Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Ngọc Thành

I/ Mục tiêu:

- Đội hình đội ngũ:

+Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng,điểm số, tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.

 +Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên.

- Chạy nhanh:

+Biết cách thực hện các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tư thế sẵn sàng xuất phát.

+Thực hiện cơ bản đúng các động tác trên.

- Chạy bền:

+Biết cách thực hiện các động tác nhảy dây bền, tâng cầu bền.

+Thực hiện được các động tác nhảy dây và tâng cầu.

- Luyện tập tích cực, nghiêm túc và trật tự.

II /Địa điểm - phương tiện:

 - Sân tập.

 - Một còi.

III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học:

 

doc36 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Ngọc Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhảy. tập bài thể dục với cờ GIÁO ÁN 14 TUẦN 14: TIẾT : 27 - 28 LỚP 7 Ngày soạn :17/11/2012 Ngày giảng: 19/11/2012 BÀI: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. + Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. - Bật nhảy: + Biết cách thực hiện nhảy bước bộ, và thực hiện trò chơi “Khéo vướng chân”. + Thực hiện được động tác nhảy bước bộ và trò chơi. - Luyện tập tích cực, tự giác, nghiêm túc và trật tự. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập. - Một còi. học sinh chuẫn bị cờ, đệm và tranh nhảy bước bộ. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, kiểm tra trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung; Chạy nhẹ nhàng. Tập các động tác; Tay cao, tay ngang, lườn, vặn mình. - Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. +Chạy gót chạm mông. +Chạy đạp sau. +Chạy tăng tốc. - Bài cũ: + Kiểm tra đà một bước giậm nhảy vào hố cát. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Bài thể dục phát triển chung với cờ: +Ôn các động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa. - Bật nhảy: +Nhảy bước bộ. +Trò chơi: “Khéo vướng chân” Lớp thành một vòng tròn người đứng ơ dửa vòng tròn cầm một sợi dây và cột một bao cát xoay quanh vòng tròn khi ến chân bạn nào thì bạn đó nhảy lên cho dây khỏivướng vào chân mình, nếu bạn nào bị dây vướng vào thì bị thua và ra khỏi vòng sau nhiều lần như vậy và ai bị thua thì bị phạt C/ PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng - Đánh giá ưu, khuyết điểm của bài học. - Cho bài tập về nhà. 15 phút 5 phút 200m 7 phút 2 x 30m 2 phút 2 – 3 lần 70 ph 35 phút 1-2 lần 5 – 7 lần 35 phút 5 phút €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € GV nêu nội dung ôn tập cách thực hiện những động tác khó và hướng dẫn tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Phân nhóm tập mỗi học sinh hướng dẫn tập một lần sau đó thay đổi người khác hướng dẫn và giáo viên sữa sai. € € € € € € € € € € € € € € €Cs € € € € € € € € € € € € € € €Cs Giáo viên nêu động tác, làm mẫu và phân tích kỹ thuật, gọi 1 – 2 em thực hiện thử và nhận xét. Hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đệm € € € € € € € Gv Về nhà các em tập lại những động tác bổ trợ cho chạy nhanh. tập bài thể dục với cờ GIÁO ÁN 15 TUẦN 15: TIẾT : 29 - 30 LỚP 7 Ngày soạn :24/11/2012 Ngày giảng: 26/11/2012 BÀI: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. + Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. - Bật nhảy: + Biết cách thực hiện nhảy bước bộ, và thực hiện trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. + Thực hiện được động tác nhảy bước bộ và trò chơi. - Chạy bền: + Biết chơi các trò chơi nhảy dây bền, tâng cầu bền. + Duy trì và nâng dần sức bền. - Luyện tập tích cực, tự giác, nghiêm túc và trật tự. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập. - Một còi. học sinh chuẫn bị cờ, đệm và tranh nhảy bước bộ. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, kiểm tra trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung; Chạy nhẹ nhàng. Tập các động tác; Tay cao, tay ngang, lườn, vặn mình. - Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. +Chạy gót chạm mông. +Chạy đạp sau. +Chạy tăng tốc. - Bài cũ: + Kiểm tra kỹ thuật nhảy bước bộ trên không. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Bài thể dục phát triển chung với cờ: +Ôn các động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa. - Bật nhảy: +Ôn nhảy bước bộ. +Trò chơi: “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” Mỗi đội chơi thành một hàng dọc trước vạch xuất phát với số người chơi bằng nhau trước vạch kẻ 4 - 6 vòng tròn khi có lệnh xuất phát người đầu tiên bắc đầu bật bằng hai chân vào các vòng tròn cho đến vòng tròn cuối cùng rồi quay trở lại và người thứ 2 bắc đầu cho đến người cuối cùng của đội mình nếu đội nào có người cuối cùng về trước thì đội đó thắng cuộc. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng - Đánh giá ưu, khuyết điểm của bài học. - Cho bài tập về nhà. 15 phút 5 phút 200m 7 phút 2 x 30m 2 phút 2 – 3 lần 70 ph 35 phút 1-2 lần 5 – 7 lần 35 phút 5 phút €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € GV nêu nội dung ôn tập cách thực hiện những động tác khó và hướng dẫn tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Phân nhóm tập mỗi học sinh hướng dẫn tập một lần sau đó thay đổi người khác hướng dẫn và giáo viên sữa sai. € € € € € € € € € € € € € € €Cs € € € € € € € € € € € € € € €Cs Giáo viên nêu động tác, làm mẫu và phân tích kỹ thuật, gọi 1 – 2 em thực hiện thử và nhận xét. Hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đệm € € € € € € € Gv €€€€€€ €€€€€€ Về nhà các em tập lại những động tác bổ trợ cho bật nhảy. tập bài thể dục với cờ GIÁO ÁN 16 TUẦN 16: TIẾT : 31 - 32 LỚP 7 Ngày soạn : 01/12/2012 Ngày giảng: 03/12/2012 BÀI: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I/ Mục tiêu: - Bật nhảy: + Biết cách thực hiện nhảy bước bộ, và thực hiện chạy đà nhảy xa. + Thực hiện được động tác nhảy bước bộ và trò chơi. - Chạy bền: + Biết chơi các trò chơi nhảy dây bền, tâng cầu bền. + Duy trì và nâng dần sức bền. - Luyện tập tích cực, tự giác, nghiêm túc và trật tự. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập. - Một còi. Thước dây, dụng cụ xới cát. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, kiểm tra trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung; Chạy nhẹ nhàng. Tập các động tác; Tay cao, tay ngang, lườn, vặn mình. - Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. +Chạy gót chạm mông. +Chạy đạp sau. +Chạy tăng tốc. - Bài cũ: + Kiểm tra kỹ thuật nhảy bước bộ trên không. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Bật nhảy: +Ôn nhảy bước bộ. + Chạy đà nhảy xa + Kiểm tra 15 phút - Chạy bền: + Nhảy dây bền, tâng cầu bền. C/ PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng - Đánh giá ưu, khuyết điểm của bài học. - Cho bài tập về nhà. 15 phút 5 phút 200m 7 phút 2 x 30m 2 phút 2 – 3 lần 70 ph 35 phút 5 – 7 lần 3 – 5 lần 3 – 5 lần 5 phút 20 phút 1 – 2 lần 15 phút 5 phút €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € Giáo viên nêu lại nội dung và cách thực hiện động tác nhảy bước bộ trên không. Hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Sau đó từng em một thực hiện nhảy bước bộ trên không vào hố cát. € € € € € € € € € € € € € € € € € € Hố nhảy € € € € € Gv Giáo viên hướng dẫn học sinh cách chạy đà nhảy xa, và làm mẫu sau đó hướng dẫn tập và sửa sai. € € € € € € € € € € € € € € € € € € Hố nhảy € € € € € Gv Kiểm tra chạy đà nhảy xa, Giáo viên gọi tên từng em kiểm tra và đánh giá cho điểm Giáo viên nêu nội dung tập luyện cách thức tập và phân chia nhóm tập, phân người hướng dẫn cho từng nhóm và tổ chức tập luyện. Cho các nhóm thi nhảy dây và tâng cầu với nhau. Về nhà các em tập lại những động tác bổ trợ cho chạy nhanh. tập bài thể dục với cờ GIÁO ÁN 17 - 18 TUẦN 17 - 18: - TIẾT : 33 – 36 - LỚP 7 Ngày soạn :08/12/2012 - Ngày giảng: 10,17/12/2012 BÀI: ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ I/ Mục tiêu: - Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. + Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, phối hợp, thăng bằng, nhảy, điều hòa. - Luyện tập tích cực, tự giác, nghiêm túc và trật tự. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập. - Một còi. học sinh chuẫn bị cờ. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp điểm danh ổn định lớp học, kiểm tra trang phục tập luyện phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học. - Khởi động chung; Chạy nhẹ nhàng. Tập các động tác; Tay cao, tay ngang, lườn, vặn mình. - Khởi động chuyên môn: +Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. +Chạy gót chạm mông. +Chạy đạp sau. +Chạy tăng tốc. B/ PHẦN CƠ BẢN: - Bài thể dục phát triển chung với cờ: +Ôn các động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Thăng bằng, Nhảy, Điều hòa. - Kiểm tra bài thể dục với cờ C/ PHẦN KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng - Đánh giá ưu, khuyết điểm của bài học. - Cho bài tập về nhà. 15 phút 3 phút 5 phút 200m 7 phút 2 x 30m 70 ph 35 phút 2 - 3lần 5 – 7 lần 35 phút 70 phút 1 – 2 lần 4x8 nhịp 5 phút €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € GV nêu nội dung ôn tập cách thực hiện những động tác khó và hướng dẫn tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv Phân nhóm tập mỗi học sinh hướng dẫn tập một lần sau đó thay đổi người khác hướng dẫn và giáo viên sữa sai. € € € € € € € € € € € € € € €Cs € € € € € € € € € € € € € € €Cs Kiểm tra từng tổ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € € € € Giáo viên cho nhận xét từng tổ và đánh giá cho điểm từng tổ. Giáo viên nêu cách thức kiểm tra, cách đánh giá cho điểm và gọi tên từng em lên kiểm tra sau đó cho cả lớp nhận xét, giáo viên đánh giá cho điểm từng em một. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Gv € € € € Về nhà các em tập lại những động tác bổ trợ cho bật nhảy. Và luyện tập chạy bền

File đính kèm:

  • docGiao An Ky I Ngoc Thanh.doc