Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức)

A/CHUẨN BỊ:

 * Mục đích - yêu cầu:

- Nhằm trang bị cho học sinh một số hiểu biết đúng về TDTT để các em tích cực RLTT.

- Yêu cầu:học sinh phải biết được lợi ích, tác dụng của TDTT đến cơ xương, tuần hoàn, hô hấp, và quá trình trao đổi chất.

- Có thái độ, hành viđúng trong ứng xử với bạn và tự giác, tích cực, kiên trì tập luyện TDTT trong các giờ học TD , tự học, tự tập.

B/ QUÁ TRÌNH LÊN LỚP:

1. Nội dung:

a. Lợi ích góp phần giáo dục hình thành nhân cách học sinh.

- Cái quý nhất của mỗi con người là sức khoẻ và trí tuệ có sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển tốt hơn và ngược lại, TDTT giúp học sinh có được sức khoẻ tốt, từ đó học tập các môn học và tham gia các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả cao hơn. Chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, để các em trở thành những con người có ích cho xã hội.

 

doc95 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2L 2L 2L 30 phút 3L 3L 3L 5’ Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên . ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình, cự ly giãn cách một sải tay ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giáo viên làm mẫu tập theo phương pháp đồng loạt Đích * * * * * * GV * * * * GH * * Yêu cầu thả lỏng tích cực ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 59 Kiểm tra- chạy bền Ngày soạn: A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu - Kiểm tra kỹ thuật chạy bền nam chạy 500m, 400m(nữ) không tính thời gian yêu cầu ý thức cần kiểm tra nghiêm túc II.Phương tiện Bàn chạy, giầy tập B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Tập bài tập thể dục phát triển chung - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước(ngang) - Thực hiện chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Đá lăng sau chạy tại chỗ II. Phần cơ bản Kiểm tra kỹ thuật chạy bền Yêu cầu: chạy 400m(nữ) Chạy 500m(nam) Không tính thời gian - Nếu còn thời gian cho học sinh chơi trò chơi hoặc tâng cầu IIII. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ học 3. Giao bài tập về nhà Chuẩn bị bài kiểm tra Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2L 2L 2L 30 phút 3L 3L 3L 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài kiểm tra xong lớp trưởng cho lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang cự ly giãn cách một sải tay - Giáo viên tổ chức cho học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ - Mỗi nhóm là 4 học sinh * * * * * * GV * * * * Chú ý: Khi chạy về không ngồi tại chỗ mà đi lại thả lỏng ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 60 Ném bóng Ngày soạn: A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu - Ném bóng: Ôn tập phát triển sức mạnh tay. Trò chơi “ Cưỡi ngựa tung bóng’ - Học mới: Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác các động tác kỹ thuật II.Phương tiện Bóng ném mỗi học sinh một quả. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Thực hiện bài tập thể dục phát triển chung. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước(ngang) - Thực hiện chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Đá lăng sau. II. Phần cơ bản * Một số bài tập phát triển sức mạnh tay - Tung và bắt bóng qua vai - Ngổi xổm tung và bắt bóng - Tung và bắt bóng qua kheo chân * Học mới: - Đứng vai hướng ném- xoay người ném bóng xa - Đà một bước ném bóng xa - Tư thế chuẩn bị * Trò chơi “Cưỡi ngựa tung bóng” - Giáo viên phổ biến nội dung trò chơi sau đó chia lớp thành 3 nhóm để chơi IIII. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ học 3. Giao bài tập về nhà Chuẩn bị bài kiểm tra Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 30 phút 2L 2L 2L 3L 3L 3L 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên - Sau đó cho lớp khởi động theo đội hình 4 hàng ngang cự ly giãn cách một sải tay ĐHTL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 61 -> 63 Ném bóng Ngày soạn: A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu - Tiếp tục ôn tập phát triển sức mạnh tay. Học mới: chạy đà( tự do) – ném bóng xa, trò chơi ném bóng vào giỏ. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác các động tác kỹ thuật. - Chơi nghiêm túc, nhiệt tình. II.Phương tiện : Mỗi học sinh một quả bóng ném, sân tập. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập - Phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước. - Tập bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Tung bóng qua khoeo chân. - Tung và bắt bóng qua vai. - Tung và bắt bóng trên cao. II. Phần cơ bản - Ném bóng trúng đích. - Đứng vai hướng ném. - Đà một bước ném bóng xa. *. Chạy đà( tự do)- ném bóng xa. - Chuẩn bị: Đứng chuẩn bị và cầm bóng ở vạch xuất phát cách giới hạn 3->10m. - Động tác: từng em chạy đà tự do sau đó dùng sức ném bóng đi xa. - Trò chơi: “ ném bóng trúng đích”. Và “ Cưỡi ngựa chuyền bóng”. IIII. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. Đi lại theo vòng tròn hít thở đều, rũ chân, tay. 2.GV Nhận xét kết quả giờ học và hướng dẫn về nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2Lx8N 3L 3L 3L 30 phút 5’ - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số, đồng phục cho GV. ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp cho giãn đội hình khởi động. - GV quan sát sửa sai cho học sinh. - GV làm mẫu và hướng dẫn lại cho học sinh. - Cán sự lớp điều khiển khởi động. ĐHTL Đệm * * * * * * * * * * CB - GV phổ biến trò chơi. - yêu cầu thả lỏng tích cực. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV Tiết 64 Kiểm tra: Ném bóng Ngày soạn: A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu - Kiểm tra kỹ thuật ném bóng. Yêu cầu thực hiện đà một bước ném bóng xa và trúng đích. II.Phương tiện: 1 đệm, 10 quả bóng ném, sân tập. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, sân tập chuẩn bị kiểm tra. - Phổ biến nội dung yêu cầu bài kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài tập thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trước(ngang) - Đi bước nhỏ - Nâng cao đùi. - Đá lăng sau *. Khởi động với bóng. - Tung và bắt bóng qua khoeo chân. - Tung và bắt bóng qua vai. II. Phần cơ bản 1. Nội dung: - Kiểm tra kỹ thuật đà một bước ném bóng xa và trúng đích. 2. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được ở lần tốt nhất của học sinh. - Điểm 9-10: Kỹ thuật chính xác, thành tích đạt tối thiểu vào tâm của đích. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích gần tâm hơn. - Điểm 5-6: Kỹ thuật cơ bản đúng, thành tích không được ném ra khỏi đệm. - Điểm 3-4: Kỹ thuật và thành tích đều không đạt như quy định ở điểm 5-6. IIII. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ học 3. Giao bài tập về nhà Chuẩn bị bài kiểm tra Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2L 2L 2L 2L 2L 30 phút 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên sau đó cho lớp khởi động. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Kiểm tra từng học sinh. - Mỗi học sinh được thực hiện động tác 3 lần liên tục ĐHKT Đích * * * * * * GV * * * * CB * * ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp chúc GV, GV chúc học sinh và nghỉ. Tiết 65 -> 70 ôn tập, Kiểm tra cuối học kỳ II Ngày soạn: A. Chuẩn bị I. Mục đích - yêu cầu - Ôn tập: bài thể dục phát triển chung để chuẩn bị thi học kỳ II. Yêu cầu thuộc và thực hiện được từng động tác và toàn bài theo đúng cấu trúc, phương hướng, biên độ và nhịp điệu, biết thực hiện động tác kết hợp với thở. II.Phương tiện: sân tập. B. Quá trình lên lớp Nội dung định lượng Phương pháp tổ chức I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Gíao viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số, dụng cụ, giầy tập - Phổ biến nội dung, yêu cầu bài ôn tập và kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài tập thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. - Xoay kỹ các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng. - Chạy bứơc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy lăng sau. II. Phần cơ bản 1. Ôn tập. - Bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác. 1. Động tác vươn thở. 2. Động tác tay. 3. Động tác ngực. 4. Động tác chân. 5. Động tác bụng 6. Động tác vặn mình. 7. Động tác phối hợp. 8. Động tác nhảy. 9. Động tác điều hoà. *. Nội dung kiểm tra. Kiểm tra toàn bộ bài thể dục phát triển chung gồm 9 động tác: Động tác vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, bật nhảy, điều hoà. +. Cách cho điểm. - Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 9 động tác của bài và đẹp. - Điểm 7-8: Thực hiện đúng cả 9 động tác nhưng chưa đẹp. - Điểm 5-6: Có 1-2 động tác bị sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác. - Điểm 3-4: Có 3 động tác tập sai trở lên. IIII. Phần kết thúc 1.Thả lỏng. 2.GV Nhận xét kết quả giờ ôn tập và giờ kiểm tra, công bố điểm. 3. Dặn dò kết thúc năm học. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 10 phút 2 phút 8 phút 2Lx8N 2L 2L 2L 2L 2L 30 phút 5’ ĐHNL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - Cán sự lớp tập trung báo cáo sĩ số cho giáo viên. - GV phổ biến nội dung ôn tập và kiểm tra. - Học sinh khởi động theo tín hiệu của GV - GV nhắc lại tên 9 động tác đã học. - GV làm mẫu từng động tác và phân tích lại. - yêu cầu N1- 3 mắt nhìn theo tay. - N1: mắt nhìn theo tay. - N3: lòng bàn tay ngửa. ĐHKĐ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV - N1,2,3 yêu cầu trung gối bật gót, lòng bàn tay sấp - yêu cầu gập sâu chân thẳng. - N3: hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. - yêu cầu N2 mắt nhìn theo tay trái, N6 ngược lại. - GV làm mẫu. -GV cho tập thi giữa các tổ với nhau. - Có thể phân nhóm ra để tập ( Mỗi nhóm là 5 học sinh) ĐHKT * * * * * * * * * * * GV HS kiểm tra - Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3->5 học sinh - Mỗi học sinh thamgia kiểm tra một lần. Mỗi động tác 2Lx8N - Kiểm tra song, Gv có thể tổ chức trò chơi. ĐHXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5m GV

File đính kèm:

  • docGiao an.doc
Giáo án liên quan