Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 56 - Nguyễn Quốc Tường

 A. Mục đích v yu cầu : B. Phương php giảng dạy :

- Gip học sinh ơn lại cc KT đ học lớp 10. - Phương php trực quan

- Gip HS pht triển tố chất nhanh, mạnh v kho lo. - Đồng loạt v lần lượt.

- Học sinh cĩ ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần đồng đội. - Phn nhĩm

- Đảm bảo an tồn trong tập luyện. D. Dụng cụ :

 C. Đia Điểm : Sn Bĩng rổ - Cịi, tranh, 1học sinh 1quả bĩng

 

doc32 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 56 - Nguyễn Quốc Tường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8 : Như ĐH 1 ĐH 9 : Như ĐH 1 ĐH 10 : Giải tán . + Bổ sung : GV Thể dục Tổ ( nhóm ) trưởng GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11 CHẠY BỀN : - Kiểm tra RLTT chạy bền nữ 1000m, nam chạy 1500m - Tuần : 18 - Tiết CT : 36 - Tiết PPCT : 36 - Ngày soạn : 21 / 12/ 2008 A. Mục đích và yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy : - Đánh giá kết quả kiểm tra RLTT môn chạy bền. - Phân nhóm - Giúp HS phát triển sức bền . - Đồng loạt và lần lượt. - Học sinh có ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần đồng đội. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. D. Dụng cụ : C. Đia Điểm : Sân vận động Huyện Diên Khánh. - Còi, 1 đồng hồ bấm giây. Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I.Mở đầu : 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến bài tập luyện: + Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m 3. Khởi động : + Chung : 15 động tác đã học lớp 10. + Chuyên môn : - Chạy bước nhỏ chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy nâng cao đùi chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy đạp sau chuyển chạy tăng tốc 20m. II. Cơ bản : HĐ1 Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m HĐ2. Củng cố : - Kỹ năng phân phối thể lực khi chạy và hít thở. III. Kết thúc: 1.Hồi tỉnh : 2. Nhận xét : 3. Bài tập về nhà: - Nhảy dây nam 1’ 60 lần, nữ 1’ 45 lần 4. Xuống lớp : 5 - 8’ 30’ 5 - 7’ - Kiểm tra sỉ số và nhận lớp - Phổ biến ôn luyện đểû chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể. - Quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh quan sát cho điểm - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh quan sát cho điểm. - Chạy tốc độ trung bình, tuỳ khả năng của mỗi học sinh Phối hợp nhịp nhàn khi chạy, 2 nhịp hít vào, 2 nhịp thở ra, tích cực thả lõng khi chạy về đích - Nhắc nhở các động tác thả lõng khi về đích, không dừng lại đột ngột tiếp tục chạy chậm. - Đánh giá kết quả kiểm tra đọc thành tích. - Chuẩn bị xem tranh ảnh môn nhảy cao nằm nghiêng lớp 10 - GV hô : “THỂ DỤC” - Lớp trưởng tập hợp và báo cáo. - Tập trung nghe phổ biến - Lớp trưởng hướng dẫn. - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Tập trung nghe phổ biến và tiếp tục tự thả lõng. - Tiếp tục thả lõng tại chổ. - Tập trung nghe nhận xét. - HS về nhà giữ gìn sức khoẻ để kiểm tra đạt kết quả RLTT - Cả lớp hô “ KHOẺ “ ĐH 1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay ĐH2 : 4 hàng ngang 1 khuỷu tay 2 hàng trước đứng, 2 hàng sau ngồi nt ĐH 3: 4 hàng ngang 1dang tay so le trước sau. ĐH 4 : 4 hàng dọc 1cánh tay cự ly chạy 20m,hàng 1,2 chạy xong đợt quay vòng trái. Hàng 3, 4 chạy xong đợt quay vòng phải ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6 : NHư ĐH 5 ĐH7: Xuất phát cao, 1 hàng ngang có kiểm tra thời gian. ĐH 8 : Như ĐH 7 ĐH 9 : Như ĐH 3 ĐH 10 : Như ĐH 3 ĐH 11 : Như ĐH 1 ĐH 12 : Như ĐH 1 ĐH 13 : Giải tán . + Bổ sung: GV Thể dục Tổ ( nhóm ) trưởng GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 CHẠY BỀN : - Ôn luyện chạy bền nữ 1000m, nam chạy 1500m - Tuần : 18 để chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể - Tiết CT : 35 - Tiết PPCT : 35 - Ngày soạn : 21 / 12/ 2008 A. Mục đích và yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy : - Có thói quen rèn luyện, vượt khó, có khả năng chịu khó tập luyện. - Phân nhóm - Giúp HS phát triển sức bền . - Đồng loạt và lần lượt. - Học sinh có ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần đồng đội. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. D. Dụng cụ : C. Đia Điểm : Sân vận động Huyện Diên Khánh. - Còi, 1 đồng hồ bấm giây, dây đích. Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I.Mở đầu : 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến bài tập luyện: + Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m 3. Khởi động : + Chung : 15 động tác đã học lớp 10. + Chuyên môn : - Chạy bước nhỏ chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy nâng cao đùi chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy đạp sau chuyển chạy tăng tốc 20m. II. Cơ bản : HĐ1 Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m HĐ2. Củng cố : - Kỹ năng phân phối thể lực khi chạy và hít thở. III. Kết thúc: 1.Hồi tỉnh : 2. Nhận xét : 3. Bài tập về nhà: + Chuẩn bị kiểm tra môn chạy bền nữ 1000m, nam 1500m. 4. Xuống lớp : 5 - 8’ 30’ 5 - 7’ - Kiểm tra sỉ số và nhận lớp - Phổ biến ôn luyện đểû chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể. - Quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh quan sát thành tích. - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh quan sát thành tích. - Chạy tốc độ trung bình, tuỳ khả năng của mỗi học sinh Phối hợp nhịp nhàn khi chạy, 2 nhịp hít vào, 2 nhịp thở ra, tích cực thả lõng khi chạy về đích - Nhắc nhở các động tác thả lõng khi về đích, không dừng lại đột ngột tiếp tục chạy chậm. - Đánh giá kết quả ôn luyện đọc thành tích. - Chuẩn bị thể lực tốt cho bài kiểm tra chạy bền. - GV hô : “THỂ DỤC” - Lớp trưởng tập hợp và báo cáo. - Tập trung nghe phổ biến - Lớp trưởng hướng dẫn. - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Tập trung nghe phổ biến và tiếp tục tự thả lõng. - Tiếp tục thả lõng tại chổ. - Tập trung nghe nhận xét. - HS về nhà giữ gìn sức khoẻ để kiểm tra đạt kết quả RLTT - Cả lớp hô “ KHOẺ “ ĐH 1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay ĐH2 : 4 hàng ngang 1 khuỷu tay 2 hàng trước đứng, 2 hàng sau ngồi nt ĐH 3: 4 hàng ngang 1dang tay so le trước sau. ĐH 4 : 4 hàng dọc 1cánh tay cự ly chạy 20m,hàng 1,2 chạy xong đợt quay vòng trái. Hàng 3, 4 chạy xong đợt quay vòng phải ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6 : NHư ĐH 5 ĐH7: Xuất phát cao, 1 hàng ngang có kiểm tra thử thời gian. ĐH 8 : Như ĐH 7 ĐH 9 : Như ĐH 3 ĐH 10 : Như ĐH 3 ĐH 11 : Như ĐH 1 ĐH 12 : Như ĐH 1 ĐH 13 : Giải tán . + Bổ sung: GV Thể dục Tổ ( nhóm ) trưởng GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 10 CHẠY BỀN : Kiểm tra RLTT chạy bền nữ 1000m, nam chạy 1500m. - Tuần : 28 - Tiết CT : 56 - Tiết PPCT : 56 - Ngày soạn : 15/ 3/ 2009 A. Mục đích và yêu cầu : B. Phương pháp giảng dạy : - Đánh giá kết quả kiểm tra RLTT môn chạy bền. - Phân nhóm - Giúp HS phát triển sức bền chung. - Đồng loạt và lần lượt. - Học sinh có ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần đồng đội. - Đảm bảo an toàn trong tập luyện. D. Dụng cụ : C. Đia Điểm : Sân vận động Huyện Diên Khánh. - Còi, 1 đồng hồ bấm giây, 1 dây đích. Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I.Mở đầu : 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến bài tập luyện: + Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m 3. Khởi động : + Chung : 8 động tác . + Chuyên môn : - Chạy bước nhỏ chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy nâng cao đùi chuyển chạy tăng tốc 20m. - Chạy đạp sau chuyển chạy tăng tốc 20m. II. Cơ bản : HĐ1 Chạy bền : - Nữ 1000m. - Nam 1500m HĐ2. Củng cố : - Kỹ năng phân phối thể lực khi chạy và hít thở. III. Kết thúc: 1.Hồi tỉnh : 2. Nhận xét : 3. Bài tập về nhà: - Nằm gập cơ bụng 4. Xuống lớp : 7 - 8’ 1’ 4’ 3’ 30’ 2’ 6 - 7’ 4’ 2’ 1’ - Kiểm tra sỉ số và nhận lớp - Phổ biến ôn luyện đểû chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể. - Quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Hướng dẫn quan sát sữa sai. - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh có bấm giờ, quan sát thành tích. - Gọi tên 1đợt chạy 8 học sinh có bấm giờ, quan sát thành tích. - Chạy tốc độ trung bình, tuỳ khả năng của mỗi học sinh phối hợp nhịp nhàn khi chạy, 2 nhịp hít vào, 2 nhịp thở ra, tích cực thả lõng khi chạy về đích - Nhắc nhở các động tác thả lõng khi về đích, không dừng lại đột ngột tiếp tục chạy chậm. - Đánh giá kết quả kiểm tra đọc thành tích. - Tiết sau học môn TTTC - GV hô : “THỂ DỤC” - Lớp trưởng tập hợp và báo cáo. - Tập trung nghe phổ biến - Lớp trưởng hướng dẫn. - Một đợt chạy 4 em hàng 1,2 chạy xong đợt quay vòng trái. hàng 3, 4 chạy xong đợt quay vòng phải - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Chạy theo lệnh còi theo thứ tự 1 đợt chạy 4 em - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Xuất phát cao chạy cùng 1đợt theo lệnh còi. - Tập trung nghe phổ biến và tiếp tục tự thả lõng. - Tiếp tục thả lõng đi bộ nhiều hít thở sâu . - Tập trung nghe nhận xét. - Tập trung nghe phổ biến. - Cả lớp hô “ KHOẺ “ ĐH 1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay ĐH2 : 4 hàng ngang 1 khuỷu tay 2 hàng trước đứng, 2 hàng sau ngồi nt ĐH 3: 4 hàng ngang 1dang tay so le trước sau. ĐH 4 : 4 hàng dọc 1cánh tay cự ly chạy 20m ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6 : NHư ĐH 5 ĐH7: Xuất phát cao, 1 hàng ngang có kiểm tra thời gian. ĐH 8 : Như ĐH 7 ĐH 9 : Như ĐH 3 ĐH 10 : Như ĐH 3 ĐH 11 : Như ĐH 1 ĐH 12 : Như ĐH 1 ĐH 13 : Giải tán . + Bổ sung: GV Thể dục Tổ ( nhóm ) trưởng

File đính kèm:

  • docBong ro HKII 11T.doc