Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 3, Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

I- MỤC TIấU

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, xác định rõ nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chưông trình GDQP theo quy định.

2. Kỷ năng: :- Xá c định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học siinh tham gia các hoạt động QP ở nhà trường và ở địa phương.

 - Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng QĐND, sẵn sàng phục vụ trong quân đội.

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập.

 

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 1 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 3, Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :3 Tiết:3 Bài 2 LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự, xác định rõ nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hoàn thành chưông trình GDQP theo quy định. 2. Kỷ năng: :- Xá c định tinh thần, thái độ đúng đắn trong học tập, nghiên cứu luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của học siinh tham gia các hoạt động QP ở nhà trường và ở địa phương. - Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng QĐND, sẵn sàng phục vụ trong quân đội. 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 1 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 1 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Truyền thống Cụng an nhõn dõn 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xột và cho điểm 2: Phần cơ bản Sự cần thiết ban hành luật nghĩa vụ quân sự Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta Dân tộc ta có truyền thống kiên cường bất khuất chống gặc ngoại xâm, có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc. QĐ ta từ dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân nhết lòng ủng hộ, đùm bọc. QĐ ta được xây dựng theo hai chế độ : Tình nguyện tòng quân và chế độ nghĩa vụ quân sự. Thực hiện quyền lam chủ của công dân, tạo điều kiện ch công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Hiến pháp nước cộng hoà XHCN việt Nam khẳng định “ Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng nliêng và quyền cao quý của công dân, công dân có bổn phận làm NVQS và tham gia xây dựng nền QPTD Nhà nước và các tổ chức xã hội, cơ quan....có trách nhiệm tạo diều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc. Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Một trong những chức năng chính của QĐND ta là tham gia xây dựng đất nước. Hiện nay QĐ ta dược tổ chức thành các QC,BC có hệ thống học viện, nhà trường, viện nghiên cứu. Từng bước được trang bị hiện đại. Luật NVQS quy định việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, vừa đáp ứng xây dựng lực lượng thường trực, vùa để tích luỹ LLDB ngày càng hùng hậu sẵn sàng động viên khi cần Cũng cố: 35’ 2’ . Gv đặt câu hỏi, học sinh suy nghĩ trả lời và ghi chép ý chính. Nhà nước ta ban hành Luật NVQS nhằm mục đích gì ? Công dân có những quyền cơ bản nào ? Chức năng chính QĐND Việt Nam là gì ? GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 3.doc