Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 8, Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

I- MỤC TIấU

 1. Kiến thức: - Cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

 - Học sinh nứm vững những nội dung cơ bản về quản lý bảo vệ biên giớ quốc gia, xây dựng ý thức trách nhiệm trong từng hành động, công việc của mình trong công cuộc xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

 2. Kỷ năng: Xác định cho học sinh ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 8, Bài 3: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :8 Tiết:8 Bài 3 BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIấN GIỚI QUểC GIA I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: - Cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. - Học sinh nứm vững những nội dung cơ bản về quản lý bảo vệ biên giớ quốc gia, xây dựng ý thức trách nhiệm trong từng hành động, công việc của mình trong công cuộc xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 2. Kỷ năng: Xác định cho học sinh ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Trỏch nhiệm của học sinh trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quõn sự 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản I: Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia 2: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia Khái niệm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ đối với lãnh thổ của mình. Chủ quyền đó gọi là quyền tối cao của quốc gia đó đối với lãnh thổ. Nhà nước là chủ thể, là chủ sở hữu quản lí và bảo vệ lãnh thổ, đó là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là cơ sở đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền quốc gia. đó là chủ quyền toàn vẹn và đầy đủ về các mặt: CT, KT, VH, AN, QP...Nếu một quốc gia không giữ được chủ quyền lãnh thổ của mình thì không thể giữ được các quyền nói trên. Lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam bao gồm tất cả các bộ phận cấu thành lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam như : Vùng đất, vùng nước, vùng trời... Nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi quốc gia có quyền tự do quyết định chế độ chính trị, đường lố phat triển kinh tế, văn hoá, xã hội... Có quyền sở hữu toàn bộ tài nghuyên thiên nhiên trong lãnh thổ của mình. Có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo lãnh thổ quốc gia theo luật pháp quốc tế. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia nước CHXHCN Việt Nam. Nước CHXHCN Việt Nam có đầy đủ tất cả các đặc quyền theo luật pháp quốc tế về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, toàn thể dân tộc Việt Nam có quyền sở hữu và bảo vệ lãnh thổ của mình theo nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Cũng cố: 35’ 2’ Lãnh thổ quốc gia và chủ quyền lãnh thổ quốc gia nước CHXHCN Việt Nam đước xác định như thế nào ? Chủ quyền lãnh thổ quốc gia gồm những nội dung gì ? Nước Việt Nam có chủ quyền như thế nào đối với lãnh thổ của mình ? Biên giới quốc gia Nước Việt Nam được hình thành và từng bước hoàn thiện như thế nào ? GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 8.doc