Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tuần 10 - Năm học 2009-2010 - Phan Quốc Long

I. MUẽC TIEÂU :

 - Nắm được động tác,thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy đà-giậm nhảy-

 trên không - tiếp đất (nhảy cao nằm nghiêng)

- Nhằm giúp học sinh nắm được kỷ thuật nhảy cao

- -Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng,kĩ thuật chuyển,chuyền bóng

- Học sinh nghiêm tác tích cực thực hiện để hoàn thành động tác

II. ẹềA ẹIEÅM PHệễNG TIEÄN :

- ẹũa ủieồm : Saõn trửụứng THPT .

- Phửụng tieọn : GV chuaồn bũ Giỏo ỏn cũi, tranh aỷnh minh hoaù ( neỏu coự ) .

III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP :

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tuần 10 - Năm học 2009-2010 - Phan Quốc Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10: Tiết 17 - 18: BÀI DẠY Tiết17: Nhảy cao ; Ơn - Hồn thành 4 giai đoạn - một số động tác bổ trợ kĩ thuật và bài Tập phát triển thể lực ( do GV chọn) - Thể dục tự chọn: bĩng chuyền Tiết 18: Nhảy cao: Ơn - Hồn thành 4 giai đoạn - một số động tác bổ trợ kĩ thuật và bài Tập phát triển thể lực ( do GV chọn) - Thể dục tự chọn: Bĩng chuyền. MỤC TIÊU : - N¾m ®­ỵc ®éng t¸c,thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng kÜ thuËt ch¹y ®µ-giËm nh¶y- trªn kh«ng - tiếp đất (nh¶y cao n»m nghiªng) Nhằm giúp học sinh nắm được kỷ thuật nhảy cao -Thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng c¸ch cÇm bãng,kÜ thuËt chuyĨn,chuyỊn bãng Học sinh nghiêm tác tích cực thực hiện để hồn thành động tác ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : Địa điểm : Sân trường THPT . Phương tiện : GV chuẩn bị Giáo án cịi, tranh ảnh minh hoạ ( nếu có ) . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp : - CS lớp tập hợp, điểm danh, báo cáo sỉ số . - GV kiểm tra trang phục, phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học . 2. Khởi động : - Xoay khớp cổ tay kết hợp cổ chân, xoay khuỷ tay, cánh tay, vai, lườn, vặn mình, gập bụng tay này chạm mũi chân kia, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang. - Bật cao tại chổ . - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi tại chổ . * Kiểm tra bài cũ: Kĩ thuật nhảy cao + bĩng chuyền. 8’ Tập hợp lớp theo 4 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€€ m GV - GV hướng dẫn HS khởi động . Thực hiện đồng loạt theo nhịp hô tại chổ . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € mGV GV gọi 3-4 em lên thực hiên rồi nhận xét và cho điểm II. PHẦN CƠ BẢN : 1: Nhảy cao: * Ơn chạy đà – giậm nhảy – trên khơng – Tiếp đất - Oân chạy đà Tốc độ chạy đà vùa phải,tạo được sự thoải mái. Tập động tác bổ trợ +Tập đánh tay +Đứng kiễng gót nửa trước bàn chân trước trên bục cao 20cm thực hiện nâng gót chân lên xuống. +Bật lò cò - Oân giậm nhảy Đặt chân giậm nhảy phải từ gót chân sang mũi chân và giậm mãnh liệt. - Ơn trên khơng - Tiếp đất 2. Bĩng Chuyền. +Ôn k/t chuyền bóng cao tay bằng 2 tay,đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện . + phát bóng thấp tay nghiêng mình; 35’ Đội hình tập luyện : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV . € GV Hướng dẫn cho học sinh tập luyện rồi sửa sai nếu cĩ HS tích cực tập luyện Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV GV dùng phương pháp thuyết trình cho hs hiểu HS chú ý lăng nghe, nghiêm túc tích cực 1: Nhảy cao; -Hoµn thiƯn kÜ thuËt nh¶y cao n»m nghiªng:Ch¹y ®µ-giËm nh¶y-trªn kh«ng-tiÕp ®Êt -Bµi tËp bỉ trỵ kÜ thuËt vµ ph¸t triĨn thĨ lùc:Ch¹y chËm 3 b­íc ®µ-giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng 2: Thể thao tự chọn. Bĩng chuyền. +Ôn k/t chuyền bóng cao tay bằng 2 tay,đệm bóng và phát bóng thấp tay chính diện . + phát bóng thấp tay nghiêng mình; *Học phát bóng cao tay * Củng cố kĩ thuật : 40’ 2’ Đội hình € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV GV dùng phương pháp thuyết trình cho hs hiểu HS chú ý lăng nghe, nghiêm túc tích cực Đội hình tập luyện : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €cs mGV GV Hướng dẫn cho học sinh tập luyện rồi sửa sai nếu cĩ HS tích cực tập luyện GV cũng cố lại những ưu điểm, nhược điểm của tiết học III. PHẦN KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh : - Cúi người thả lỏng, rung bắp đùi, cẳng chân, nhảy thả lỏng, rủ chân, rủ tay . 2. Dặn dò : - Tập Bài. 5’ - GV hướng dẫn thả lỏng . - GV hướng dẫn HS học bài ở nhà . - GV làm thủ tục xuống lớp . - CS chỉnh đốn trang phục báo cáo GV xuống lớp . Chúc GV “khoẻ” . GV chúc lớp “ khoẻ” . “ giải tán” . IV : Rut kinh nghiệm: Ký duyệt Cái nước, Ngày.tháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 10.doc
Giáo án liên quan