Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 31

I. Phần mở đầu.

1.Nhận lớp:

- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số

 -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học.

2.Khởi động

- Tập bài thể dục phát triển chung.

- Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng.

II. Phần cơ bản.

1. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, , Tâng cầu bằng mu bàn chân,

2 Kieồm tra kyừ thuaọt taõng caàu

Thang ủieồm 9-10 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt taõng caàu thaứnh tớch gioỷi

ẹieồm 7-8 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt thaứnh tớch khaự

ẹieõm -6 thửùc hieọn tửụng ủoỏi kyừ thuaọt thaứnh tớch t.bỡnh

ẹieồm 4-5 chửa thửùc hieọn ủửụùc kyừ thuaọt trheo yeõu caàu

III. Phần kết thúc.

1. Thả lỏng.

2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học.

3. Giao bài tập về nhà

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 61 KIEÅM TRA đá cầu Ngày soạn:08/04/2009 Ngày dạy: Tuần 31( 15/04/2009 ) A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. Kieồm tra kyừ thuaọt taõng caàu maứ caực em ủaừ hoùc II. Phương tiện: Chuẩn bị cầu đá,soồ ủieồm caự nhaõn Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. II. Phần cơ bản. 1. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, , Tâng cầu bằng mu bàn chân, 2 Kieồm tra kyừ thuaọt taõng caàu Thang ủieồm 9-10 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt taõng caàu thaứnh tớch gioỷi ẹieồm 7-8 thửùc hieọn toỏt kyừ thuaọt thaứnh tớch khaự ẹieõm-6 thửùc hieọn tửụng ủoỏi kyừ thuaọt thaứnh tớch t.bỡnh ẹieồm 4-5 chửa thửùc hieọn ủửụùc kyừ thuaọt trheo yeõu caàu III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 5‘ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV GV GV kieồm tra theo soồ ủieồm Moói em thửùc hieọn 1 laàn. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện Tiết 62 bật nhảy – chaùy beàn Ngày soạn:08/04/2009 Ngày dạy: Tuần 31( 15/04/2008/2009 ) A. Chuẩn bị. I. Mục đích yêu cầu. - Bật nhảy:.Ôn chạy đà Tửù do nhaỷy xa kieồu ngoài II. Phương tiện: Chuẩn bị đường chạy, hố nhảy xa đệm. B. Quá trình lên lớp. Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số -GV phổ biến yêu cầu nội dung bài học. 2.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp cổ tay, cổ chân, khớp hông, gối, ép dây chằng. II. Phần cơ bản. 1. Bật nhảy. Ôn chạy đaứ 3 bửụực thửùc hieọn kyừ thuaọt nhaỷy xa kieồu ngoài 2Chaùy ủaứ tửù do nhaỷy xa 3Chaùy beàn treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn nam 300m nửừ 250m III. Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. 2. Giáo viện nhận xét kết quả giờ học. 3. Giao bài tập về nhà. 10' 2’ 8’ 30’ 5‘ - Cán sự tập trung báo cáo sĩ số cho gv. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - ĐHKĐ: Xếp thành 4 hàng ngang cự ly cách nhau 1 sải tay. ĐHTL ******** .******** ******** GV phân tích làm mẫu và tổ chức cho học sinh tập. Hình thức tập luyện theo phương pháp nhóm quay vòng. - Yêu cầu học sinh thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 m GV - GV nhận xét kết quả bài học và ý thức tập luyện

File đính kèm:

  • docTUAN 31.doc