Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

I/MỤC TIÊU:

 -Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết cơ bản về TDTT để các em tích cực rèn luyện thân thể .yêu cầu học sinh nắm được nội dung ,mục tiêu chương trình lớp 7 và biết được cách phòng tránh chấn thương khi tập luyện TDTT.

II/ĐỊA ĐIỂM ,PHƯƠNG TIỆN .

 -Địa điểm :trong lớp .

 -Phương tiện :phấn ,bảng giáo án .

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc141 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIếT 66 ôn tập cuối năm Môn TTt chọn - chạy bên . i/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn:Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thưc hiện các động tác tương đối đúng. Phối hợp phát cầu chuyền cầu ,tâng cầu; Yêu cầu: HS nắm được độngtác .Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập .Tập thể lực ;Yêu cầu HS nâng cao được thể lực - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - GV nhận lớp : kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi. - Kiểm tra bài cũ: phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân . 8-10p 1phút 1phút 8phút 15x1lần € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € - Gọi 1-2 HS lên kiểm tra. 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phối hợp phát cầu ,chuyền cầu ,tâng cầu bằn mu bàn chân . - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu 28-30ph 20-24phút 5-6phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hướng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4-5phút 2phút 1phút 2phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện ngày soạn : ngày giảng: TIếT 67 ôn tập cuối năm Môn TTt chọn - chạy bên . i/ Mục tiêu: - Thể thao Tự chọn:Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân .Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân ; Yêu cầu HS thưc hiện các động tác tương đối đúng. Phối hợp phát cầu chuyền cầu ,tâng cầu; Yêu cầu: HS nắm được độngtác .Đầu tập .Yêu cầu :HS biết áp dung những nội dung đá học vào đấu tập .Tập thể lực ;Yêu cầu HS nâng cao được thể lực - Chạy bền : 500m Yêu cầu: HS TB ,yếu chạy hết cự li ,HS khá giỏi chạy nầng cao dần thành tích. II/ Địa điểm ,dụng cụ: 1/ Địa điểm: sân tập . 2/ Dụng cụ: Đồng hồ ,cầu ,giáo án,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung định lượng phương pháp lên lớp 1/ Phần mở đầu. - GV nhận lớp : kiểm tra sĩ số . - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ,nâng cao đùi. - Kiểm tra bài cũ: phát cầu cao chân chính diện băng mu bàn chân . 8-10p 1phút 1phút 8phút 15x1lần € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € - Gọi 1-2 HS lên kiểm tra. 2/Phần cơ bản: b/ Thể thao tự chọn: Đá cầu . - Ôn Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân : - Phối hợp phát cầu ,chuyền cầu ,tâng cầu bằn mu bàn chân . - Đấu tập. - Tập thể lực : Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân 20lần . - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu 28-30ph 20-24phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV hướng dẫn HS ôn luyện. - GVquan sát sửa sai cho HS -Chia nhóm tập luyện(theo tổ) - GV giảng giải và làm mẫu nội dung học mới . - GV cho HS ôn luyện . - Gọi 1-2HS lên thực hiện. - Chạy Bền : luyện tập chạy bền : 500m - Củng cố :Nội dung HS thực hiện còn yếu 5-6phút - ← ← ↓ ↑ → XP +Đ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) -GV gọi 1-2 HS nhắc lại. 3/ Phần kết thúc : -Thả lỏng: + Cúi người thả lỏng, + Duỗi chân thả lỏng, + Rũ vai. - GV nhân xét giờ học. - GV cho bài tập về nhà: Ôn tập : Môn TTTC, chạy bền. 4-5phút 2phút 1phút 2phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € - GV nhận xét chung giờ học. - GV hướng dẫn HS cách ôn luyện Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 68 - kiểm tra cuối năm : chạy bền I /Mục tiêu : - Kiểm tra chạy bền :Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Động hồ ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Kiểm tra chạy bền b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em nam nữ riêng. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi,Trong bảng TCRLTT. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt khá TCRLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. TCRLTT. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt TCRLTT. 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : +Cúi người thả lỏng . + Rũ chân thả lỏng. - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn :Ném bóng. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 69 - kiểm tra TCRLTT : chạy bền I /Mục tiêu : - Kiểm tra chạy bền :Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Động hồ ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Kiểm tra chạy bền b/ Tổ chức : - Kiểm tra nhiều đợt mỗi đợt 5-6 em nam nữ riêng. c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt loại giỏi,Trong bảng TCRLTT. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kĩ thuật ,thành tích đạt khá TCRLTT. - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và thành tích xếp loại đạt. TCRLTT. - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật , thành tích sếp loại đạt TCRLTT. 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : +Cúi người thả lỏng . + Rũ chân thả lỏng. - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn :Ném bóng. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv Ngày Soạn : Ngày Giảng: tiết 70 - kiểm tra TCRLTT : môn tự chọn I /Mục tiêu : - Kiểm tra môn tự chọn (đá cầu):Yêu cầu :HS thực hiện đúng kĩ thuật thành tích phải đạt. - Yêu cầu : HS phải có trang phục gọn gàng có tính kỉ luật trong kiểm tra. II/ Địa điểm - phương tiện : - Địa điểm :sân tập - phương tiện : Cầu ,giáo án ,vệ sinh sân tập. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp . 1/ phần mở đầu: - GV nhận lớp : Kiểm tra sĩ số,trang phục,sức khỏe HS. + GV phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học . - Khởi động : + Chạy nhẹ nhàng thành 1 vòng tròn. + Tại chỗ xoay các khớp . + Tập 5 động tác:Tay.Chân,Lườn,Bụng,Vặn mình.(Hình vễ như tiết 3). + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. + ép các cơ. 8-10phút 1phút 1phút 8phút 200-250m 15x1lần - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) € € € € € GV € € € € € 2/ Phần cơ bản : a/ Nội dung kiểm tra : Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân và Phát cao thấp chân chính diện bằng mu bàn chân . b/ Tổ chức : - kiểm tra:mỗi đợt 1 em.GVchỉ định nội dung kiểm tra. - Mỗi HS tham gia kiểm tra 5 lần ,trường hợp điểm dưới 5 có thể cho kiểm tra lại ,nhung điểm không quá 8 điểm c/ Cách cho điểm : - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích 5 qua đều qua lưới . - Điểm 7-8: Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật ,thành tích 3quả qua lưới . - Điểm 5-6: Thực hiện cỏ bản đúng kĩ thuật và thành tích1- 2quả qua lưới . - Điểm 3 -4: Thực hiện sai kĩ thuật ,không tính thành tích 5 quả ko qua lưới . 28-30 phút - GV phổ biến nội dung kiểm tra và cách cho điểm . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv) 3/ Phần kết thúc - Thả lỏng : Cúi người thả lỏng . - GV nhận xét lớp và đánh giá điểm cho học sinh. - Bài tập về nhà: Ôn bật nhảy ,chạy bền. 4- 5 phút € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ( Gv

File đính kèm:

  • docGiao an the duc 7 moi.doc