Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Trường THCS Hùng Thắng

I.Mục tiêu

Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT

Học sinh nắm được mục tiêu thể dục lớp 7 là gì?

Năm được một số nguyên nhân dẫn đến chấn thương trong tập luyện TDTT, từ đó phòng tránh những chấn thương có thể xẩy ra trong quá trình tập luyện.

II, Địa điểm phương tiện

Lớp hoc,học sinh mang vở,bút ghi chép

 

III,Tiến trình dậy học

 

 

doc74 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Trường THCS Hùng Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ 5- 7P 1-2P 4-5P 1 Vòng 2x 8n 2x 8n 2x 8n Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 3.Phần cơ bản 1:ĐHĐN Ôn đội hình đội ngũ: + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Tập hợp hàng dọc dóng hàng điểm số. + Quay các hướng +Ôn Đi đều đưng lại. + Đổi chân khi đi đều sai nhịp . - Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu + Biến đổi đội hình ; 0 – 2 – 4. +Biến đổi đội hình 0 – 3 – 6 – 9. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà ĐHĐN kiểm tra 33p 5p 2p 2p 1p Gv tổ chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập GV phân nhóm tập luyện,nhắc HS tập luyện theo sự chỉ huy của nhóm trưởng Đội hình tập luyện ĐHĐN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (nhóm1) (nhóm2) D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (nhóm 3) (nhóm4) GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện GV hướng dẫn học sinh tập luyện GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện Học sinh vừa đi vừa thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học -Tuyên dương - Phê bình GV hướng dẫn HS về nhà tập luyện Ôn những nội dung đội hình đội ngũ tiết sau kiểm tra. tuần: 17 Tiết: 34 kiểm tra học kì I đội hình đội ngũ Ngày soạn: 03/01/ 2008 Ngày dạy: / 01/ 2008 I: Mục tiêu -ĐHĐN: Kiểm tra đánh giá quá trình học tập rèn luyện các kỹ năng đội hình đội ngũ. – Một trong 2 đội hình hàng dọc hoặc đội hình hàng ngang và 1 trong 2 đội hình 0-2-4; 0-3-6-9 với Đi đều vòng phải, trái, Đổi chân khi đi sai nhịp, Quay phải, trái, sau. - Học sinh nắm được các khẩu lệnh cách điều khiển của người chỉ huy, thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN đã học. - Biết ứng dụng những kỹ năng ĐHĐN đã học vào trong quá trình học tập các môn học khác và các hoạt động ngoại khoá, đoàn đội . II: Địa điểm phơng tiện - HS vệ sinh sân tập, - GV chuẩn bị còi , danh sách học sinh, các câu hỏi và phương pháp kiểm tra III: Tiến trình dậy học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ 5- 7P 1-2P 4-5P 1 Vòng 2x 8n 2x 8n 2x 8n Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1:Kiểm tra ĐHĐN Nội dung kiểm tra - Đội hình hàng dọc - Đội hình hàng ngang - Đi đều vòng phải, trái - Biến đổi đội hình 0-2-4; 0-3-6-9 - Đổi chân khi đi sai nhịp - Quay phải, trái,sau Cách đánh giá *Điểm 9 -10: Học sinh thực hiện tốt các kỹ năng đã học,đúng đều, đẹp *Điểm 7 - 8: Thực hiện tương đối đúng nhưng chưa đều *Điểm 5 - 6 : Cơ bản biết cách thực hịên nhưng một số kỹ năng còn yếu *Điểm 3 – 4 : Nắm chưa chắc một số kỹ năng, thực hiện điểm số dàn hàng, dồn hàng. C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét ý thức và kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà - Chạy ngắn -Chạy bền - TTTC 30P 5p 4p 1p GV hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra Mỗi nhóm thực hiện 4-5 em - Cử 1 em làm nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm tập - GV đọc biểu điểm cho các em biết để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Đội hình kiểm tra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D x x x x x x - Nhóm thực hiện Ngời chỉ huy - Động viên các em trong quá trình kiểm tra. - Cho HS kiểm tra lại nếu còn thời gian đối với những H/s điểm yêu Học sinh kiểm tra song tự thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều Chuẩn bị tiết sau học TTTC tuần: 18 Tiết: 35 ôn tập chạy nhanh Ngày soạn: 03 /01/ 2008 Ngày dạy: /01/ 2008 I: Mục tiêu - Chạy nhanh: Luyện tập nâng cao kĩ năng Xuất phát cao chạy nhanh 60m. - HS thực hiện tương đối tốt các động tác bổ trợ kỹ thuật và xuất phát chạy nhanh chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì I. Chú ý đảm bảo an toàn trong tập luyện. II: Địa điểm phương tiện - HS vệ sinh sân tập, đường chạy ngắn. - GV chuẩn bị còi , đồng hồ bấm giây. III: Tiến trình dậy học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. 3. Kiểm tra bài cũ 5-7P 1-2P 4-5P 1 Vòng 2x 8n 2x 8n 2x 8n Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức 3.Phần cơ bản 1. Chạy nhanh - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau. + Xuất phát cao chạy nhanh 30 + Xuất phát cao chạy nhanh 60m * Củng cố: C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét G/v nhận xét về kiến thức và ý thức, kết quả giờ học 3.Hướng dẫn về nhà Chạy TD buổi sáng, chuẩn bị tiết sau kiểm tra chạy nhanh 33p 2-3lần 2-3lần 2-3lần 2-3lần 3- 4lần 3- 4lần 5p 2p 2p 1p GV hướng dẫn học sinh tập luyện GV nhấn mạnh lại một số yêu cầu kỹ năng khi thực hiện quan sát và sửa sai cho H/s. xxxxxx xxxxxx D Gv phổ biến nội dung và yêu cầu cho H/s thực hiện xxxxxx xxxxxx XP 60m Đ D Học sinh vừa đi vừa thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết học -Tuyên dương, - Phê bình GV hướng dẫn HS về nhà tập luyện Ôn những nội dung đã học Chạy TD buổi sáng, tập chống đẩy, kéo dây thun. Chuẩn bị tiết sau kiểm tra. tuần: 18 Tiết: 36 Kiểm tra TCRLTT chạy nhanh Ngày soạn: 03 /01/ 2008 Ngày dạy: /01/ 2008 I: Mục tiêu - Kiểm tra kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật bước chạy và thành tích, đánh giá quá trình tập luyện của H/s học tập nội dung chạy ngắn. - Học sinh thực hiện được kỹ thuật xuất phát các giai đoạn chạy, đạt thành tích RLTT. II: Địa điểm phương tiện HS vệ sinh sân tập, đường chạy, vạch xuất phát. GV chuẩn bị còi , dây đích, danh sách lớp, đồng hồ. III: Tiến trình dậy học Nội dung Định Lượng Phương pháp tổ chức A Phần mở đầu 1, Nhận lớp GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số trang phục, tình trạng sức khoẻ của học sinh Lơp 7A Vắng Lớp 7B Vắng -Phổ biến nội dung yêu cầu của tiết học. 2, Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng - Tập một số động tác TD. - Xoay các khớp tay, chân - ép các khớp. - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau. 3. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra quá trình khởi động của H/s. 8- 10P 1-2P 4- 7P 1 Vòng 2x 8n 2x 8n 2x 8n 2lần 2lần 2lần 2lần 1p Cán sự lớp tập hợp báo cáo Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D GV phổ biến ngắn gọn nêu rõ trọng tâm giờ học GV hướng dẫn, cán sự lớp hô cùng tập với lớp Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D xxxxxx xxxxxx D Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức B.Phần cơ bản 1:Kiểm tra bài thể dục Chạy nhanh 60m Cách đánh giá cho điểm *Điẻm 9- 10: Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật các giai đoạn thành tích đạt tiêu chuẩn RLTT Thành tích ;Nam :9,5- 10,1 (s) Nữ:10,4- 11,1(s) *Điẻm 7- 8 :Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kỹ thuật giữa quãng thành tíh đạt ở mức khá Thành tích ;Nam :10,2 – 10,9(s) Nữ:11,2 – 11,8 (s) *Điẻm 5- 6 :Thực hiện đúng kỹ thuật chạy giữa quãng có sai sót nhỏ khi thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp, thành tích đạt mức Đ trong tiêu chuẩn RLTT Thành tích ; Nam :11(s) Nữ:11,9(s) *Điẻm 3- 4 :Thực hiện tương đối đúng kỹ thuật nhng không đạt đợc thành tích trong tiêu chuẩn RLTT C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng hồi tĩnh Tập động tác thể dục điều hoà 2.Nhận xét ý thức và kết quả giờ học Thông báo kết quả kiểm tra 3.Hướng dẫn về nhà Chạy thể dục buổi sáng. 30P 60m 5P 4p 1p GV hướng dẫn cách thức tổ chức kiểm tra - GV đọc biểu điểm cho các em biết để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Mỗi H/s được tham gia kiểm tra 1 lần: Xuất phát cao chạy nhanh 60m Mỗi đợt chạy 2 em Cử 1 em làm nhiệm vụ cho các bạn xuất phát Cử 2 em cầm giây đích Đội hình kiểm tra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D x x ----> x x ----> 60m CBị XP Đích Học sinh kiểm tra song tự thực hiện động tác thả lỏng tay, chân. -Về thành 4 hàng ngang. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * D Nhận xét đánh giá kết quả tiết kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra - Tuyên dương - Phê bình Hướng dẫn học HS về nhà tập luyện thêm nội dung đã học vào buổi sáng hoăc chiều

File đính kèm:

  • docTo co the duc 7 day.doc