Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà

 

* Ơn 4 động tc: Vươn thở, Tay, Chn, Lườn:

* Ơn:

- động tc Đ 1 bước giậm nhảy đ lăng;

- đ 3 bước giậm nhảy vo hố ct:

=> Yu cầu HS thực hiện đ lăng tích cực, tương đối đng về KT động tc v cĩ ý thức tổ chức kỷ luật.

* Chạy trn địa hình tự nhin: Tập theo nhĩm nam, nữ ring v nhĩm sức khỏe:

Nam chạy 500m, Nữ chạy 400m;

- GV củng cố trọng tm bi học (GV mời HS thực hiện động tc, GV lm mẫu, )

- HS thả lỏng tay chn, tồn thn;

- Tập ở nh: 4 động tc với cờ: Vươn thở, Tay, Chn, Lườn. Đ lăng trước – sau, đ lăng sang ngang mỗi ngy 3 đến 5 pht. Chạy bền mỗi ngy từ 5 - 8 pht.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 41 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Đăng Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/01/2012 Giáo Aùn Số: 41 Tuần: 21 Tiết PPCT: 41 NỘI DUNG BÀI DẠY: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN BÀI TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn. BẬT NHẢY: Ôn động tác Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát. CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên. Phần và nội dung YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT I – MỞ ĐẦU: 1> Nhận lớp: 2> Khởi động: 3> K’tra bài cũ: - GV và HS làm thủ tục nhận lớp. - Xoay các khớp, ép dọc – ép ngang, chạy bước nhỏ – nâng cao đùi – gót chạm mông. - Thực hiện 4 ĐT bài TD với cờ đã học ? Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng?. II – CƠ BẢN: 1. Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn: 2. Bật nhảy: 3. Chạy bền: * Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn: * Ôn: - động tác Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng; - đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát: => Yêu cầu HS thực hiện đá lăng tích cực, tương đối đúng về KT động tác và có ý thức tổ chức kỷ luật. * Chạy trên địa hình tự nhiên: Tập theo nhóm nam, nữ riêng và nhóm sức khỏe: Nam chạy 500m, Nữ chạy 400m; III – KẾT THÚC: 1>Củng cố, thả lỏng: 2> Dặn dò, bài tập: - GV củng cố trọng tâm bài học (GV mời HS thực hiện động tác, GV làm mẫu,) - HS thả lỏng tay chân, toàn thân; - Tập ở nhà: 4 động tác với cờ: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn. Đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang mỗi ngày 3 đến 5 phút. Chạy bền mỗi ngày từ 5 - 8 phút. Giáo Aùn Số: 41 Ngày soạn: 29/01/2012 Tuần: 21. Tiết PPCT: 41 Ngày dạy: 30/01/2012 MỤC TIÊU : *KT: -Biết tên và cách thực hiện các đt: Vươn hou, Tay, Chân, Lườn; -Biết cách thực hiện động tác đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát, Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng; -Biết cách chạy theo địa hình quy định. *KN: -Thực hiện được các đt Vươn hou, Tay, Chân, Lườn. -Thực hiện được Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng; Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát; -Thực hiện cơ bản đúng chạy theo địa hình quy định. Duy trì và nâng dần sức hou. SÂN BÃI DỤNG CỤ: Tập tại SVĐ (hoặc sân trường), Còi, 2-4 cờ góc, ĐL PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY 8-10p 2l x 8n - HS Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang – dóng hàng – điểm số – báo cáo với Gv - Thực hiện khởi động theo hiệu lệnh của GV hoặc CSTD. - 2 -3 HS thực hiện 2 động tác Vươn hou, Tay bài TD với cờ? 28-20p 10-12p 3 – 5L 3 – 5L 5 – 7L 10-12p 5 – 7L 5 – 7L 1L (3-5p) * GV phổ biến ND và yêu cầu tiết học, chia lớp thành 2 nhóm tập Bài TD và Bật nhảy, sau 10 – 12p đổi ND và địa điểm tập luyện: - Nhóm 1: Tập luyện Bài TD với cờ: - Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay: x x x x x x x x - Oân 2 động tác: Chân, Lườn: x x x x x x x => Ôn 4 ĐT đã học. GV àCSTD - Nhóm 2: Tập Bật nhảy: -Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng x x x x x x => -Đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát: x x x x x x => CSTDàGV Sân Chạy bền Chạy bền trên địa hình tự nhiên: Tập theo nhóm nam, nữ riêng và nhóm sức khỏe: Nam chạy 500m, Nữ chạy 400m; xxxxxxxxè GV 5-7p - GV nhắc nhở 1 số điểm cơ bản xảy ra trong tập luyện, củng cố ND cơ bản, - HS thả lỏng: Rũ tay, chân + hít thở sâu. GV ra bài tập về nhà: Tập 4 ĐT của bài TD với cờ hàng ngày; Tập đá lăng chân 3 – 5p/ngày. Chạy bền thường xuyên mỗi ngày 5 – 8p. Mỗi HS mang 2 cờ theo quy định của bài TD.

File đính kèm:

  • docT41.doc