Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Hải Sơn

A.Phần chuẩn bị

1. Nhận lớp:

- Kiểm diện

- Phổ biến nội dung buổi học

2. Khởi động:

- Khởi động chung:

 + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối.

- Khởi động chuyên môn:

 - Chạy bước nhỏ.

 - Chạy nâng cao đùi.

 - Chạy đạp sau.

3. Kiểm tra bài củ:

 - Gọi 2- 4 học sinh thực hiện kỹ thuật chạy đà 3 bước giậm nhảy 1 chân vào hố cát

 

doc43 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 04/03/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình học kì 1 - Trường THCS Hải Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Cộng Tiết:64 bài dạy Ngày dạy .../.../..... kiểm tra tự chọn I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng nội dung tự chọn. - Qua đó để đánh giá chất lượng HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, cầu đá, dụng cụ về sân bải III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Tự chọn Cách tính điểm: Phát cầu: 1 quả cầu được phát vào đúng ô được 1 điểm. Tâng cầu: + Nam: 2 quả 1 điểm. + Nữ : 1 quả 1 điểm 3 (P) * Giáo viên gọi từng hs lên kiểm tra - Mỗi HS thực hiện phát cầu 10 quả vào ô - Mỗi HS tâng cầu 3 lần lần nào cao thì lấy kết quả C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Cộng Tiết:65 bài dạy Ngày dạy .../.../..... Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, sự dẽo dai,khéo léo - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Chạy đà chính diện giậm nhảy duổi thăng chân lăng qua xà 2.Ném bóng: + Đà hai bước chéo ném bóng xa. + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Đi bộ thực hiện 4 bước cuối nem bóng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lần 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 5 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:66 bài dạy Ngày dạy .../.../..... Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, sự dẽo dai,khéo léo - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Chạy đà chính diện giậm nhảy duổi thăng chân lăng qua xà 2.Ném bóng: + Đà hai bước chéo ném bóng xa. + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Đi bộ thực hiện 4 bước cuối nem bóng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lần 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 5 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:67 bài dạy Ngày dạy .../.../..... Ôn tập học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS cũng cố và nâng cao các bài tập trong học kỳ II - Qua các bài tập để phát triền sức mạnh đôi tay, đôi chân, sự dẽo dai,khéo léo - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD, hố cát, đồng hồ, còi, bóng 150 gam. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 10 (P) Mỗi đtác thực hiện 2 lần 8 nhịp 3x20m 3x20m 3x20m - Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay + GV hướng dẫn cho HS k.động B.Phần cơ bản 1.Bật nhảy: * Ôn: + Nhảy bước bộ trên không. + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Chạy đà chính diện giậm nhảy duổi thăng chân lăng qua xà 2.Ném bóng: + Đà hai bước chéo ném bóng xa. + Đà bốn bước chéo ném bóng xa. + Đi bộ thực hiện 4 bước cuối ném bóng xa 30 (P) 15 (P) 20 l 20 l 10 lần 15 (P) 20 l 20 l 10 l -GV hướng dẫn cho HS tập luyện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: + Nhận xét đánh giá kết quả buổi học. + Cho HS khối lượng tập ở nhà 5 (P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Tiết:68 bài dạy Ngày dạy .../.../..... kiểm tra học kỳ II I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng cho HS trong học kỳ II - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, Bóng 150g 10 quả. III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Ném bóng Yêu cầu đi bộ thực hiện bốn bước cuối Điểm Nội dung 10 Thực hiện đúng, chính xác có N.Kkhiếu 9 Thực hiện đúng, chính xác 8 Thực hiện đúng, chính xác có sai sót 7 Thực hiện đúng 6 Thực hiện đúng, có sai sót ít 5 Thực hiện đúng, kỹ năng còn chậm 4 Các trường hợp còn lại 30 (P) GV gọi lần lượt từng HS lên kiểm tra Mỗi HS thực thiện 3 lần lần nào tốt thì lấy. Giáo viên đánh giá cho điểm từng em C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 SL % SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Cộng Tiết:69 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung chạy bền I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, đồng hồ III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 3 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Loại Nam Nữ Giỏi 9.5 s 10.4 s Khá 10.2 s 11.2 s Đạt 11.0 s 11.9 s 3 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 2 em . GV hô XP và bấm thành tích cho HS C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra chuẩn RLTT - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng IV.Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Cộng Tiết:70 bài dạy Ngày dạy .../.../........ kiểm tra tiêu chuẩn RLTT nội dung ném bóng I. Mục đích, yêu cầu: - Kiểm tra quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng về RLTT của học sinh lớp 7 - Qua đó để đánh giá phân lọai HS II. Địa điểm phương tiện: - Sân TD trường, Còi, bóng 150 gam III. Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chuyên môn: 10 (P) Mỗi đ. tác thực hiện 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập trung 4 hàng ngang cự li hẹp + Lớp trưởng báo cáo số lượng. + Giáo viên phổ biến ND buổi học - Triển khai cự ly rộng 1 dang tay HS tự khởi động. B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra Chuẩn RLTT: Ném bóng trung đích Loại Nam Nữ Giỏi 4 quả 4 quả Khá 3 quả 3 quả Đạt 2 quả 2 quả 30 (P) 1 Lần Kiểm tra mỗi lần 1 em . GV hô cho HS thực hiện C.Phần kết thúc 1.Thả lõng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chân, hít thở sâu. 2. Xuống lớp: - Giáo viên: Nhận xét đánh giá kết quả buổi kiểm tra, và đánh giá nội dung học. - Thông báo kết quả cho HS 3(P) 2(P) - Cho giáo viên hướng dẫn cho HS thả lõng Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS Giỏi Khá Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % 7A 7B 7C 7D 7E Cộng

File đính kèm:

  • docTDUC 7 K II.doc