Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 25: TTTC - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phạm Thanh Toàn

 I-Mục tiêu

1 – Nhiệm vụ

- TTTC: Ôn đá bóng bằng lòng , đẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân.

- Chạy bền: Trò chơi “ Chạy tiếp sức”.

2- Yêu cầu:

- Kiến thức:

+ Biết cách thực hiện đá bóng bằng lòng, đá bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân.

+Biết cách thực hiện trò chơi “ Chạy tiếp sức”.

- Kĩ năng:

+ Thực hiện cơ bản đúng đá bóng bằng lòng, dẫn bóng bằng má trong bàn chân.

+ Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân.

+ Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “ Chạy tiếp sức” .

- Thái độ: Giáo dục cho HS

+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

II - Địa điểm, phương tiện

Tại sân tập, bóng đá, còi TT, vật làm chuẩn.

III-Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 7 - Tiết 25: TTTC - Chạy bền - Năm học 2010-2011 - Phạm Thanh Toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09 /11/2010 Ngày giảng: 10 /11/2010 Tiết 25 tttc – chạy bền I-Mục tiêu 1 – Nhiệm vụ - TTTC: Ôn đá bóng bằng lòng , đẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân. - Chạy bền: Trò chơi “ Chạy tiếp sức”. 2- Yêu cầu: - Kiến thức: + Biết cách thực hiện đá bóng bằng lòng, đá bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má trong bàn chân, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. +Biết cách thực hiện trò chơi “ Chạy tiếp sức”. - Kĩ năng: + Thực hiện cơ bản đúng đá bóng bằng lòng, dẫn bóng bằng má trong bàn chân. + Thực hiện được dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân, đá bóng bằng má trong bàn chân. + Thực hiện cơ bản đúng trò chơi “ Chạy tiếp sức” . - Thái độ: Giáo dục cho HS + Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD. + Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe. II - Địa điểm, phương tiện Tại sân tập, bóng đá, còi TT, vật làm chuẩn. III-Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp –Tổ chức 1-Phần mở đầu - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số trang phục ,kiểm tra sức khỏe học sinh. - GV phổ biến nội dung,mục tiêu bài học . - Khởi động : + Tại chỗ xoay các khớp cơ bản, ép dọc – ép ngang. + Tập bài thể dục giữa giờ. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 8-10p 2x8nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV,điều khiển lớp chúc giáo viên khỏe. Do CLS điều khiển Theo đội hình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 2-Phần cơ bản *TTTC : Ôn + Đá bóng bằng lòng. + Dẫn bóng bằng má trong bàn chân + Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. + Đá bóng bằng má trong bàn chân > Củng cố: Đá bóng bằng má trong bàn chân. * Chạy bền: Trò chơi “ Chạy tiếp sức” 28-30p 20 – 24p 5p 5P 5P 5P 1 -2P 3lần GV thực hiện động tác làm mẫu lại 1 lần sau đó điều khiển HS luyện tập theo 4 nhóm. GV quan sát sửa sai. Theo đội hình. xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x X GV thực hiện đt làm mẫu lai 1 lần, sau đó điều khiển lớp luyện tập theo 4 nhóm, GV quan sát sửa sai. Theo đội hình xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| xxxxxx|x| X Luyện tập theo nhóm, Gvquan sát sửa sai. Theo đội hình xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x X Theo đội hình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x Tổ chức thi đua giữa các tổ, tổ nào thua sẽ bị phạt. xxxxxxxx|x| O xxxxxxxx|x| O xxxxxxxx|x| O xxxxxxxx|x| O X 3-Phấn kết thúc -Thả lỏng:Cúi rũ người thả lỏng chân tay. -Gv nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà. 3-5p Theo đội hình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV&HS kết thúc giờ học

File đính kèm:

  • docGiao an 7 tiet 25.doc