Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Phạm Hải

A. Chuẩn bị:

 * Mục đích :

 Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, biết được mục tiêu, nội dung, chương trình học trong năm và biên chế tổ chức tập luyên, một số quy định trong tập luyện.

 * Yêu cầu:

Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

B. Nội dung.

I/ phần mở đầu

 - ổn định tổ chức lớp

 - Kiểm tra sĩ số

 - Giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.

II/ Phần cơ bản:

1. Mục tiêu, nội dung chương trình TD 7.

a) Mục tiêu.

- Biết được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản dể tập luyện, giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập luyên TDTT, giữ gìn vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực, thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.

 

doc76 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2011-2012 - Phạm Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN( Kiểm tra 15 phút) A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Hướng dẫn cho học sinh một cách hiểu biết về luật đá cầu và độngtác kỹ thuật để rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu. Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một số điểm cơ bản trong luật đá cầu. - Hoàn thiện kỹ thuật chạy bền chuẩn bị kiểm tra. II. Phương tiện: đường chạy, mỗi học sinh một quả cầu. B. tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện 7 động tác tay không. - Thực hiện nâng cao đùi - Đá má trong, đá má ngoài - Đá lăng trước. II. Phần cơ bản. 1. Đá cầu. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. - Phát cầu bằng mu bàn chân. Bước chân trụ ra trước một bước dồn trọng tâm lên chân trụ kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao – về trước. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. *.Một số điều luật khi thi đấu. - Sân, lưới, quả cầu thi đấu nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu, thời gian cho cuộc thi đấu, số trận đấu, hiệp đấu. 2. Chạy bền - Kiểm tra 15 phút III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Xuống lớp. 10' 2’ 8’ 70’ 45 ’ 25 ’ 10 ’ 2L 2L 2L 2L 2L 2L ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó cho lớp khởi động. - GV thị phạm, phân tích sau đó cho học sinh tự tập mỗi em một quả cầu để tâng. - GV quan sát sửa sai cho học sinh. - GV phổ biến luật chơi, sân lưới, cầu thi đấu. - Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần: 32 Ngày soạn:09/4/2012 Ngày dạy: 11/4/2012 TIẾT 63 + 64 ĐÁ CẦU A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Hướng dẫn cho học sinh một cách hiểu biết về luật đá cầu và động tác kỹ thuật để rèn luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu. Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân và đấu tập. Biết một số điểm cơ bản trong luật đá cầu. II. Phương tiện: Mỗi học sinh một quả cầu. B. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Thực hiện 7 động tác tay không. - Thực hiện nâng cao đùi - Đá má trong, đá má ngoài - Đá lăng trước. II. Phần cơ bản. 1. Đá cầu. - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Chuyển cầu theo nhóm 2 người, 3 người. - Phát cầu bằng mu bàn chân. Bước chân trụ ra trước một bước dồn trọng tâm lên chân trụ kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao – về trước. - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. *.Một số điều luật khi thi đấu. - Sân, lưới, quả cầu thi đấu nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu, thời gian cho cuộc thi đấu, số trận đấu, hiệp đấu. * Kiểm tra đá cầu 15 phút ( tâng cầu tính số lần) III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ học. 3. Xuống lớp. 10' 2’ 8’ 70’ 10 ’ 2L 2L 2L 2L 2L 2L ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m *GV - Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho GV sau đó cho lớp khởi động. - GV thị phạm, phân tích sau đó cho học sinh tự tập mỗi em một quả cầu để tâng. - GV quan sát sửa sai cho học sinh. - GV phổ biến luật chơi, sân lưới, cầu thi đấu. - Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần: 33 Ngày soạn:................ Ngày dạy: ................ TIẾT 65 + 66 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Nhằm rèn luyện phát triển sức mạnh chân, sức bật để yêu cầu tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân như ôn: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bược giậm nhảyđá lăng, đà 1 bước 3 bước nhảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: Đệm, cột, xà nhảy cao. B. tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Ôn tập - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà 2. Nội dung thi học kỳ II Kỉêm tra động tác “nhảy bước bộ trên không” * Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ thực hiện một động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá” - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và các thành tích đạt mức “đạt”. - Điểm 3-4: : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện đúng động tác. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện cúi người thả lỏng - Cho tâng cầu – chuyền cầu 2. Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra sau đó công bố điểm. 3. Xuống lớp 10' 2’ 8’ 70’ 10 ’ Mỗi đ/t 2lx8n ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán bộ lớp báo cáo sỉ số cho gv sau đó cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên làm mẫu từng động tác kỹ thuật sau đó cho học sinh tập, trong quá trình tập giáo viên quan sát sữa sai. ĐHKT đệm * * GH gv * * * * * * GB * * * * * * mỗi học sinh chỉ được thực hiện 2 lần nhảy. mỗi đợt là 5 học sinh. Từng học sinh không nhảy 2 lần liên tiếp nhau. Những trường hợp học sinh không đạt yêu cầu giờ sau cho kiểm tra lại. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần: 34 Ngày soạn:................ Ngày dạy: ................ Tiết 67 + 68 KIỂM TRA HỌC KỲ II A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Kiểm tra chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác. II. Phương tiện: Đệm, cột, xà nhảy cao. B. tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. *. Kiểm tra nội dung: “ Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà”. *. Cách cho điểm Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh và thành tích. - Điểm 9-10: Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức: “ Giỏi”. - Điểm 7-8: Trong 2 lần nhảy có một lần nhảy chỉ tương đối đúng và thành tích đạt mức: “ Khá”. - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện được động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức: “ Đạt”. - Điểm 3-4: Cả hai lần nhảy đều không thực hiện được động tác. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Cúi người đi lại thả lỏng. 2. Giáo viên nhận xét kết quả giờ kiểm tra và đọc điểm. 3. Hướng dẫn bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 70’ 10 ’ 2L 2L 2L - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho GV ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ giống ĐHNL nhưng cự ly giãn cách 1 sải tay. - Mỗi học sinh được thực hiện 2 lần nhảy. - Mỗi đợt là 5 học sinh nhảy theo thứ tự từ1->5 sau đó nhảy lần 2. * * * * * * * * * * * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tuần: 35 Ngày soạn:................ Ngày dạy: ................ Tiết 69 +70 KIỂM TRA RÈN LUYỆN THÂN THỂ A.Chuẩn bị: I. Mục đích- yêu cầu: - Mục đích: Kiểm tra kỹ thuật chạy 60m yêu cầu thực hiện tốt các giai đoạn xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng. II. Địa điểm - phương tiện: Bàn đạp, dây đích, đường chạy. B. tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức TG SL I. Phần mở đầu. - GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung kiểm tra và yêu cầu giờ học. II. Phần cơ bản. 1. Khởi động - Cho học sinh ôn lại nội dung kiểm tra. 2. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kỹ thuật chạy 60 m - Cho học sinh tự ôn 3. Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. - Điểm 9- 10: Thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đoạt 8,9s(nam), 11s (nữ) - Điểm 7- 8: Có một vài sai sót nhỏ về kỹ thuật và thành tích đạt 9,9s-10,5s(nam), 11,1s-11,6s(nữ) - Điểm 5-6: Thực hiện sai một trong 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích trên 10,5s(nam), 11,6s(nữ). - Điểm 3-4: Thực hiện sai 2 giai đoạn kỹ thuật và không đạt thành tích. III. Phần kết thúc. - Thả lỏng. - Nhận xét kết quả giờ kiểm tra và công bố điểm. - Tuyên dương học sinh giỏi 10' 2’ 8’ 70’ 10 ’ Mỗi đ/t 2lx8n - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, sức khoẻ đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Tổ chức kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2 em học sinh. - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần - Những học sinh đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của giáo viên mới tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kỹ thuật động tác. ĐHKT * * * * * * * * * * cb * * * * * * * * xp 60m đích GV ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 7 TIET DOI DA GIAM TAI.doc