Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 27+28 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU:

1. Mục đích: Đánh giá kết quả tập luyện của học sinh trong quá trình học tập.

2. Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật và nhiệm vụ của giáo viên giao.

3. Thái độ: Tích cực, tự giác và có tinh thần hợp tác gúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và nghiêm túc trong kiểm tra.

II. SÂN BẢI, THIẾT BỊ:

1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn, đảm bảo an toàn, có sân cầu lông.

2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp, bàn ghế GV.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 27+28 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Bá Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Kiểm tra Cầu lông Ngày soạn: 14/11/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 16/11/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 27 Tuần: 14 I. Mục tiêu - yêu cầu: 1. Mục đích: Đánh giá kết quả tập luyện của học sinh trong quá trình học tập. 2. Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật và nhiệm vụ của giáo viên giao. 3. Thái độ: Tích cực, tự giác và có tinh thần hợp tác gúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ và nghiêm túc trong kiểm tra. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn, đảm bảo an toàn, có sân cầu lông. 2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp, bàn ghế GV. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục, Sân bãi và hỏi tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài thể dục tay không 6 động tác: b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép các dây chằng. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B. Phần cơ bản: Kiểm tra Kĩ thuật phát cầu cao sâu, đánh cầu thấp thuận và trái tay. Yêu cầu: Thực hiện đúng kĩ thuật động tác phát cầu, phát cầu cao sâu vào ô quy định. Phát 5 quả cách tính điểm theo mức A, B, C trong đó A= 2đ, B =1đ, C = 0,5đ. Đánh cầu thấp thuận và trái tay 5 lần (thực hiện đan sen thuận tay, trái tay hoặc ngược lại) cách tính điểm đánh đan sen theo thứ tự mỗi lần đánh 1đ. C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện động tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Thực hiện động tác điều hoà. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại. 2. Nhận xét: GV đánh giá kết quả của tiết kiểm tra và công bố điểm. 3. Bài tập: Thực hiện các bài tập bổ trợ cho hoàn thiện kỹ thuật bóng chuyền đã học. 4. Xuống lớp: 06P 34P 05P 2L 2L 2x8 2x8 2L 4x8 4x8 2L GV và HS làm thủ tục nhận lớp GV ƒ € ƒ € ƒ € ƒ ƒ € ƒ € ƒ € ƒ ƒ € ƒ € ƒ € ƒ Đội hình khởi động ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. GV ƒ € ƒ € ƒ € ƒ ƒ € ƒ € ƒ € ƒ ƒ € ƒ € ƒ € ƒ ƒ € ƒ € ƒ € ƒ Kiểm tra từng đôi theo danh sách Đội hình thả lõng € ƒ € ƒ € € € ƒ € Đội hình xuống lớp ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH Giáo án bóng chuyền (TTTC) Ngày soạn: 14/11/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 16/11/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 28 Tuần: 14 I. Mục tiêu - yêu cầu: 1. Kiến thức: Kỹ thuật chuyền, đệm bóng và phát bóng, một số trò chơi bổ trợ kỹ thuật và phát triển thể lực. 2. Kỹ năng: Nắm cơ bản các kỹ thuật bóng và biết vận dụng để tập luyện. 3. Thái độ: Tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Địa điểm phương tiện: 1. Địa điểm: Sân trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; cột và lưới, bóng, vợt, quả cầu, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số; kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Thực hiện đánh cầu thấp thuận và trái tay. B. Phần cơ bản: 1. Chuyền bóng và đệm bóng. - Kỹ thuật chuyền bóng (tay không và có bóng). - KT đệm bóng (tay không và có bóng). - Chuyền và đệm bóng qua lưới vào đúng ô. - Chuyền và đệm bóng theo nhóm. - Kỹ thuật phát bóng thấp tay (không bóng và có bóng). - Kỹ thuật phát bóng cao tay (không bóng và có bóng). 2. Một số trò chơi bổ trợ kỹ thuật. - Chuyền bóng phía sau trên đầu. - Bóng chuyền 6. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại. 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện kỹ thuật Bóng chuyền và Cầu lông đã học. - Tập luyện phát triển thể lực. 4. Xuống lớp: 06P 02P 32P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 10L 10L 10L 10L 10L 10L 1L 1L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ € ƒ €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, GV nhận xét và cho điểm. Đội hình tập luyện bóng chuyền €€€€€€ €€€€€€ GV GV € € € € € € € € GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật. HS tập luyện theo nhóm. * GV gọi 1 - 2 HS thực hiện, gọi HS khác nhận xét, GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docGA 27+28.doc