Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 29+30 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bài TD: Luyện tập bài thể dục với cờ.

- Bật nhảy: : Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát

- Chạy bền: Luỵên tập chạy bền .

2. Kĩ năng

 - Bài thể dục tiếp tục giúp HS sửa chữa tư thế động tác đồng thời tăng cường rèn luyện tư thế động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác, đúng biên độ động tác, biết phối hợp hít thở.

- Bật nhảy giúp HS khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân, xác định đúng chân giậm nhảy và chân lăng, thực hiện đúng bước đà.

-Chạy bền tiếp tục duy trì và rèn luyện phát triển thể lực cho HS, biết phân phối sức khi chạy.

3. Thái độ

 - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, thuộc thứ tự, thể hiện động tác rõ ràng, dứt khoát nhịp nhàng. Hiểu và phối hợp thực hiện giậm nhảy tương đối đúng.Chạy hết cự li biết vận dụng nbững điều đã học vào thực tế và tập luyện ở nhà. .

 II. CHUẨN BỊ

 1. Thầy:+ còi, cờ

 2. Trò: + Vệ sinh sân tập, hố nhảy, cờ.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 29+30 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Ân Hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15. Tiết 29. Ngày soạn : 22/11/2010 Bài dạy - Bài TD: Luyện tập bài thể dục với cờ. - Bật nhảy: Luyện tập bật xa.Đà 3 bước giậm nhảy váo cát. - Chạy bền: Luỵên tập chạy bền . I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Bài TD: Luyện tập bài thể dục với cờ. - Bật nhảy: : Luyện tập bật xa. Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát - Chạy bền: Luỵên tập chạy bền . 2. Kĩ năng - Bài thể dục tiếp tục giúp HS sửa chữa tư thế động tác đồng thời tăng cường rèn luyện tư thế động tác tạo dần sự ổn định nâng dần độ chính xác, đúng biên độ động tác, biết phối hợp hít thở. - Bật nhảy giúp HS khắc phục những tồn tại giậm nhảy sai chân, xác định đúng chân giậm nhảy và chân lăng, thực hiện đúng bước đà. -Chạy bền tiếp tục duy trì và rèn luyện phát triển thể lực cho HS, biết phân phối sức khi chạy. 3. Thái độ - Chấp hành tốt nội qui tập luyện, thuộc thứ tự, thể hiện động tác rõ ràng, dứt khoát nhịp nhàng. Hiểu và phối hợp thực hiện giậm nhảy tương đối đúng.Chạy hết cự li biết vận dụng nbững điều đã học vào thực tế và tập luyện ở nhà. . II. CHUẨN BỊ 1. Thầy:+ còi, cờ 2. Trò: + Vệ sinh sân tập, hố nhảy, cờ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU -Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân. xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay – chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 8’ (2’) (2’) (2’) (2’) 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô, daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -Gv goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động B. PHẦN CƠ BẢN . 1 – Bài TD. ( kiểm tra 15’ bài theerb dục với cờ) 32’ (15’) 1-5 / 2l/8n - Yêu cầu thực hiện động tác đúng biên độ, thuộc thứ tự đông tác, mỗi học sinh thực hiện 4 động tác mỗi động tác thực hiện đúng kỹ thuật và đúng biên độ 2,5 điểm, ( tùy theo mức độ thực hiện động tác giáoviên cho điểm.) điểm giỏi: 8-10 điểm; khá: 6.5-6.9; Tb: 5,0-6,4. Đội hình kiểm tra 2- Bật nhảy: -Đà 3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát -Luyện tập bật xa. (8’) 1-4 1-4 - Yêu cầu: + Động tác:Chạy tăng dần tốc độ 3 bước đà ,sau đó giậm nhảy mạnh bằng chân giậm nhảy đưa người lên cao .Tiếp theo,co chân giậm nhảy đưa về trước phối hợp chân lăng chạm cát bằng 2 chân, 2 tay đánh phối hợp. Lưu ý : Rới xuống cát từ từ đứng lên đi về trước tập hợp vào hàng. - Gv phân nhóm cho HS tập và quan sát sửa sai, tổ chức cho các nhóm tập thi với nhau 3-chạy bền. Luyện tập chạy bền cự li 450m nữ, 500m nam. 5’ 1 + Tích cực phối hợp thở sâu đều trên toàn cự li .tuỳ theo từng nhóm, cá nhân mà sử dụng hợp lí về vận tốc đối với đoạn giữa và đoạn cuối cự li. (Biết cách hồi tĩnh sau khi chạy) Theo nhóm sức khoẻ, giới tính thể lực. 4. Củng cố . Bài TD. Đà 1 –3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. 4’ Khi tập chú ý biên độ, tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao,giậm nhảy(2 chân ) nhanh mạnh bật người lên cao,ra trước rơi khuỵu gối giảm chấn động. C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +Ôn luyện nội dung đã học - Hướng dẫn giao bài tập về nhà. 5’ + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam. Đội hình thả lỏng Đội hình xuống lớp Bảng thống kê: Lớp Giỏi khá T, bình Yếu kém Ghi chú 7a1 IV . Nhận xét rút kinh nghiệm: Tuần 15. Tiết 30. Ngày soạn : 23/11/2010 BÀI THỂ DỤC :Luyện tập bài thể dục. BẬT NHẢY :Trò chơi “ Khéo vướng chân”, Nhảy vào vòng tiếp sức Luyện tập chạy bền.Chơi trò chạy tiếp sức I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : - Bài TD:Tiếp tục hoàn thiện bài TD(chú ý biên độ ,nhịp điệu) - Bật nhảy: Trò chơi “ Khéo vướng chân”, Nhảy vào vòng tiếp sức - Chạy bền : Chơi trò chạy tiếp sức 2. Kĩ năng : - Hướng dẫn giúp tăng cường rèn luyện tư thế động tác có tính nhịp điệu ổn định và liên tục. Tiếp tục giúp HS thực hiện và duy trì các động tác .Tăng cường rèn luyện thể lực phát triển sức bền. 3. Thái độ: - Thuộc thứ tự,tư thế động đúng biên độ ,mang tính nhịp điệu .hiểu tác dụng và thực hiện đúng các động tác . biết vạn dụng những điều đã học vào trong chạy bề. II. CHUẨN BỊ: 1.Thầy: Cờ, dây 2.Trò : Cờ III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU CHỈ DẪN KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TG SL A. P. MỞ ĐẦU Nhận lớp điểm danh, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học . -Phần khởi động + Chạy 2 vòng sân . xoay các cơ khớp: cổ, tay, vai, hông, gối, cổ tay chân . - KĐCM: Tại chổ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. -Kieåm tra baøi cuõ. 7’ 2’ 3’ 2’ 2/8 + Ñuùng vò trí, khaån tröông, traät töï, haøng nguõ ngay ngaén, ñuùng cöï li. Baùo caùo só soá, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. + Xoay tích cöïc– nhanh daàn duõi heâùt khôùp, đúng bieân ñoä. + Vaän toác xoay chaäm ® nhanh . + Eùp vaø keùo caêng töøng phaàn vaø toaøn phần caùc nhoùm cô , daây chaèng. - Chạy đúng tư thế động tác. -GV goïi 2-3 HS leân thöïc hieän laïi 4 ñoäng taùc baøi theå duïc vôùi côø. GV cho lớp nhận xét, và bổ sung Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động B. PHẦN CƠ BẢN 1 – Bài TD. 33’ 12’ 1-5 / 2l/8n - Yêu cầu thực hiện động tác đúng biên độ , nhịp nhàn có tính nhịp điệu -Học sinh tập theo nhóm 2- Bật nhảy: -Chơi trò Khéo vương chân - Chơi trò : Nhảy vòng tiếp sức 5’ 5’ 1-3 1-3 Chuẩn bị:Tập hợp HS thành 1 vòng tròn ,đứng quay mặt vào tâm ,em nọ cách em kia 0,5m. Cách chơi : Chơi như tiết trước. - Yêu cầu tiết này các em chơi tích cực hơn. -Tham gia tích cực trong khi chơi, luật chơi giống như tiết trước đã chơi - Gv phân nhóm cho HS chơi . 3-chạy bền.Chơi trò: Chạy tiếp sức 5’ 1 + Tham gia tích cực trong khi chơi, luật chơi giống như tiết trước đã chơi - Gv phân nhóm cho HS chơi 4. Củng cố . Bài TD. Đà 1 –3 bước giậm nhảy bằng 1 chân vào cát. C. PHẦN KẾT THÚC - Đi bộ thả lỏng .Tại chỗ thư dũi cơ bắp. +Nhận xét tiết học + Nhắc nhở , dặn dò .Trực nhật chuẩn bị sân bãi dung cụ giờ sau +ôn luyện nội dung đã học - Bài tập về nhà. 6’ 5’ Khi tập chú ý biên độ, tính nhịp điệu. Tập trung chú ý cao,giậm nhảy(2 chân ) nhanh mạnh bật người lên cao,ra trước rơi khuỵu gối giảm chấn động. + Gập thân cuối người vũ tay vai . + Nhún nhảy duỗi cẳng chân thả lỏng. + Xoa đùi nhẹ nhàng liên tục. - Đánh giá tình hình luyện tập của HS . Xếp loại: + Luyện tập .luyện tập các bước bổ trợ1-3 bật nhảy .Luyện tập bài TD 1-6lần + Chạy bền cự li 450m .nữ, 500m nam IV . Nhận xét rút kinh nghiệm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuần 15.doc