Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 32 - Năm học 2009-2010

A. MỤC TIÊU

-H/S nắm được mục tiêu,nôi dung chương trình TD lớp 11

-Biết cách thực hiện động tác 1&2 (Nữ)& động tác từ 1 đến6 (Nam)

B.ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

 - Sân trường THPT Trần Phú

- Trang phục,sân bãi,dụng cụ

 

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 

doc78 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 32 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à làm rơi tạ ra ngoài vũng đẩy hoặc vạch giới hạn... - Thành tớch là khoảng cỏch ngắn nhất từ điểm chạm đất gần vũng đẩy nhất đến mộp trong của bục, trờn đường thẳng nối điểm rơi của tạ với tõm vũng đẩy - Moọt soỏ phửụng phaựp tửù taọp luyeọn ủaồy taù: Cửỷ taù ủoõi baống 1 tay vaứ baống 2 tay, cửỷ ủaõy taù theo phửụng thaỳng ủửựng hoaởc cheỏch 450 III. Phần kết thúc - H/S thả lỏng tích cực - GVcủng cố nội dung tập luyện và nhận xét,đánh giá xếp loại - Daởn doứ: veà nhaứ taọp luyeọn hoaứn thieọn KT ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” 4x8 nhip. 7’ 2’ 5’ 28-30’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -ĐH 4 hàng ngang ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ -ẹoọi hỡnh taọp luyeọn: Taọp hụùp theo haứng ngang caựn sửù ủieàu khieồn nhoựm. Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự mửực ủoọ luyeọn taọp cuỷa hoùc sinh sửỷa sai kyừ thuaọt. Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang daừn caựch 1 giang tay € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lần lượt cho 4 học sinh thành một nhóm thực hành với tạ còn lại thực hiện tay không. Đội hình lên lớp ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € D. rút kinh nghiệm. . Ngày soạn: 15/11/2009 Tiết thứ: 30 Tên bài dạy: Đẩy tạ: hoàn thiện 4 giai đoạn kt đẩy tạ “lưng hướng ném” áp dụng luật đẩy tạ vào luyện tập Trò chơI thi bật xa tiếp sức. A. mục tiêu - Luyeọn taọp hoaứn thieọn toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” - Aựp duùng luaọt ủaồy taù vaứo luyeọn taọp - Troứ chụi baọt xa tieỏp sửực. B.địa điểm phương tiện - Sân trường THPT Trần Phú - Trang phục, sân bãi, tạ, thước. C. tiến trình lên lớp. nội dung Định lượng phương pháp tổ chức KL TG I - Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp: - Lớp trưởng tập hợp báo cáo - GV nhận lớp nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu nội dung bài và giao nhiệm vụ cho HS, Thày trò chúc sức khỏe đầu giờ. 2. Khởi động: * Khởi động chung - Tập bài thể dục phát triển chung 6 động tác.: ( Tay, Lườn, Vặn mình, Bụng, Chân, Toàn thân. ) - Khởi động khớp bả vai, khuỷu tay. * Xoay các khớp + ép dây chằng. - Kieồm tra baứi cuỷ: kieồm tra laùi kyừ thuaọt ủaồy taù “lửng hửụựng neựm”. II. Phần cơ bản ẹaồy taù: - Luyeọn taọp toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù lửng hửụựng ủaồy. - Khụỷi ủoọng vụựi taù: Tung taù leõn xuoỏng. Nhoài taù. ẹaồy taù qua laùi giửừa hai tay. ẹaồy taù voứng sau lửng. + ẹaồy taù vụựi toaứn boọ kyỷ thuaọt vaứo khu vửc quy ủũnh khi troùng lửụùng taù khaực nhau. + ẹaồy taù qua vaọt chuaồn ụỷ goực ủoọ thớch hụùp vaứo khu vửùc quy ủũnh . OÂn luyeọn qua hỡnh thửực thi ủaỏu taọp ủeồ laứm quen vụựi kieồm tra vaứ naõng cao thaứnh tớch Troứ chụi baọt xa tieỏp sửực: Chia lụựp thaứnh 4 ủoọi, moói ủoọi ủửụùc chia thaứnh 2 nhoựm ủửựng đối diện nhau với khoảng cỏch 10m và cú vạch kẻ giới hạn. Lần lượt cỏc thành viờn trong cỏc đội bật xa từ bờn này sang bờn kia, đến khi đội nào cú thành viờn cuối cựng về đớch sớm nhất thỡ đội đú dành chiến thắng III. Phần kết thúc - H/S thả lỏng tích cực - GVcủng cố nội dung tập luyện và nhận xét,đánh giá xếp loại - Daởn doứ: veà nhaứ taọp luyeọn hoaứn thieọn KT ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” 4x8 nhip. 7’ 2’ 5’ 28-30’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -ĐH 4 hàng ngang ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ -ẹoọi hỡnh taọp luyeọn: Taọp hụùp theo haứng ngang caựn sửù ủieàu khieồn nhoựm. Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự mửực ủoọ luyeọn taọp cuỷa hoùc sinh sửỷa sai kyừ thuaọt. Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang daừn caựch 1 giang tay € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lần lượt cho 4 học sinh thành một nhóm thực hành với tạ còn lại thực hiện tay không. € €•€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chơi trò chơi: €€€ € ---------------à€ € € € <---------------- € € €€ ---------------à€ € € € <---------------- €€ € € ---------------à€ € €€ <---------------- € € €€ ---------------à€ € €€ <---------------- Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € D. rút kinh nghiệm. . Ngày soạn: 22/11/2009 Tiết thứ: 31 Tên bài dạy: Đẩy tạ: hoàn thiện 4 giai đoạn kt đẩy tạ “lưng hướng ném” áp dụng luật đẩy tạ vào luyện tập Trò chơI thi bật xa tiếp sức. A. mục tiêu - Luyeọn taọp hoaứn thieọn toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” - Aựp duùng luaọt ủaồy taù vaứo luyeọn taọp - Troứ chụi baọt xa tieỏp sửực. B.địa điểm phương tiện - Sân trường THPT Trần Phú - Trang phục, sân bãi, tạ, thước. C. tiến trình lên lớp. nội dung Định lượng phương pháp tổ chức KL TG I - Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp: - Lớp trưởng tập hợp báo cáo - GV nhận lớp nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu nội dung bài và giao nhiệm vụ cho HS, Thày trò chúc sức khỏe đầu giờ. 2. Khởi động: * Khởi động chung - Tập bài thể dục phát triển chung 6 động tác.: ( Tay, Lườn, Vặn mình, Bụng, Chân, Toàn thân. ) - Khởi động khớp bả vai, khuỷu tay. * Xoay các khớp + ép dây chằng. - Kieồm tra baứi cuỷ: kieồm tra laùi kyừ thuaọt ủaồy taù “lửng hửụựng neựm”. II. Phần cơ bản ẹaồy taù: - Luyeọn taọp toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù lửng hửụựng ủaồy. - Khụỷi ủoọng vụựi taù: Tung taù leõn xuoỏng. Nhoài taù. ẹaồy taù qua laùi giửừa hai tay. ẹaồy taù voứng sau lửng. + ẹaồy taù vụựi toaứn boọ kyỷ thuaọt vaứo khu vửc quy ủũnh khi troùng lửụùng taù khaực nhau. + ẹaồy taù qua vaọt chuaồn ụỷ goực ủoọ thớch hụùp vaứo khu vửùc quy ủũnh . OÂn luyeọn qua hỡnh thửực thi ủaỏu taọp ủeồ laứm quen vụựi kieồm tra vaứ naõng cao thaứnh tớch Troứ chụi baọt xa tieỏp sửực: Chia lụựp thaứnh 4 ủoọi, moói ủoọi ủửụùc chia thaứnh 2 nhoựm ủửựng đối diện nhau với khoảng cỏch 10m và cú vạch kẻ giới hạn. Lần lượt cỏc thành viờn trong cỏc đội bật xa từ bờn này sang bờn kia, đến khi đội nào cú thành viờn cuối cựng về đớch sớm nhất thỡ đội đú dành chiến thắng III. Phần kết thúc - H/S thả lỏng tích cực - GVcủng cố nội dung tập luyện và nhận xét,đánh giá xếp loại - Daởn doứ: veà nhaứ taọp luyeọn hoaứn thieọn KT ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” 4x8 nhip. 7’ 2’ 5’ 28-30’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -ĐH 4 hàng ngang ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ -ẹoọi hỡnh taọp luyeọn: Taọp hụùp theo haứng ngang caựn sửù ủieàu khieồn nhoựm. Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự mửực ủoọ luyeọn taọp cuỷa hoùc sinh sửỷa sai kyừ thuaọt. Taọp trung lụựp thaứnh 4 haứng ngang daừn caựch 1 giang tay € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Lần lượt cho 4 học sinh thành một nhóm thực hành với tạ còn lại thực hiện tay không. € €•€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình chơi trò chơi: €€€ € ---------------à€ € € € <---------------- € € €€ ---------------à€ € € € <---------------- €€ € € ---------------à€ € €€ <---------------- € € €€ ---------------à€ € €€ <---------------- Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € D. rút kinh nghiệm. . Ngày soạn: 22/11/2009 Tiết thứ: 32 Tên bài dạy: Kiểm tra đẩy tạ A.MUẽC TIEÂU YEÂU CAÀU: - Kieồm tra toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù lửng hửụựng neựm. - Yeõu caàu hoùc sinh thửùc hieọn ủuựng yeõu caàu tieỏn ủoọ, nghieõm tuực trong kieồm tra. B.ẹềA ẹIEÅM PHệễNG TIEÄN: -Treõn saõn trửụứng THPT Traàn Phuự , yeõu caàu veọ sinh an toaứn nụi taọp vaứ phửụng tieọn. - Duùng cuù: taù nam, taù nửừ. C.TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP: nội dung Định lượng phương pháp tổ chức KL TG I - Phần mở đầu: 1. Giáo viên nhận lớp: - Lớp trưởng tập hợp báo cáo - GV nhận lớp nắm tình hình sức khỏe HS, phổ biến mục tiêu nội dung bài và giao nhiệm vụ cho HS, Thày trò chúc sức khỏe đầu giờ. 2. Khởi động: * Khởi động chung - Tập bài thể dục phát triển chung 6 động tác.: ( Tay, Lườn, Vặn mình, Bụng, Chân, Toàn thân. ) - Khởi động khớp bả vai, khuỷu tay. * Xoay các khớp + ép dây chằng. II. Phần cơ bản - Noọi dung kieồm tra: kieồm tra toaứn boọ kyỷ thuaọt ủaồy taù lửng hửụựng neựm. ẹieồm kieồm tra cho theo mửực kổ khuaọt vaứ thaứnh tớch thửùc hieọn ủửụùc. - Yeõu caàu veà thaứnh tớch: NỮ: 4đ: 4,0m NAM: 4đ: 5,0m 5đ: 4,3m 5đ: 5,5m 6đ: 4,6m 6đ: 6,0m 7đ: 4,9m 7đ: 6,5m 8đ: 5,2m 8đ: 7,0m 9đ: 5,5m 9đ: 7,5m 10đ: 5,8m 10đ: 8,0m - Yeõu caàu veà kyừ thuaọt: + ẹieồm 9 – 10 : thửùc hieọn ủuựng caực giai ủoaùn kyỷ thuaọt. Trửụùt ủaứ toỏt, phoỏi hụùp vaứ huy ủoọng sửực maùnh toaứn thaõn. + ẹieồm 7 – 8 : Thửùc hieọn ủuựng caực giai ủoaùn kyỷ thuaọt, ủoọng taực thửùc hieọn nhũp nhaứng, lieõn tuùc coự yự thửực duứng sửực tớch cửùc. + ẹieồm 5 – 6 thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng caực giai ủoaùn kyỷ thuaọt, nhửng ủoọng taực keựm nhũp nhaứng lieõn tuùc. + ẹieồm 3 –4 khoõng thửùc hieọn ủửụùc caực giai ủoaùn kyỷ thuaọt, ủaùt thaứnh tớch khaự chuỷ yeỏu laứ do theồ lửùc toỏt. + ẹieồm 1 – 2 thửù hieọn sai kyỷ thuaọt( ủaứ ngaộn, nhaỷy khi trửụùt ủaứ vaứ ra sửực cuoỏi cuứng), chổ caàn ủaùt thaứnh tớch ụỷ mửực ủieồm 2 hoaởc coự kyỷ thuaọt toỏt, nhửng caừ 3 laàn ủeàu phaùm quy Điểm 1 tiết là trung bỡnh cọng của điểm thành tớch và kỹ thuật. III. Phần kết thúc - H/S thả lỏng tích cực - GVcủng cố nội dung tập luyện và nhận xét,đánh giá xếp loại - Daởn doứ: veà nhaứ taọp luyeọn hoaứn thieọn KT ủaồy taù “lửng hửụựng neựm” 4x8 nhip. 7’ 2’ 5’ 28-30’ 5’ 1.1 Đội hình nhận lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ € 1.2 Đội hình khởi động -ĐH 4 hàng ngang ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ € €•€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình xuống lớp ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ €

File đính kèm:

  • docTD 11 Tiet 1 32 Quang Ninh.doc