Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Minh Tân

I - MỤC TIÊU

Bật nhảy: - Ôn: Đà 3 bước giậm nhảy bằng một chân vào cát, đệm

 - Học: Nhảy bước bộ trên không.

* Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác ôn, Năm được kỹ thuật động tác mới và bước đầu biết cách thực hiện tương đối đúng.

Đá cầu: - Ôn: + Bài tập thể lực và sự khéo léo.

 + Tâng và chuyền cầu bằng đùi, má trong bàn chân. Tư thế đứng, chuẩn bị, di chuyển, trượt ngang, chếch.

* Yêu cầu: Tích cực luyện tập nâng cao độ khéo léo, chính xác.

Chạy bền: Trò chơi “Người thừa thứ 3”. Yêu cầu tích cực chủ động tham gia nâng cao sức bền.

II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

- Sân tập: thoáng, rộng, hợp vệ sinh

- Hố nhảy đạt tiêu chuẩn, mỗi em một quả cầu.

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/02/2021 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2012-2013 - Trần Minh Tân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học. Biết mô phỏng động tác đập bóng (không bóng). Chạy bền : Thi đấu tập bóng chuyền. Yêu cầu tích cực và tự giác trong tập luyện. Biết vận dụng một số điểm luật cơ bản trong thi đấu. II- địa điểm - phương tiện - Sân tập thoáng, hợp vệ sinh, rộng, phẳng. - 100% học sinh có giầy tập. Bóng chuyền 7 quả. Lưới, sân bóng chuyền. III- nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A- Mở đầu 5-7' 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu giờ học. Cán sự tập trung báo cáo sĩ số và phổ biến mục tiêu giờ học -> giãn hàng khởi động 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - Xoay các khớp - ép dây chằng ngang - dọc 1 vòng 4 x8 4 x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Cơ bản 30 - 33' 1. Bóng chuyền 25-26' - Ôn tập kỹ thuật đệm bóng. - Ôn chuyền bóng. - Ôn kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện. - Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện. - Gv nhắc lại yêu cầu luyện tập và các lỗi sai thường mắc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D - Chia mỗi nhóm 4 – 6 Hs tung và đệm bóng. Gv đến sữa sai. - GV gọi theo nhóm 6 HS chuyền bóng liên tục vào tường. - GV nhắc lại yêu cầu luyện tập và gọi 1 -2 HS thực hiện động tác gọi HS khác nhận xét. x x x x x x x x x x x x D - GV quan sát sữa sai. - GV nhắc nhở yêu cầu luyện tập. - GV gọi 1 – 2 HS thực hiện lại gọi HS khác nhận xét. 2. Chạy bền - Thi đấu tập bóng chuyền. * Củng cố: Trình bày và thực hiện kỹ thuật phát bóng. 5-7' 1p - GV nhắc cách chơi, một số điểm luật. - Chia hai đội thi đấu. - Đội thua chống đẩy. - GV gọi 1 – 2 HS thực hiện lớp quan sát nhận xét. Kết thúc: 5' - Tập trung thả lỏng, hít thở sâu, cúi thả lỏng, rũ tay chân, điều hoà, thả lỏng - Đánh giá nhận xét giờ học - BTVN: Ôn đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng. x x x x x x x x x x x x x x x x D => Dồn hàng nghe nhận xét giờ học và BTVN. Ngày soạn: 22 / 4 /2013 Ngày dạy: / 4 / 2013 Tiết 66 Kiểm tra môn tự chọn I- Mục tiêu - Kiểm tra kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt. - Học sinh thực hiện tương đối tốt các yêu cầu kỹ thuật - Yêu cầu học sinh tự giác, trật tự trong giờ kiểm tra. II- địa điểm - phương tiện - Sân tập thoáng, hợp vệ sinh, bóng chuyền 5 – 7 quả. III- nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức A- Mở đầu 5-7' 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu giờ học. Cán sự tập trung báo cáo sĩ số và nghe GV phổ biến mục tiêu giờ học -> giãn hàng khởi động 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân - ép dây chằng ngang - dọc - Tại chỗ xoay các khớp 1 vòng 4Lx8N 4Lx8N x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x D Cơ bản 1. Nội dung: kiểm tra kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt. 2. Phương pháp tổ chức. 3. Cách đánh giá xếp loại: - Đ: Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác nhưng động tác go bó giật cục, tiếp xúc bóng chưa đúng vị trí trên tay. - CĐ: Thực hiện kỹ thuật động tác sai nhiều hoặc không thực hiện được. 30 - 33' - GV nhắc yêu cầu cần đạt và tiêu chuẩn đánh giá cho điểm. - GV gọi theo thứ tự 2 HS thực hiện. Gọi 2 HS khác tung bóng và phục vụ bóng. - Lớp tập trung thành bốn hàng ngang hai bên quan sát. - GV nhận xét xếp loại. xxxxxxxxx xxxxxxxxx D x x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kết thúc: 5' - Thả lỏng: cúi thả lỏng, rũ chân tay, điều hoà - Nhận xét giờ kiểm tra. Công bố điểm, cho học sinh tuyên dương những em đạt giỏi - BTVN: Luyện tập chạy bền ở nhà. x x x x x x x x x x x x x x x x D => Dồn hàng nghe nhận xét giờ kiểm tra và công bố điểm. BTVN Ký duyệt, ngày: 26 / 4 / 2013 TTCM Ngày soạn: 28/ 4 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 67 kiểm tra học kỳ II I.Mục tiêu:- Bật Nhảy Bước Bộ trên không. II.Chuẩn bị: Sân tập vệ sinh sạch sẽ ; Hố cát, Thước đo. III. Tiến trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp lên lớp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu bài học. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn :Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. 2.Cơ bản. Kiểm Tra Bước Bộ trên không. Đánh gá xếp loại : Loại Đ Nam (TT 195 cm), Nữ(TT 175cm)(kỹ thuật cả 2 lần đúng) Loại CĐ Nam chưa đạt (TT 195cm), Nữ Chưa đạt(TT 175cm) (kỹ thuật chưa chính xác). 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: -Nhận xét - đánh giá giờ học. -Bài tập ôn luyện về nhà. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 1 lần 1 lần 32-35p 2 - 3 L 4-5p Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV Phổ biến nội dung kiểm tra sau đó goi từng HS thực hiện . GV * ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày: 02/5/2013 TTCM Ngày soạn: 28/ 4 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 68 ÔN TậP chuẩn bị Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Ôn chạy nhanh 30m, Nằm ngữa gập thân,Chạy tùy sức 5’. Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ học. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Ôn xuất phát cao chạy 30m b. Nằm ngữa gập thân 30’’. c. Chạy tùy sức 5’ 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ ôn. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 2x30m 1L 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV tổ chức ôn . * * * CB XP Đ GV - GV gọi theo nhóm nhóm (nam nữ riêng). - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. Yêu cầu thả lỏng tích cực. nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày:03/5/2013 TTCM Ngày soạn: 6/ 5 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 69 Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Kiểm tra chạy nhanh 30m, Nằm ngữa gập thân, . Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ kểm tra. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật và thành tích chạy nhanh cự ly 30m. b. Cách đánh giá xếp loại. Điểm được đánh giá dựa vào kỹ thuật và thành tích đạt được theo tiêu chuẩn RLTT (chủ yếu dựa vào thành tích). Độ tuổi 13 -Loại Tốt: Thực hiện đúng KT thành tích đạt < 5,20 (nam), < 6,30s (nữ). -Loại Đạt: Đạt thành tích 6,20s (nam), 7,20s (nữ). C. Nằm ngữa gập thân( 30’’). Loại Tốt Nam > 16lần, Nữ > 13 lân. Loại Đạt Nam > 11lần, Nữ > 10 lân. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ kiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV quan sát nhắc nhỡ. - GV kiểm tra sơ bộ sức khoẻ HS trước lúc kiểm tra. - GV tập trung lớp nhắc nhở nội dung, yêu cầu cần đạt. - GV gọi theo nhóm mỗi nhóm 2 HS (nam nữ riêng). - GV phân công 1 HS ra hiệu lạnh xuất phát. - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. ******* ******* * * * CB XP Đ GV Yêu cầu thả lỏng tích cực. GV cho dồn hàng đánh giá nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ngày soạn: 6/ 5 /2013 Ngày dạy: / 5 /2013 Tiết 70 Kiểm tra tc rltl I.Mục tiêu : - Kiểm tra Bật xa, Kiểm tra chạy tùy sức 5’. . Yêu cầu tích cực nghiêm túc trong giờ kểm tra. II.Chuẩn bị : -Sân tập vệ sinh sạch sẽ – HS trang phục gọn gàng - đường chạy nhanh, đồng hồ bấm giây,hố cát, Thước đo. III.Tiến trình kiểm tra. Nội dung LVĐ Phơng pháp 1.Mở đầu: - Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số - Phổ biến ND,yêu cầu giờ kiểm tra. a.Khởi động: -Khởi động chung: Bài thể dục -Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp liên quan tới vận động. - ép dây chằng dọc- ngang. -3 động tác bổ trợ: chạy bước nhõ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. 2.Cơ bản. a.Nội dung kiểm tra. Kiểm tra kỹ thuật và thành Bật xa b. Cách đánh giá xếp loại. Điểm được đánh giá dựa vào kỹ thuật và thành tích đạt được theo tiêu chuẩn RLTT (chủ yếu dựa vào thành tích). Độ tuổi 13 -Loại Tốt: Thực hiện đúng KT thành tích đạt > 194 (nam), > 162 cm (nữ). -Loại Đạt: Đạt thành tích >172(nam), >145cm (nữ). C. Chạy tùy sức 5’. Loại Tốt Nam > 960m, Nữ > 840m. Loại Đạt Nam > 870m, Nữ > 750m. 3.Kết thúc: -Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, rũ chân - tay. -Nhận xét - đánh giá giờ kiểm tra. -Bài tập ôn luyện tiết sau. VI. Rút kinh nghiệm: 8 phút 2L*8N 2L*8N 32-35p 4-5p Lớp trởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang ,báo cáo sĩ số. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv - GV quan sát nhắc nhỡ. - GV kiểm tra sơ bộ sức khoẻ HS trước lúc kiểm tra. - GV tập trung lớp nhắc nhở nội dung, yêu cầu cần đạt. - GV gọi theo nhóm mỗi nhóm 2 HS (nam nữ riêng). - GV phân công 1 HS ra hiệu lạnh xuất phát. - GV theo giỏi bấm giây và ghi lại thành tích. Gv tổ chức kiểm tra mổi nhóm 8-18 h/s. gv nhận xét theo nhóm. Mỗi vòng 150m. Yêu cầu thả lỏng tích cực. GV cho dồn hàng đánh giá nhận xét kết quả kiểm tra. ĐHXL ***************** ***************** ***************** ***************** * GV Ký duyệt, ngày:11/5/2013 TTCM

File đính kèm:

  • docGA THE 6.doc