Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 13

1. Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

2. Khởi động

- Khởi động chung: Tập bài thể dục, xoay khớp, ép dây chằng

- Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, .

 - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo GV.

 - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học

 - Lớp trưởng điều khiển khởi động, GV quan sát sữa sai, nhắc nhở học sinh.

 - Học sinh khởi động tích cực, xoay kỹ các khớp, làm cho cơ thể hưng phấn, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học

 

doc24 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rung lớp, báo cáo GV. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học - Lớp trưởng điều khiển khởi động, GV quan sát sữa sai, nhắc nhở học sinh. - Học sinh khởi động tích cực, xoay kỹ các khớp, làm cho cơ thể hưng phấn, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học - HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu của GV ĐH nhận lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Cơ bản 1. Bài mới Chaùy tieỏp sửực : * Õn Phoỏi hụùp cuỷa 4 ngửụứi trao – nhaọn gaọy. Tử theỏ Xuaỏt phaựt cuỷa ngửụứi soỏ 2, 3, 4 Sơ đồ phối hợp giữa 2 VĐV trao nhận tín gậy * Theồ duùc: - Õn baứi nhũp ủieọu tửứ 1 – 8: - Nam oõn baứi TD lieõn hoaứn tửứ ủoọng taực 1- 40 * Hoùc baứi theồ duùc: - Nửừ ứ ủoọng taực 9 ( Kieồng goựt taùi choó) - Baứi Td nam: hoùc tửứ 41– 50 2. Cũng cố bài: Cũng cố các nội dung đã học 4lx8N 4lx8N X 12L 12L (30-32P) 18P 15P - Chia lớp thành 2 nhóm bằng nhau, một nhóm học chạy tiếp sức còn nhóm kia học bài thể dục sau đó đổi luân phiên. - Một số điểm trong luật 4 x 100m: + Đường chạy như đường chạy 400m. Có 3 ô qui định để trao nhận tín gậy (dài 20m gồm 10m của 100m trước và 10m của 100m tiếp theo). + Tín gậy: dài 28-30cm, hình tròn làm bằng gỗ hoặc kim loại chu vi 12-13cm. TG được sơn hai màu phân biệt. + Luật thi đấu:VĐV phải luôn cầm TG trong tay đến khu trao nhận tín gậy thì trao cho người chạy đoạn tiếp theo. K được quang, ném trong lúc trao cho người khác. VĐV cuối cùng phải cầm tg về đích. Mỗi VĐV cghỉ được quyền chạy một cự li trong một đợt chạy. VĐV không được làm cản trở VĐV khác, VĐV nào vi phạm thì đội dó sẽ bị loại. Nếu TG bị rơi thì được phép nhặt lên nhưng không được làm cản trợ VĐV ở các đường chạy khác. - Tập trao nhận tín gậy: - Caực nhoựm ủửựng haứng doùc theo vũ trớ soỏ 1, 2, 3, 4 cửù ly moói em caựch nhau 5 - 10 m chaùy chaọm trao – nhaọn gay. Tăng dần cự li - Bài thể dục, giáo viên phân tích và làm mẫu đúng đẹp kích thích sự hưng phấn của hs. Lúc đầu làm chậm sau đó tăng dần nhịp hô, bắt buộc HS phải làm nhanh theo nhịp. - Chia nhóm tổ chức tập luỵên, giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh. Chú ý đến phương pháp đối xử cá biệt. Lửu yự: neỏu nhoựm naứo taọp ủaùt kú thuaọt GV cho taờng cửù ly taọp cuỷa caực em - Học sinh thực hiện, gv nhận xét cũng cố ĐH tại chỗ trao nhận tín gậy * NT = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Đội hình phối hợp trao nhận tín gậy giữa 4 người 1 2 3 4 = = = = Đội hình tập bài TD = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p Đội hình phổ biến luật ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Kết thúc 1. Hồi tỉnh: Trò chơi: Ai nhanh hơn Thả lỏng: 2. NHận xét: 3. Ra bài tập về nhà 4. Xuống lớp 3-5 P - GV giới thiệu, hướng dẩn phổ biến cách chơi, luật chơi... - Nêu ưu nhược điểm của giờ học... - Dặn dò, Ra bài tập về nhà: - Xuống lớp ĐH xuống lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Kỹ thuật trao - nhận tín gậy; Bài thể dục NĐ nữ, Phát triển chung nam Khối 11 - PPCT Tiết 10: Ngày soạn: 30/09/2008 I. Mục tiêu, Yêu cầu A - Mục tiêu: - Hoàn thiện kỹ thuật trao nhận tín gậy, hình thành kỹ năng môn học. Vận dụng vào tập luyện và thi đấu - Thành thục và thực hiện đúng, đẹp các động tác thể dục, hình thành kỷ năng phối hợp vận động, ghép nhạc biểu diễn B - Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng động tác và tích cực tham gia tập luyện, tuân thủ kỷ luật của giờ học ... II. Phương pháp giảng dạy: Trực quan: làm mẫu, tranh ảnh; kết hợp với phân tích, giảng giải... III. Chuẩn bị của GV và học sinh: tranh ảnh mô phỏng động tác, dày tập và trang phục Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức S.L T.G Mở đầu 1. Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học... 2. Khởi động - Khởi động chung: Tập bài thể dục, xoay khớp, ép dây chằng - Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, ..... 3. Hỏi bài củ: Động tác thể dục 1 -50 (nam), 1 - 9(nữ). Phối hợp trao nhận tg giữa 4 người. 2Lx8N 3L 8-10P - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo GV. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học - Lớp trưởng điều khiển khởi động, GV quan sát sữa sai, nhắc nhở học sinh. - Học sinh khởi động tích cực, xoay kỹ các khớp, làm cho cơ thể hưng phấn, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học - HS trả lời và thực hiện theo yêu cầu của GV ĐH nhận lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Cơ bản 1. Bài mới * Chaùy tieỏp sửực: Õn Phoỏi hụùp cuỷa 4 ngửụứi trao – nhaọn gaọy. Sơ đồ phối hợp giữa 2 VĐV trao nhận tín gậy * Theồ duùc: - Õn baứi nhũp ủieọu tửứ 1 – 9nữ: - Õn baứi nhũp ủieọu tửứ 1 – 9: - Nam oõn baứi TD lieõn hoaứn tửứ ủoọng taực 1- 50 2. Cũng cố bài: Cũng cố các nội dung đã học 4lx8N 4lx8N X 12L 12L (30-32P) 18P 15P - Chia lớp thành 2 nhóm bằng nhau, một nhóm học chạy tiếp sức còn nhóm kia học bài thể dục sau đó đổi luân phiên. - Tập trao nhận tín gậy: - Caực nhoựm ủửựng haứng doùc theo vũ trớ soỏ 1, 2, 3, 4 cửù ly moói em caựch nhau 60-80 m chaùy trao – nhaọn tín gậy, Chạy tăng tốc độ tối đa - Bài thể dục, giáo viên phân tích và làm mẫu đúng đẹp kích thích sự hưng phấn của hs. Nếu học sinh đã thuần thục thì GV cho ghép nhạc để tập (Yêu cầu HS tập theo nhịp điệu của nhạc) - Chia nhóm tổ chức tập luỵên, giáo viên quan sát sữa sai cho học sinh. Chú ý đến phương pháp đối xử cá biệt. - Học sinh thực hiện, gv nhận xét cũng cố Đội hình phối hợp trao nhận tín gậy giữa 4 người 1 2 3 4 = = = = 60-80m Đội hình tập bài TD = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p Kết thúc 1. Hồi tỉnh: Trò chơi: Ai nhanh hơn Thả lỏng: 2. NHận xét: 3. Ra bài tập về nhà 4. Xuống lớp 3-5 P - GV giới thiệu, hướng dẩn phổ biến cách chơi, luật chơi... - Nêu ưu nhược điểm của giờ học... - Dặn dò, Ra bài tập về nhà: - Xuống lớp ĐH xuống lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Kiểm tra Chạy tiếp sức Khối 11 - PPCT Tiết 11: Ngày soạn: 04/09/2008 I. Mục tiêu, Yêu cầu A - Mục tiêu: - Kiểm tra khả năng phối hợp trao – nhận tín gậy của HS. B - Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu của giờ kiểm tra. II. Phương pháp giảng dạy: kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 6 em nam, nữ riêng III. Chuẩn bị của GV và học sinh: Kẻ đường chạy, đóng bàn đạp, Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức S.L T.G Mở đầu 1. Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học... 2. Khởi động - Khởi động chung: Tập bài thể dục, xoay khớp, ép dây chằng 2Lx8N 3L 5-7P - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo GV. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học - Học sinh khởi động tích cực, xoay kỹ các khớp, làm cho cơ thể hưng phấn, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học ĐH nhận lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Cơ bản Nội dung -Kiểm tra chạy ngắn (4 x 50m) 1L 37P -- Phương pháp kiểm tra:mỗi lần kiểm tra 2 ô chạy (6 h/s thực hiện 1 lần chạy và chạy đúng ô của mình). - Cách tính điểm: + Điểm 9-10 cả đội phối hợp nhịp nhàng,trao nhận được tín gậy,tốc độ trên trung bình. + Điểm 7-8 cả đội chưa phối hợp nhịp nhàng,trao nhận được tín gậy,tốc độ trên trung bình. + Điểm 5-6 hòan thiện đợt chạy còn lúng túng khi trao gậy. + Điểm 3-4 hòan thiện đợt chạy nhưng tốc độ còn thấp. + Điểm 1-2 Phạm quy do không trao nhận gậy trong khu vực quy định ,hoặc làm rơi tín gậy hoặc chạy với tốc độ quá Đội hình tập Kiểm tra = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Khu vực trao nhận TG p Kết thúc 1. Hồi tỉnh: 2. NHận xét: 3. Ra bài tập về nhà 4. Xuống lớp 3-5 P - Thả lỏng - Nêu ưu nhược điểm của giờ kiểm tra - Dặn dò, Ra bài tập về nhà: - Xuống lớp ĐH xuống lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Kiểm tra bài thể dục Khối 11 - PPCT Tiết 13: Ngày soạn: 04/09/2008 I. Mục tiêu, Yêu cầu A - Mục tiêu: - Nhằm đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, lấy điểm. B - Yêu cầu: Học sinh thực hiện đúng động tác đúng yêu cầu của giờ kiểm tra. II. Phương pháp giảng dạy: kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 6 em nam, nữ riêng III. Chuẩn bị của GV và học sinh: Phần Nội dung LVĐ Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức S.L T.G Mở đầu 1. Nhận lớp: GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học... 2. Khởi động - Khởi động chung: Tập bài thể dục, xoay khớp, ép dây chằng 2Lx8N 3L 5-7P - Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo GV. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học - Học sinh khởi động tích cực, xoay kỹ các khớp, làm cho cơ thể hưng phấn, đáp ứng nội dung, yêu cầu giờ học ĐH nhận lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ Cơ bản Nội dung Kiểm tra bài TD nam: Kiểm tra bài TD nữ: 1L 1L 37P -Phương pháp kiểm tra:Mỗi lần kiểm tra 6h/s (kiểm tra từ đ/t 1-25;và từ đ/t 26-50 theo hình thưc bắt thăm) -Cách tính điểm: + Điểm 9-10 thuộc bài kĩ thuật chính xác có tính liên hòan,đẹp và có tính nhịp điệu. + Điểm 7-8 thuộc bài đúng kĩ thuật có tính liên hòan nhưng chưa đẹp còn vài sai sót. + Điểm 5-6 làm bài không có tính liên hòan. + Điểm 4 -5 không nhớ đ/t nhắc có thể thực hiện được. + Điểm 1 -2 không nhớ và không thực hiện được bài tập cho dù đã được gíao viên nhắc. -Phương pháp kiểm tra:Mỗi lần kiểm tra 6h/s - Cách tính điểm: + Điểm 9-10 thuộc bài kĩ thuật và đẹp khớp nhạc vấp 1 vài nhịp. + Điểm 7-8 thuộc bài đúng kĩ thuật tương đối đẹp khớp nhạc chưa thuộc 2 đ/t có vấp vài nhịp. + Điểm 5-6 thực hiện cơ bản đúng và đ/t đẹp khớp nhạc chưa thuộc 2-3 đ/t và còn vấp + Điểm 4 -5 không thực hiện đúng k/t đ/t xấu chưa khớp nhạc không thuộc nhiều đ/t. + Điểm 1 -2 chưa thuộc 2/3 bài. Đội hình tập Kiểm tra = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p = = = = Đội hình tập Kiểm tra = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p = = = = Kết thúc 1. Hồi tỉnh: 2. NHận xét: 3. Ra bài tập về nhà 4. Xuống lớp 3-5 P - Thả lỏng - Nêu ưu nhược điểm của giờ kiểm tra - Dặn dò, Ra bài tập về nhà: - Xuống lớp ĐH xuống lớp: ‚GV €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒ

File đính kèm:

  • docthe duc 11 t3t10.doc