Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 42: Nhảy xa - Chạy bền - Trường ĐH Đồng Tháp

I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

 - Nhảy xa: Ôn tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”, một số bài tập bổ trợ.

 - Học: Một số điểm trong luật Điền kinh (nhảy xa )

 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi sức khỏe

2. Yêu cầu:

 Trong quá trình học tập đề nghị các em nghiêm túc thực hiện những nhiêm vu do Giáo viên đề ra.

II. THỜI GIAN: 45’

III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân trường.

2. Phương tiện: Cói, tranh ảnh, cờ, ván giậm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 42: Nhảy xa - Chạy bền - Trường ĐH Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP GIÁO ÁN LỚP 11 TIẾT 42 BÀI: NHẢY XA - CHẠY BỀN Nhảy xa: Ôn tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”, một số bài tập bổ trợ. Học: Một số điểm trong luật Điền kinh (nhảy xa ) Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi sức khỏe. MỤC TIÊU – YÊU CẦU: Mục tiêu: - Nhảy xa: Ôn tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”, một số bài tập bổ trợ. - Học: Một số điểm trong luật Điền kinh (nhảy xa ) - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi sức khỏe 2. Yêu cầu: Trong quá trình học tập đề nghị các em nghiêm túc thực hiện những nhiêm vu do Giáo viên đề ra. THỜI GIAN: 45’ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm: Sân trường. Phương tiện: Cói, tranh ảnh, cờ, ván giậm TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC. NỘI DUNG TL - LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CHUẨN BỊ: Nhận lớp: Kiểm tra tỉ số, nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu buổi tâp. Kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra bài củ (nếu có). Khởi động: Khởi động chung: Cán sự lớp cho lớp chạy thành vòng tròn thực hiện các động tác xoay các khớp, soạt ngang, dọc. Khởi động chuyên môn: sau khi xoay các khớp xong cán sự lớp cho chuyển đội hình vòng tròn sang hàng dọc để khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi, đạp sau. Lớp tập hợp thành hàng ngang cán sự lớp báo cáo tỉ số cho Gv. ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒCSL ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €GV - Gọi một vài học sinh lên thực hiên 1- 4 giai đoạn, cho hs nhận xét, Gv nhận xét chung Từ đội hình hang ngang cán sự lớp cho lớp di chuyển thành vòng tròn và cán sự lớp điều khiển cho lớp khởi động chung. €CSL êGv Gv điều khiển cho hs khởi động chuyên môn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ êGv - Gv quan sát và nhắc nhở hs thực hiện cho đúng kỉ thuật. PHẦN CƠ BẢN Nhảy xa: Ôn tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu “ưỡn thân”, vào hố cát. + Đà 1 bước , 3 bước, 5 bước, giậm nhảy bước bộ trên không. + Gv chia lớp thành hai nhóm: Nhóm 1 theo GV ra hố cát hoàn thiện 4 giai đoạn. Gv hướng dẫn cho các em cánh đo đà và cho các em thử chạy đà để cho các em ổn định đà, sau đó cho các em vừa chạy đà vừa kết hợp giậm nhảy và phối hợp động tác trên không. Nhóm còn lại do cán sự lớp điều khiển thực hiện giai đoạn bước bộ trên không và kết hợp giai đoạn tiếp đất. Sau đó đổi nhóm. . Nhóm 1: di chuyển ra hố cát. . Nhóm 2: tại chổ thực hiện theo sự điều khiển của cán sự lớp. Học một số Luật Điền kinh ( nhảy xa). Đường chạy đà rông 1,22m-1,25m, dài 40-45m. Ván giậm một khối hình hợp đặc bàng gỗ hoăc vật liệu cưng, chiều dài 1,21-1,22m. Chiều dài hố dài hơn 6m, rộng 2,75-3m. Chạy bền chạy trên địa hình tự nhiên. KẾT THÚC: Cho lớp thả lỏng. Nhận xét buổi tập. Giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 32’ – 35’ 18’ – 20’ 1 – 3lần 3’ – 5’ 8’ – 10’ 3’ – 5’ Gv cho hs đi đà 1- 3- 5 bước giậm nhảy kết hợp bước bộ trên không. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ êGv Gv quan sát và nhắc nhở hs thực hiện cho đúng kỉ thuật. Gv cho mỗi hs chạy đo đà 1-2lần sau đó cho mỗi hs thực hiện 1-3lần. Gv quan sát và điều chỉnh động tác cho đúng kỹ thuật. ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ ƒ 25m ƒP êGV - Nhóm 2 do cán sự lớp điều khiển ôn lại giai đoạn bước bộ trên k ( 1-3-5-7 bước.) €€€€€€ €€€€€€ ƒCSL Nhóm 1 thực hiện xong vào đổi nhóm 2 ra. - Gv phổ biến một số luật về nhảy xa. - Gv phổ biên một số quy phạm trong nhảy xa. - Gv phổ biến một điều cần luu ý trong thi đấu nhày xa. ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒCSL ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €GV - Gv cho hs nam chạy 5 vòng nhà thi đấu, nử chạy 3 vòng nhà thi đấu. Sau đó thả lỏng. - Gv quan sat và theo dõi. - Đội hình xuống lớp. ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €GV

File đính kèm:

  • docgiao an lop 11 dong thap.doc
Giáo án liên quan