Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 9: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia - Trần Quốc Quân

I . Mục tiêu - Yêu cầu :

1. Mục tiêu :

- Hiểu được khái niệm ,sự hình thành ,các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia

- Biết được cách xác định đường biên giới quốc giảtên đất liền ,trên biển , trên không và trong lòng đất

2. Yêu cầu :

- Xác định đúng thái độ ,trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng ,quản lý,bảo vệ biên giới quốc gia

II . Nội dung : Khái niệm biên giới quốc gia - Xác định biên giới quốc gia Việt Nam

III . Thời gian : 1 tiết

IV . Phương pháp - Tổ chức

1 . Tổ chức : Theo lớp học

2 . Phương pháp :

- Đối với Giáo viên : chuẩn bị chu đáo giáo án ,SGK,tài liệu liên quan

- Đối với học sinh : tập trung lắng nghe Giáo viên giảng dạy ,tham khảo thêm tài liệu liên quan

V . Địa điểm : Lớp học

VI . Vật chất bảo đảm : SGK , giáo án , tài liệu ,tranh ảnh ,bản đồ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 9: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia - Trần Quốc Quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:9 Giáo án: Số 9 Tiết : 9 Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Giáo viên : Trần Quốc Quân I . Mục tiêu - Yêu cầu : 1. Mục tiêu : - Hiểu được khái niệm ,sự hình thành ,các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia - Biết được cách xác định đường biên giới quốc giảtên đất liền ,trên biển , trên không và trong lòng đất 2. Yêu cầu : - Xác định đúng thái độ ,trách nhiệm của công dân và bản thân trong xây dựng ,quản lý,bảo vệ biên giới quốc gia II . Nội dung : Khái niệm biên giới quốc gia - Xác định biên giới quốc gia Việt Nam III . Thời gian : 1 tiết IV . Phương pháp - Tổ chức 1 . Tổ chức : Theo lớp học 2 . Phương pháp : - Đối với Giáo viên : chuẩn bị chu đáo giáo án ,SGK,tài liệu liên quan - Đối với học sinh : tập trung lắng nghe Giáo viên giảng dạy ,tham khảo thêm tài liệu liên quan V . Địa điểm : Lớp học VI . Vật chất bảo đảm : SGK , giáo án , tài liệu ,tranh ảnh ,bản đồ.... Nội dung - Hoạt động giảng dạy Nội dung giảng dạy TG Hoạt động của Giáo viên và Học sinh A . Phần mở đầu - Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sỉ số - Phổ biến ý định giảng dạy B . Nội dung giảng dạy : *2. Khái niệm biên giới quốc gia a. khái niệm bao gồm: - Một là: biên giới quốc gia là gới hạn lãnh thổ của một quốc gia. - Hai là : biên giới quốc gia xác định chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia đối với lãnh thổ (vùng đất ,vùng nước ,vùng trời,lòng đất) b. Các bộ phận cấu thành biên giới quốc gia bao gồm 4 bộ phận cấu thành: biên giới trên đất liền ,biên giới trên biển ,biên giới lòng đất và biên giới trên không . - Biên giới quốc gia trên đất liền :là biên giới phân chia chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia với một quốc gia khác - Biên giới trên biển : có 2 phần + Một phần là đường phân định nội thuỷ ,lãnh hải giữa các nước có bờ biển tiếp liền hay đối diện nhau + Một phần là đường ranh giới phía ngoài của lãnh hải để phân cách với các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền quốc gia ven biển ,đường này do luật quốc gia ven biển quy định Biên giới long đất quốc gia: là biên giới được xác định bằng mặt phẳng đứng đi8 qua đường biên giới quốc gia trên đất liền ,trên biển xuống long đất , độ sâu tới tâm trái đất . Bên giới trên không :gồm 2 phần + Phần thứ nhất :là biên giới bên sườn được xác định bằngmặt thẳng đứng đi qua đường biên giới quốc gia trên đất liền và trên biển của quốc gia lên không trung +hần thứ hai :là phần biên giới trên cao để phân định biên ranh giới vùng trời thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia và khoảng không gian vũ trụ phía trên 3 . Xác định biên giới quốc gia Việt Nam a. Nguyên tắc cơ bản xác định biên giới quốc gía - các nước trên thế giới cũng như Việt Nam xác định biên giới bằng 2 cách : + Thứ nhất :các nước có chung biên giới và ranh giới trên biển thương lượng để giả quyết vấn đề xác định biên giới quốc gia như: Đàm phán trực tiếp để đi đến kí kết hiệp ước hoạch định biên giới + Thứ hai : Đối với biên giới giáp với các vùg biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia ,Nhà nước tự quy định biên giới trên biển phù hợp với quy ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 b.Cách xác định biên giới quốc gia - Xác định quốc gia trên đất liền: được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới - Xác định biên giới quốc gia trên biển : được hoạch định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ ,là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền ,lãnh hải của đảo lãnh hải của quần đảo .. - Xác định biên giới quốc gia trong long đất :là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất - Xác định biên giới quốc gia trên không :là mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên vúng trời Tuyên bố của chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vùng trời VN ngày 5/6/1984 xác định “ vùng trời của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là không gian ở trên đất liền ,nội thuỷ ,lãnh hải và các đảo của Việt Nam và thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” C . Kết thúc giảng dạy : - Hệ thống lại nội dung đã giảng dạy - Nhận xét đánh giá kết quả buổi học - Ra bài tập về nhà 3’ 40’ 2’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ (GV) - kiểm tra bài cũ ( nội dung của bài học trước :phần chủ quyền lãnh thổ quốc gia -nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia) - Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình ,nêu vấn đề để học sinh được nắm vững hơn - Giáo viên vừa giảng dạy vừa lấy thêm ví dụ cụ thể để học sinh dể hiểu hơn - Học sinh phải nghiên cứu ở sách giáo khoa để hiểu và nắm vững bài giảng hơn - Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời ,và hướng dẫn cho học sinh đọc tài liệu tham khảo - Giáo viên khái quát những nội dung chủ yếu của bài giảng và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm Học sinh nghiêm túc chú ý lắng nghe Giáo viên giảng dạy ,không hiểu thì hổi để giáo viên phân tích và phải tích cực hăng say xây dựng bài x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ∆ (GV) PHẦN RÚT KINH NGHIỆM : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an 9 roi.doc