Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Lê Kim Tuyến

I. Mục tiêu :

- Nhằm rèn luyện tư thế đúng, tác phong khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần tập thể, yêu cầu hiểu được khẩu lệnh và thực hiện đúng, đều, đẹp các nội dung như tập hợp hàng ngang, dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,quay trái- phải, quay đằng sau .

- Tiếp tục trang bị cho học sinh mỗi tố hiêu biết, kỹ năng cần thiết để rèn luyện và phát triển sức nhanh. Yêu cầu biết và thực hiện tương đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể lự.

-Trang bị cho các em một kỹ năng trong quá trình tập luyện phát triển sức bền

II.Địa điểm - phương tiện.

- Sân tập có vạch CB và xuất phát cách nhau 8->10m

III- Tiến trình dạy học :

 

doc131 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Chương trình cả năm - Lê Kim Tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: đệm, cột, xà nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Ôn tập - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà - Giáo viên làm mẫu từng động tác kỹ thuật sau đó cho học sinh tập, trong quá trình tập giáo viên quan sát sữa sai. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện cúi người thả lỏng - Cho tâng cầu – chuyền cầu 2. Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra sau đó công bố điểm. 3. Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán bộ lớp báo cáo sỉ số cho gv sau đó cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * HS chú ý tập luyện theo GV lấy 1 đến 2 em lên làm mẫu cho nhũng em có kỷ thuât còn yếu xem và sửa sai. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tiết 67 Ôn tập và Kiểm tra cuối học kỳ II. Môn thi: kỹ thuật bật nhảy Ngày dạy: Ngày soạn: 20/04/2008 A. Mục tiêu. I. Mục đích yêu cầu. - Nhằm rèn luyện phát triển sức mạnh chân, sức bật để yêu cầu tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân như ôn: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bược giậm nhảyđá lăng, đà 1 bước 3 bước nhảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: đệm, cột, xà nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Ôn tập - Đá lăng trước - Đá lăng sau - Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Đà một bước, ba bước giậm nhảy bằng một chân vào đệm - Nhảy bước bộ trên không - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà 2. Nội dung thi học kỳ II Kỉêm tra động tác “nhảy bước bộ trên không” * Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ thực hiện một động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá” - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và các thành tích đạt mức “đạt”. - Điểm 3-4: : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện đúng động tác. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện cúi người thả lỏng - Cho tâng cầu – chuyền cầu 2. Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra sau đó công bố điểm. 3. Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán bộ lớp báo cáo sỉ số cho gv sau đó cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo viên làm mẫu từng động tác kỹ thuật sau đó cho học sinh tập, trong quá trình tập giáo viên quan sát sữa sai. ĐHKT đệm * * GH gv * * * * * * GB * * * * * * mỗi học sinh chỉ được thực hiện 2 lần nhảy. mỗi đợt là 5 học sinh. Từng học sinh không nhảy 2 lần liên tiếp nhau. Những trường hợp học sinh không đạt yêu cầu giờ sau cho kiểm tra lại. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tiết 68 Kiểm tra cuối học kỳ II. Môn thi: kỹ thuật bật nhảy Ngày dạy: Ngày soạn: 26/04/2008 A. Mục tiêu. I. Mục đích yêu cầu. - Nhằm rèn luyện phát triển sức mạnh chân, sức bật để yêu cầu tập một số động tác bổ trợ và phát triển sức mạnh chân như ôn: Đá lăng trước, đá lăng sau, đà một bược giậm nhảyđá lăng, đà 1 bước 3 bước nhảy bằng 1 chân vào hố cát. - Nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. II. Phương tiện: đệm, cột, xà nhảy cao. B. Quá trình lên lớp. Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, dụng cụ. - Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ ôn tập và kiểm tra. 2.Khởi động - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Thực hiện chạy bước nhỏ. - Thực hiện nâng cao đùi. - Thực hiện đá lăng sau. II. Phần cơ bản. 1. Kiểm tra bật nhảy - Chạy đà tự do nhẩy xa kiểu ngồi - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân co qua xà 2. Nội dung thi học kỳ II Kỉêm tra động tác “nhảy bước bộ trên không” * Cách cho điểm. Theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được của từng học sinh. - Điểm 9-10: : Cả hai lần nhảy đều đúng động tác và đạt thành tích mức “giỏi” - Điểm 7-8: Trong hai lần nhảy có một lần nhảy chỉ thực hiện một động tác tương đối đúng và đạt thành tích mức “khá” - Điểm 5-6: Cả hai lần nhảy chỉ thực hiện động tác tương đối đúng và các thành tích đạt mức “đạt”. - Điểm 3-4: : Cả hai lần nhảy đều không thực hiện đúng động tác. III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Thực hiện cúi người thả lỏng - Cho tâng cầu – chuyền cầu 2. Nhận xét kết quả giờ ôn tập và kiểm tra sau đó công bố điểm. 3. Xuống lớp Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ Mỗi đ/t 2lx8n 30’ 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - Cán bộ lớp báo cáo sỉ số cho gv sau đó cho lớp khởi động ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * mỗi học sinh chỉ được thực hiện 2 lần nhảy. mỗi đợt là 5 học sinh. Từng học sinh không nhảy 2 lần liên tiếp nhau. Những trường hợp học sinh không đạt yêu cầu giờ sau cho kiểm tra lại. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV Tiết 69 Kiểm tra- chạy bền Ngày dạy: Ngày soạn: 28/04/2008 A. Mục tiêu I. Mục đích - yêu cầu - Kiểm tra kỹ thuật chạy bền nam chạy 500m, 400m(nữ) không tính thời gian yêu cầu ý thức cần kiểm tra nghiêm túc II.Phương tiện Bàn chạy, giầy tập B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Tập bài tập thể dục phát triển chung - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước(ngang) - Thực hiện chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Đá lăng sau chạy tại chỗ II. Phần cơ bản Kiểm tra kỹ thuật chạy bền Yêu cầu: chạy 400m(nữ) Chạy 500m(nam) Không tính thời gian - Nếu còn thời gian cho học sinh chơi trò chơi hoặc tâng cầu III. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ học 3. Giao bài tập về nhà Chuẩn bị bài kiểm tra Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2L 2L 2L 30 phút 3L 3L 3L 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài kiểm tra xong lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang cự ly giãn cách một sải tay - Giáo viên tổ chức cho học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ - Mỗi nhóm là 4 học sinh * * * * * * GV * * * * Chú ý: Khi chạy về không ngồi tại chỗ mà đi lại thả lỏng ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 70 Kiểm tra - chạy nhanh Ngày dạy: Ngày soạn: 05/05/2008 . I. Mục tiêu : - Kiểm tra kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật bước chạy và thành tích. Yêu cầu ý thức nghiêm túc, thực hiện kỹ thuật ở mức tương đối chính xác. II.Địa điểm - Phương tiện: sân tập, đồng hồ bấm giây III-Tiến trình dạy học : Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến nội dung,yêu cầu bài học. 2.Khởi động - Thực hiện bài thể dục tay không. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. II. Phần cơ bản. 1. Chạy nhanh. - Cho học sinh tự ôn luyện 5 phút sau đó kiểm tra. 2. Nội dung kiểm tra. - Xuất phát cao, kỹ thuật bước chạy và thành tích. *. Cách cho điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện đúng kỹ thuật ở mức độ“ Giỏi”. Nam : 9,5s,Nữ: 10,4s. - Điểm 7- 8: Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích đạt ở mức “ Khá”. Nam: 10,2s, Nữ: 11,2s - Điểm 5-6: Thực hiện những điểm cơ bản của kỹ thuật và thành tích đạt ở mức: “ Đạt”.Nam: 11s,Nữ: 11,9s - Điểm 3-4: Chạy để gót chân chạm đất và không đạt ở mức độ : “ Đạt” III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Nhận xét kết quả bài kiểm tra và đọc điểm. 3. Giao bài tập về nhà. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 10' 2’ 8’ 30’ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. - ĐH xếp thành 4 hàng ngang ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV - Kiểm tra cách cho điểm nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh. - Mỗi học sinh tham gia kiểm tra một lần: Xuất phát cao- chạy 60m -> Do điều kiện sân không đủ để thành tích nên chỉ chấm về mặt kỹ thuật. ĐHKT * * * * * * * * * * * * GV ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV

File đính kèm:

  • docgiao an TD 7 thanh hoa.doc