Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31: TT tự chọn; Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Bàu Năng

I . NHIỆM VỤ:

 1.Thể thao tự chọn:

 Ôn đệm bóng.Phát bóng thấp tay chính diện.

 2.CB: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

 

 II.YÊU CẦU:1/ Kiến thức:Tiếp thu và tích cực luyện tập chạy nhanh.

 Nắm cơ bản về kỹ thuật bóng chuyền

 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đ học vo chạy nhanh v chuyền bĩng cao tay.

 3/thái độ: nghim tc ,Tích cực luyện tập nội dung đ học.

 -Nắm cơ bản về kỹ thuật và thực hiện tốt bóng chuyền.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

 -Thực hiện tốt nội dung CB kiểm tra tự chọn.

 

III.THỜI GIAN:

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 31: TT tự chọn; Chạy bền - Năm học 2009-2010 - Trường THCS Bàu Năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: MÔN : TT TỰ CHỌN; CHẠY BỀN. ˜w™ Tiết CT : 31 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1.Thể thao tự chọn: Ôn đệm bóng.Phát bóng thấp tay chính diện. 2.CB: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. II.YÊU CẦU:1/ Kiến thức:Tiếp thu và tích cực luyện tập chạy nhanh. Nắm cơ bản về kỹ thuật bóng chuyền 2/ kĩ năng: biết vận dụng kiến thức đã học vào chạy nhanh và chuyền bĩng cao tay. 3/thái độ: nghiêm túc ,Tích cực luyện tập nội dung đã học. -Nắm cơ bản về kỹ thuật và thực hiện tốt bóng chuyền. -Tích cực luyện tập chạy bền. -Thực hiện tốt nội dung CB kiểm tra tự chọn. III.THỜI GIAN: - 1 tiết (45’) IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: Sân lưới -bóng chuyền, bàn ghế, phát lệnh. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần chuẩn bị: Nhận lớp – Điểm danh. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: xoay khớp, căng cơ. Kiểm tra bài cũ: Đệm bóng, phát bóng. (7p) 1’ 1’ 5’(2x8) II/ Phần cơ bản: 1)TT TC: Bóng chuyền. _ Ôn Đệm bóng. _ Ôn Phát bóng thấp tay chính diện. 2)Chạy bền: _ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 300-400m 3) Củng cố kỹ thuật: Đệm-Phát bóng, luật bóng chuyền, phân phối sức trong chạy bền. (33p) 15’x3L 15’x3L 3’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -HD tập ở nhà: Chuyền-đệm-phát bóng, chạy bền. -Xuống lớp (5p) 3’ 1’ 2’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động. -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá. -Nắm và thực hiện tốt kỹ thuật đệm bóng. -Khi đệm 2 tay thẳng không co khuỷu tay. -Chú ý tận dụng lực toàn thân khi đệm bóng. +Nắm vững kỹ thuật phát bóng thấp tay. +Phối hợp tốt động tác tung bóng, vung tay và chuyển trọng tâm, tung vừa tầm, tay đánh mạnh. -Hít thở đều theo nhịp bước chạy. -Phân phối sức hợp lý trong cự ly chạy. -Kiên trì, thực hiện hết cự ly chạy. -Hồi tĩnh tích cực sau khi chạy xong. +HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN. x x x x x x x x -Đệm bóng theo nhóm 2 người x x x x x x x x 300-400m -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN. -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Ngày Tháng Năm 20 Giáo viên soạn Duyệt của Ban Giám Hiệu LÊ QUANG QUÝ NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM GIÁO ÁN SỐ: MÔN : KT TỰ CHỌN. ˜w™ Tiết CT : 32 Thời gian dạy : I . NHIỆM VỤ: 1. Kiểm tra môn tự chọn: Bóng chuyền. II.YÊU CẦU: -Nắm cơ bản về kỹ thuật và thực hiện tốt bóng chuyền. -Tích cực luyện tập chạy bền. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra tự chọn. III.THỜI GIAN: - 1 tiết (45’) IV.ĐỊA ĐIỂM: Sân tập của trường. V.DỤNG CỤ: Sân lưới -bóng chuyền, bàn ghế, phát lệnh. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần chuẩn bị: Nhận lớp – Điểm danh. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: xoay khớp, căng cơ. Kiểm tra bài cũ: Đệm bóng, phát bóng. (6p) 1’ 1’ 4’(2x8) II/ Phần cơ bản: Kiểm tra môn tự chọn: Bóng chuyền. _ Phát bóng thấp tay chính diện. * Thang điểm: 9 – 10 điểm 7 – 8 điểm 5 – 6 điểm 3 – 4 điểm 4)Củng cố kỹ thuật: Đệm-Phát bóng, luật bóng chuyền, phân phối sức trong chạy bền. (34p) 31’ 3’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét đánh giá buổi tập. -HD tập ở nhà: Chuyền-đệm-phát bóng, chạy bền. -Xuống lớp (5p) 3’ 1’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -HS tập trung nhanh, trật tự -nghiêm túc. -Chú ý nghe GV phổ biến nội dung y/c. -Tích cực thực hiện khởi động. -Thực hiện tốt nội dung kiểm tra. -HS giãn cách 1 dang tay khởi động. -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá. +Thực hiện kỹ thuật động tác cơ bản đúng. +Thực hiện đúng nhưng còn sai sót nhỏ. +Chưa chuẩn xác kỹ thuật động tác cơ bản. +Còn nhiều sai sót kỹ thuật, lúng túng. +HS tập trung nghe gv nhắc nhở sửa sai. đ/t, sửa sai lầm thường mắc để RKN. * Tổ chức và PP kiểm tra: -Kiểm tra thứ tự từng học sinh. -Mỗi hs chỉ tham gia kiểm tra 1 lần. -Nếu dưới 5 điểm gv cho kiểm tra lần 2, điểm lần 2 không quá 8. -Các trường hợp khác gv tự quyết định. -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs RKN. -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Chú ý nghe gv nhận xét đánh giá buổi tập. -Thực hiện tốt bài tập ở nhà. -Lớp giải tán trật tự. -HS giãn cách 1 dang tay hồi tĩnh. Ngày Tháng Năm 20 Giáo viên soạn Duyệt của Ban Giám Hiệu LÊ QUANG QUÝ NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • doctd716(1).doc