Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 4, Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

I- MỤC TIấU

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, xác định rõ nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chưông trình GDQP theo quy định.

2. Kỷ năng: :- Xá c định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học siinh tham gia các hoạt động QP ở nhà trường và ở địa phương.

 - Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng QĐND, sẵn sàng phục vụ trong quân đội.

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập.

 

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 4, Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :4 Tiết:4 Bài 2 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, xác định rõ nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chưông trình GDQP theo quy định. 2. Kỷ năng: :- Xá c định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học siinh tham gia các hoạt động QP ở nhà trường và ở địa phương. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng QĐND, sẵn sàng phục vụ trong quân đội. 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quõn sự 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản II: Những nội dung cơ bản của luật NVQS Những quy định chung NVQS là nghĩa vụ là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong QĐND Việt Nam. Làm NVQS bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị Công dân làm NVQS trong quãng thời gian từ 18 đến hết 45 tuổi. + Công dân phục vụ tại ngũ gọi là QN tại ngũ. + Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là QN dự bị. QN có nghĩa vụ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân, sẵn sang chiến đấu hi sinh bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tôn trọng quyền làm chủ của công dân, kiên quyết bảo vệ tái sản XHCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân. Gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, mệnh lệnh, điều lệ của quân đội. Ra sức học tập rèn luyện mọi mặt để nâng cao trình độ và bản lĩnh chiến đấu. Chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ. Giáo dục chính trị tư tưởng. Huấn luyện quân sự phổ thông(GDQP). Đào tạo cán bộ nhân viên chuyên môn kĩ thuật cho quân đội. Đăng ký NVQS và kiểm tra sức khoẻ đối với công dân nam đủ 17 tuổi. Cũng cố: 35’ 2’ Gv đặt câu hỏi, học sinh suy nghĩ trả lời và ghi chép ý chính. QN có nghĩa vụ như thế nào ? Gv đặt câu hỏi, học sinh suy nghĩ trả lời và ghi chép ý chính. Thanh niên trước khi nhập ngũ cần được chuẩn bị những gì ? GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 4.doc