Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức)

I / Mục tiêu:

- Giúp học sinh nắm được nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT.

- Học sinh áp dụng các nguyên tắc trên vào thực tế tập luyện hâng cao hiệu quả tập luyện

II/ Địa điểm phương tiện:

- Địa điểm: Phòng học.

- Phương tiện : + Giáo viên : Giáo án, phấn, giảng giải.

 + Học sinh: Sách vở ghi chép.

*Yêu cầu thái độ, hành vi: Tự giác, tích cực trong học tập.

III/ Nội dung:

a. Nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT.khái niệm: nguyên tắc vừa sức là một trong những nguyên tắc sư phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT. Tập luyện TDTT muốn đạt được hiệu quả thì các bài tập phải phù hợp với những đặc điểm trí tuệ , sức khoẻ, giới tính, thể lực tâm ký và trình độ người học.

- Theo nguyên tắc vừa sức lự chọn các bài tập phải phù hợp với sức khoẻ giứo tính, trình độ vận động thể lực của người tập.

 

doc151 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 70 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--->x Đội hình thả lỏng. X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng kết đánh giá. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Trường THPT Tân Yên số 1 Tiết: 67. Lớp 11 Ngày soạn ././. Tên bài: Ôn tập học kỳ ( Bóng đá ) I/ Mục tiêu: - Dẫn bóng bằng mu trong bàn chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Đấu tập. - Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân, má ngoài bàn chân, thi đấu tập. - Học sinh thực hiện nghiêm túc các bài tập do giáo viên đề ra. - Phát huy tính tự giác tích cực của học sinh trong tập luyện. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ Địa điểm phương tiện: * Địa điểm: Trường THPT Tân Yên số1. * Phương tiện: - Giáo viên: Giáo án, còi sân bãi luyện tập , bóng đá 6 quả. - Học sinh: Trang phục gọn gàng , đi giầy ba ta. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG I/ Phần mở đầu: - Tập chung nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Khởi động: + Khởi động chung: Học sinh thực hiện bài khởi động chung tay không 2 x 8 nhịp ( Tay, vai, thân, chân ). Khởi động các khớp , ép dẻo. + Khởi động chuyên môn: Học sinh khởi động các bài tập mang tính chuyên môn phù hợp với nội dung của giờ học do giáo viên đề ra. Kiển tra bài cũ: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân. II/ Phần cơ bản: * Bóng đá. - Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. - Tư thế chuẩn bị. - Thực hiện động tác - Kết thúc động tác. - Dừng bóng bổng bằng đùi. - Tư thế chuẩn bị. - Thực hiện động tác - Kết thúc động tác. - Đấu tập : tổ chức cho học sinh thi đấu. - Chia nhóm thi đấu - Thi đấu sân mi ni - Thi đấu nam riêng, nữ riêng + Củng cố: kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng hồi tĩnh trạng thái cơ thể học sinh bằng một số bài tập vươn thở, rũ chân tay. - Giáo viên nhận xét đánh giá giờ học . - Bài tập về nhà: Thực hiện kỹ thuật dẫn bóng bắng mángoài bàn chân. - Xuống lớp. 1 6- 8’ 1-2’ 4-6’ 30-32’ 6-7’ 6-7’ 14-15’ 2-3’ 4-5’ - Đội hình tập chung. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Đội hình khởi động ( Chung + CM ) X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi một 1-2 học sinh lên thực hiện giáo viên nhận xét đánh giá. - Giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm quay vòng. - Giáo viên phân tích kỹ thuật dẫn, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Tổ chức cho học sinh tập luyện, kết hợp sửa sai cho học sinh. X(gv) xxxxx xxxxx x-------------------> xxxxx x-------------------> xxxxx - Đội hình luyện tập kỹ thuật dừng bóng bổng bằng đùi. X(gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chọn những học sinh có kỹ thuật tốt vào thi đấu. - Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh lên thực hiện. Giáo viên nhận xét đánh giá. Đội hình thả lỏng. X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng kết đánh giá. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Trường THPT Tân Yên số 1 Tiết: 68. Lớp 11 Ngày soạn ././. Tên bài: Ôn tập học kỳ ( Bóng đá ) I/ Mục tiêu: - Dẫn bóng bằng mu trong bàn chân. Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Đấu tập. - Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân, má ngoài bàn chân, thi đấu tập. - Học sinh thực hiện nghiêm túc các bài tập do giáo viên đề ra. - Phát huy tính tự giác tích cực của học sinh trong tập luyện. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ Địa điểm phương tiện: * Địa điểm: Trường THPT Tân Yên số1. * Phương tiện: - Giáo viên: Giáo án, còi sân bãi luyện tập , bóng đá 6 quả. - Học sinh: Trang phục gọn gàng , đi giầy ba ta. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG I/ Phần mở đầu: - Tập chung nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Khởi động: + Khởi động chung: Học sinh thực hiện bài khởi động chung tay không 2 x 8 nhịp ( Tay, vai, thân, chân ). Khởi động các khớp , ép dẻo. + Khởi động chuyên môn: Học sinh khởi động các bài tập mang tính chuyên môn phù hợp với nội dung của giờ học do giáo viên đề ra. Kiển tra bài cũ: Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân. II/ Phần cơ bản: * Bóng đá. - Dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. - Tư thế chuẩn bị. - Thực hiện động tác - Kết thúc động tác. - Dừng bóng bổng bằng đùi. - Tư thế chuẩn bị. - Thực hiện động tác - Kết thúc động tác. - Đấu tập : tổ chức cho học sinh thi đấu. - Chia nhóm thi đấu - Thi đấu sân mi ni - Thi đấu nam riêng, nữ riêng + Củng cố: kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng hồi tĩnh trạng thái cơ thể học sinh bằng một số bài tập vươn thở, rũ chân tay. - Giáo viên nhận xét đánh giá giờ học . - Bài tập về nhà: Thực hiện kỹ thuật dẫn bóng bắng mángoài bàn chân. - Xuống lớp. 1 6- 8’ 1-2’ 4-6’ 30-32’ 6-7’ 6-7’ 14-15’ 2-3’ 4-5’ - Đội hình tập chung. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Đội hình khởi động ( Chung + CM ) X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gọi một 1-2 học sinh lên thực hiện giáo viên nhận xét đánh giá. - Giáo viên sử dụng phương pháp phân nhóm quay vòng. - Giáo viên phân tích kỹ thuật dẫn, dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân. Tổ chức cho học sinh tập luyện, kết hợp sửa sai cho học sinh. X(gv) xxxxx xxxxx x-------------------> xxxxx x-------------------> xxxxx - Đội hình luyện tập kỹ thuật dừng bóng bổng bằng đùi. X(gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Chọn những học sinh có kỹ thuật tốt vào thi đấu. - Giáo viên gọi 1 – 2 học sinh lên thực hiện. Giáo viên nhận xét đánh giá. Đội hình thả lỏng. X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng kết đánh giá. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Trường THPT Tân Yên số 1 Tiết: 69. Lớp 11 Ngày soạn ././. Tên bài: Kiểm tra học kỳ II (Bóng đá) I/ Mục tiêu: - Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân , má ngoài bàn chân kết hợp sút bóng vào cầu môn. - Kiểm tra đánh giá được chất lượng học tập của học sinh sau một thời gian học tập . Đánh giá được trình độ của từng học sinh. - Học sinh thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra. - Phát huy tính tự giác tích cực của học sinh kiểm tra. - Đảm bảo an toàn trong kiểm tra. II/ Địa điểm phương tiện: * Địa điểm: Trường THPT Tân Yên số1. * Phương tiện: - Giáo viên: Giáo án, còi sân bãi luyện tập , bóng đá 6 quả. - Học sinh: Trang phục gọn gàng , đi giầy ba ta. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG I/ Phần mở đầu: - Tập chung nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Khởi động: + Khởi động chung: Học sinh thực hiện bài khởi động chung tay không 2 x 8 nhịp ( Tay, vai, thân, chân ). Khởi động các khớp , ép dẻo. + Khởi động chuyên môn: Học sinh khởi động các bài tập mang tính chuyên môn phù hợp với nội dung của giờ học do giáo viên đề ra. II/ Phần cơ bản: * Kiểm tra 1 tiết: ( Bóng đá ) - Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân , má ngoài bàn chân kết hợp sút bóng vào cầu môn. - Mỗi học sinh thực hiện 2 lần dẫn và sút bóng lấy lần có thành tích tốt nhất. - Kiển tra nam riêng. - Kiểm tra nữ riêng. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng hồi tĩnh trạng thái cơ thể học sinh bằng một số bài tập vươn thở, rũ chân tay. - Giáo viên nhận xét đánh giá giờ học . - Xuống lớp. 1 4-6’ 35-37’ 4-5’ - Đội hình tập chung. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Đội hình khởi động ( Chung + CM ) X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổ chức cho học sinh kiểm tra. xxxxxxxxx xxxxxxxxx X(gv) x x------------>x Đội hình thả lỏng. X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng kết đánh giá. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Trường THPT Tân Yên số 1 Tiết: 70. Lớp 11 Ngày soạn ././. Tên bài: Kiểm tra học kỳ II (Bóng đá) I/ Mục tiêu: - Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân , má ngoài bàn chân kết hợp sút bóng vào cầu môn. - Kiểm tra đánh giá được chất lượng học tập của học sinh sau một thời gian học tập . Đánh giá được trình độ của từng học sinh. - Học sinh thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra. - Phát huy tính tự giác tích cực của học sinh kiểm tra. - Đảm bảo an toàn trong kiểm tra. II/ Địa điểm phương tiện: * Địa điểm: Trường THPT Tân Yên số1. * Phương tiện: - Giáo viên: Giáo án, còi sân bãi luyện tập , bóng đá 6 quả. - Học sinh: Trang phục gọn gàng , đi giầy ba ta. III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức SL TG I/ Phần mở đầu: - Tập chung nhận lớp kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nhiệm vụ giờ học. - Khởi động: + Khởi động chung: Học sinh thực hiện bài khởi động chung tay không 2 x 8 nhịp ( Tay, vai, thân, chân ). Khởi động các khớp , ép dẻo. + Khởi động chuyên môn: Học sinh khởi động các bài tập mang tính chuyên môn phù hợp với nội dung của giờ học do giáo viên đề ra. II/ Phần cơ bản: * Kiểm tra 1 tiết: ( Bóng đá ) - Kỹ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân , má ngoài bàn chân kết hợp sút bóng vào cầu môn. - Mỗi học sinh thực hiện 2 lần dẫn và sút bóng lấy lần có thành tích tốt nhất. - Kiển tra nam riêng. - Kiểm tra nữ riêng. III/ Phần kết thúc: - Thả lỏng hồi tĩnh trạng thái cơ thể học sinh bằng một số bài tập vươn thở, rũ chân tay. - Giáo viên nhận xét đánh giá giờ học . - Xuống lớp. 1 4-6’ 35-37’ 4-5’ - Đội hình tập chung. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Đội hình khởi động ( Chung + CM ) X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổ chức cho học sinh kiểm tra. xxxxxxxxx xxxxxxxxx X(gv) x x------------>x Đội hình thả lỏng. X (gv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tổng kết đánh giá. X (gv) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

File đính kèm:

  • docGiao an lop 11(1).doc