Giáo án Thể dục 12 - Tiết 1 đến Tiết 36

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU.

1. Mục tiêu.

- Thể dục nhịp điệu (TDNĐ) (nữ). Bài thể dục phát tiển chung (nam).

+ Học: Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 12.

- Động tác 1 - 2 (nữ)

- Động tác 1 - 6 (nam).

2. Yêu cầu.

- HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Tại sân trường THPT - Đặng Thai Mai.

2.Phương tiện: Sân bãi , dụng cụ tập luyện đầy đủ, đảm bảo vệ sinh an toàn trong tập luyện.

3. Thời gian: 45 phút.

4. Dụng cụ tập luyện: Trang phục tập luyện đầy đủ.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc83 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 12 - Tiết 1 đến Tiết 36, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động tác . HS tiến hành tập luyện. Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngày tháng năm 20 Tiết 32 : kiểm tra đá cầu I. Mục tiêu, yêu cầu. - Nắm vững được các kĩ thuật kiểm tra, thực hiện một cách thuần thục, hết khả năng. - Học sinh tự giác, tích cực, thực hiện đúng nội dung kiểm tra. II. Địa điểm * Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai. * Thời gian : 45 phút. * Dụng cụ tập luyện - kiểm tra : - Cầu đá (quả), Lưới + Trang phục tập luyện. III. Tiến trình lên lớp. Phần/ Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần chuẩn bị - GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi kiểm tra và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh. * Khởi động. + Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân để khởi động. + Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối. + Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang. * Thực hiện khởi động chuyên môn: + Di chuyển ngang + Di chuyển chéo + Di chuyển tiến lùi + Thực hiện tâng cầu. 2. Phần cơ bản. - Kiểm tra môn Đá Cầu. + Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu. + Kiểm tra kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình và thấp chân chính diện. 3. Phần kết thúc. - HS thả lỏng hồi phục tích cực. - GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài học. - GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà. - Xuống lớp. 03ph 04ph0 04ph04ph 04ph 07ph 30ph 04ph 4x8l 4x8l 2lần 2lần 2lần 2lần 4lần 4lần 4lần 4lần Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv Tập trumg chú ý thực hiện hết khả năng. Đội hình kiểm tra €€€€ €€€€ €€€€ € €€€€ €(Gv Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Thông qua thang điểm kiểm tra Số lỗi sai khi Chất thựcthiện Lượng kĩ thuật (điểm) 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 - 10 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 Ngày tháng năm 20 Tiết 33 : ôn tập- kiểm tra Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (kiểm tra học kì I). I. Mục tiêu, yêu cầu. - Thực hiện kế hoạch dạy học của GV * Yêu cầu. - HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện. II. Địa điểm - phương tiện. * Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai. * Thời gian : 45 phút. * Dụng cụ tập luỵện : + Dụng cụ tập luyện + Đồng hồ bấm giờ + trang phục tập luyện III. Tiến trình lên lớp. Phần/ Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị - GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh. * Khởi động. + Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân để khởi động. + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác . + Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối. + Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang. 2. Phần cơ bản. * Ôn Tập - Kiểm Tra Học Kì I. * Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ. 3. Phần kết thúc. - HS thả lỏng hồi phục tích cực. - GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài. - GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà. - Xuống lớp 1 vòng 4lx8 4lx8 4lx8 09ph 30ph 06ph Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) GV hướng dẫn tập luyện các kĩ thuật động tác . HS tiến hành tập luyện. X X Sân tập thể dục X X X X X X X XXX X GV hướng dẫn tập luyện các kĩ thuật động tác . HS tiến hành tập luyện. € € € € € € € €(Gv) € € € € € €€ Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngày tháng năm 20 Tiết 34 : ôn tập- kiểm tra Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (kiểm tra học kì I). I. Mục tiêu, yêu cầu. - Thực hiện kế hoạch dạy học của GV - Luyện tập Chạy bền trên Địa hình tự nhiên * Yêu cầu. - HS nghiêm túc học tập, tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy, theo sự chỉ dẫn của Giáo Viên, hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động, và đảm bảo trang phục tập luyện. II. Địa điểm - phương tiện. * Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai. * Thời gian : 45 phút. * Dụng cụ tập luỵện : + Dụng cụ tập luyện + Đồng hồ bấm giờ + trang phục tập luyện III. Tiến trình lên lớp. Phần/ Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị - GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh. * Khởi động. + Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân để khởi động. + Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác . + Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối. + Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang. 2. Phần cơ bản. * Kiểm Tra Học Kì I. * Kiểm tra Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Kiểm tra Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ. 3. Phần kết thúc. - HS thả lỏng hồi phục tích cực. - GV nhận xét, đánh giá kết quả buổi học, tổng kết những nội dung trọng tâm của bài. - Xuống lớp 1 vòng 4lx8 4lx8 4lx8 30ph 06ph 09ph X X Sân tập thể dục X X X X X X X XXX X Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) GV hướng dẫn tập luyện các kĩ thuật động tác . HS tiến hành tập luyện. € € € € € € € €(Gv) € € € € € € € Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Ngày tháng năm 20 Tiết 35 : ôn tập- kiểm tra Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (kiểm tra học kì I). I. Mục tiêu, yêu cầu. - Nắm vững được các kĩ thuật kiểm tra, thực hiện một cách thuần thục, hết khả năng. - HS tự giác, tích cực, thực hiện đúng nội dung kiểm tra. II. Địa điểm - phương tiện. * Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai. * Thời gian : 45 phút. * Dụng cụ tập luỵện : + Dụng cụ tập luyện + Đồng hồ bấm giờ + trang phục tập luyện III. Tiến trình lên lớp. Phần/ Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị - GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh. * Khởi động. + Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân để khởi động. + Thực hiện bài thể dục tay không khởi động chung. + Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối. + Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang. 2. Phần cơ bản. * Ôn Tập - Kiểm Tra Học Kì I. * Ôn Tập Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Ôn Tập Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ. 3. Phần kết thúc. - HS thả lỏng hồi phục tích cực. - GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, tổng kết những nội dung của môn học. - GV giao nhiệm vụ và bài tập về nhà. - Xuống lớp. 1 vòng 4lx8 4lx8 4lx8 09ph 30ph 06ph Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) Tập chung chú ý thực hiện hết khả năng. X X Sân tập thể dục X X X X X X X XXX X €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(Gv) Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Thông qua thang điểm kiểm tra. Số lỗi sai khi Chất thực hiện. lợng kĩ thuật(điểm) 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9-10 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 Ngày tháng năm 20 Tiết 36 : ôn tập- kiểm tra Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (kiểm tra học kì I). I. Mục tiêu, yêu cầu. - Nắm vững được các kĩ thuật kiểm tra, thực hiện một cách thuần thục, hết khả năng. - HS tự giác, tích cực, thực hiện đúng nội dung kiểm tra. II. Địa điểm - phương tiện. * Địa điểm : Tại sân tập Thể dục Trường THPT - Đặng Thai Mai. * Thời gian : 45 phút. * Dụng cụ tập luỵện : + Dụng cụ tập luyện + Đồng hồ bấm giờ + trang phục tập luyện III. Tiến trình lên lớp. Phần/ Nội dung giảng dạy Địnhlượng Phương pháp tổ chức SL TG 1. Phần chuẩn bị - GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học và hỏi kiểm tra sức khoẻ học sinh. * Khởi động. + Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân để khởi động. + Thực hiện bài thể dục tay không khởi động chung. + Thực hiện khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông và khớp gối. + Thực hiện các động tác ép dẻo: ép dọc và ép ngang. 2. Phần cơ bản. * Kiểm Tra Học Kì I. * Kiểm tra Chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Kiểm tra Thành Tích Chạy 1000m với Nam, và 500m với Nữ. 3. Phần kết thúc. - HS thả lỏng hồi phục tích cực. - GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, tổng kết những nội dung của môn học. - Xuống lớp. 1 vòng 4lx8 4lx8 4lx8 09ph 30ph 06ph Đội hình nhận lớp 4 hàng ngang €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Từ đội hình nhận lớp GV cho giãn cách cự li mỗi người cách nhau 1 sãi tay đứng so le để khởi động. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) X X Sân tập thể dục X X X X X X X XXX X Tập chung chú ý thực hiện hết khả năng. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(Gv) Đội hình xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €(Gv) Thông qua thang điểm kiểm tra. Số lỗi sai khi Chất thực hiện. Lượng kĩ thuật(điểm) 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9-10 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1

File đính kèm:

  • docGiao an TD lop 12 20112012.doc
Giáo án liên quan