIỆN .

- Địa điểm : Sân trường THCS xã Vạn Linh.

- Phương tiện : 1 bộ cột, đệm nhảy cao, mỗi em một quả cầu.

 

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP .

 

doc16 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/02/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50 đến 59 - Vi Anh Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ương pháp lên lớp . Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức 1. phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Tại chỗ xoay các khớp . + Chạy bước nhỏ, gót chạm mômg, nâng cao đùi, đá lòng trong, đá má ngoài. 8-10phút 1phút 1phút 6-7phút Cán sự chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Thực hiện di chuyển khoảng 10m 2. Phần cơ bản: a. Bật nhảy. * Ôn đà ba bước giậm nhảy đá lăng. * Học chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. b. Đá cầu: * Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Học luật đá cầu: Thời gian cho cuộc thi. - Thời gian khởi động chuyên môn trước thi đấu không quá 3 phút. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp 2 không quá 2 phút. - Thời gian nghỉ trước khi vào hiệp thứ 3 không quá 5 phút. - Thời gian nghỉ giữa 2 trận đấu không dưới 15 phút. c. Chạy bền: Chạy vòng sân bóng. - Nam : 3 vòng - Nữ : 2 vòng 28-30phút 9 -10phút 2-3 lần 2-3 lần 14-15 phút € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € HS thưc hiện đồng loạt HS lần lượt thực hiện, GV quan sát sửa sai. - Mỗi học sinh 1 quả cầu tập luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho HS. - Khi ôn bật nhảy chia lớp thành 2 nhóm, 1 nhóm tâng cầu bằng đùi và ngược lại. € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Yêu cầu HS chạy nâng cao dần thành tích. Sau khi chạy thả lỏng tích cực. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, rũ chân, tay. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. 4-5 phút € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện thả lỏng tích cực. - HS trật tự chú ý lắng nghe.      @&? œ œ œ œ œ œ Ngày soạn: 03/04/2008 Ngày giảng: 04/04/2008 Tiết 56 bật nhảy – đá cầu I . Mục tiêu: - Bật nhảy: Ôn đà 1 – 3 bước giậm nhảy đa lăng, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu HS cơ bản biết thực hiện kỹ thuật. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : Sân trường THCS xã Vạn Linh. - Phương tiện : Cột, đệm, xà nhảy cao, mỗi em một quả cầu. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức 1. phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân bóng. + Tại chỗ xoay các khớp . + Chạy bước nhỏ, gót chạm mômg, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đá lòng trong, đá má ngoài. 8-10phút 1phút 1phút 6-7phút Cán sự chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Thực hiện di chuyển khoảng 10m 2. Phần cơ bản: a. Bật nhảy. * Ôn đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.. * Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.. b. Đá cầu: * Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân,chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. * Đá cầu theo nhóm. 28-30phút 10-11phút 2-3 lần 10-11 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện đồng loạt cả lớp. -HS lần lượt thực hiện, GV quan sát sửa sai. - Mỗi học sinh 1 quả cầu tập luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho HS. - GV giảng giải, phân tích kỹ thuật cho HS sau đó cho HS tập luyện.. Chia lớp thành 4 – 6 nhóm , môic nhóm thành 1 vòng tròn đá cầu, chuyền cầu cho nhau. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, rũ chân, tay. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. 4-5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện thả lỏng tích cực. - HS trật tự chú ý lắng nghe.      @&? œ œ œ œ œ œ Ngày soạn: 19/3/2008 Ngày giảng: 21/03/2008 Tiết 57 bật nhảy – đá cầu – chạy bền I . Mục tiêu: - Bật nhảy: Bật nhảy bằng 2 chân, tay với vào vật trên cao. Yêu cầu HS thực hiện tích cực, trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức”. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : Sân trường THCS xã Vạn Linh. - Phương tiện : Cột, đệm, xà nhảy cao, mỗi em một quả cầu, sân cầu, đồng hồ bấm giây. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức 1. phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Tại chỗ xoay các khớp . + Chạy bước nhỏ, gót chạm mômg, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đá lòng trong, đá má ngoài. 8-10phút 1phút 1phút 6-7phút Cán sự chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Thực hiện di chuyển khoảng 10m 2. Phần cơ bản: a. Bật nhảy. * Ôn giậm nhảy bằng 2 chân, tay với vật trên cao. * Trò chơi: Vượt rào tiếp sức. - Phổ biến luật chơi và cách chơi. (Trang 60 sách giáo viên TD 7) b. Đá cầu: * Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân,chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Học phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. c. Chạy bền: Chạy vòng sân bóng. - Nam : 3 vòng - Nữ : 2 vòng 28-30phút 10-11phút 2-3 lần 6-7 phút 12-13 phút 5-6 phút HS lần lượt thực hiện, GV quan sát sửa sai. - Yêu cầu HS chơi tích cực. - Mỗi học sinh 1 quả cầu tập luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho HS. - GV giảng giải, phân tích kỹ thuật cho HS sau đó cho HS tập luyện.. - Yêu cầu HS chạy nâng cao dần thành tích. Sau khi chạy thả lỏng tích cực. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, rũ chân, tay. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. 4-5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện thả lỏng tích cực. - HS trật tự chú ý lắng nghe.      @&? œ œ œ œ œ œ Ngày soạn: 03/04/2008 Ngày giảng: 04/04/2008 Tiết 58 bật nhảy – đá cầu I . Mục tiêu: - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao, trò chơi “nhảy vượt rào tiếp sức” . Yêu cầu HS cơ bản biết thực hiện kỹ thuật. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : Sân trường THCS xã Vạn Linh. - Phương tiện : Cột, đệm, xà nhảy cao, mỗi em một quả cầu. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức 1. phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân bóng. + Tại chỗ xoay các khớp . + Chạy bước nhỏ, gót chạm mômg, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đá lòng trong, đá má ngoài. 8-10phút 1phút 1phút 6-7phút Cán sự chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Thực hiện di chuyển khoảng 10m 2. Phần cơ bản: a. Bật nhảy. * Ôn đà 1-3 bước giậm nhảy đá lăng.. * Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.. * Trò chơi: Vượt rào tiếp sức. - Phổ biến luật chơi và cách chơi. (Trang 60 sách giáo viên TD 7) b. Đá cầu: * Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân,chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. * Đá cầu theo nhóm. 28-30phút 12-13phút 2-3 lần 5-6 phút 7-8 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện đồng loạt cả lớp. -HS lần lượt thực hiện, GV quan sát sửa sai. - Tổ chức cho HS chơi. - Mỗi học sinh 1 quả cầu tập luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho HS. - GV giảng giải, phân tích kỹ thuật cho HS sau đó cho HS tập luyện.. Chia lớp thành 4 – 6 nhóm , môic nhóm thành 1 vòng tròn đá cầu, chuyền cầu cho nhau. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, rũ chân, tay. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. 4-5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện thả lỏng tích cực. - HS trật tự chú ý lắng nghe.      @&? œ œ œ œ œ œ Ngày soạn: 03/04/2008 Ngày giảng: 04/04/2008 Tiết 59 bật nhảy – đá cầu I . Mục tiêu: - Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy bằng 2 chân với vật trên cao, . Yêu cầu HS cơ bản biết thực hiện kỹ thuật. - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Đấu tập. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. Địa điểm -Phương tiện . - Địa điểm : Sân trường THCS xã Vạn Linh. - Phương tiện : Cột, đệm, xà nhảy cao, mỗi em một quả cầu. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung Định lượng Phương pháp – tổ chức 1. phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân bóng. + Tại chỗ xoay các khớp . + Chạy bước nhỏ, gót chạm mômg, nâng cao đùi, chạy đạp sau, đá lòng trong, đá má ngoài. 8-10phút 1phút 1phút 6-7phút Cán sự chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € - Thực hiện di chuyển khoảng 10m 2. Phần cơ bản: a. Bật nhảy. * Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.. * Ôn giậm nhảy bằng 2 chân, tay với vật trên cao. b. Đá cầu: * Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân,chuyền cầu bằng mu bàn chân. * Ôn phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. c. Chạy bền: Chạy vòng sân bóng. - Nam : 3 vòng - Nữ : 2 vòng 28-30phút 10-11phút 3-4 lần 13-14 phút 5-6 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện đồng loạt cả lớp. -HS lần lượt thực hiện, GV quan sát sửa sai. - Mỗi học sinh 1 quả cầu tập luyện, GV quan sát, chỉnh sửa cho HS. - GV giảng giải, phân tích kỹ thuật cho HS sau đó cho HS tập luyện.. Yêu cầu HS chạy nâng cao dần thành tích. Sau khi chạy thả lỏng tích cực. 3. Phần kết thúc. - Thả lỏng: Cúi người thả lỏng, rũ chân, tay. - Nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS tập luyện ở nhà. 4-5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - HS thực hiện thả lỏng tích cực. - HS trật tự chú ý lắng nghe.

File đính kèm:

  • docThe duc 7 6070.doc