Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Năm học 2013-2014

I - Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết được nội dung chương trình lớp 10. Biết một số hình thức và phương pháp tập luyện TDTT.

2. Kĩ năng:

- Lựa chọn được một số hình thức tập luyện thích hợp.

II - Đối tượng: - Học sinh các lớp: 10A1 - 10A2 - 10A3 - 10A12

III - Địa điểm: Tại phòng học của lớp.

IV - Phương tiện: Sách giáo viên – giáo án và các tài liệu có liên quan cần thiết.

V - Tiến trình lên lớp.

 

doc151 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Khối 10 - Tiết 1 đến Tiết 68 - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - PHẦN CƠ BẢN. 1. Bóng chuyền: a) Ôn: - KT chuyền bóng cao tay bang 2 tay trước mặt. - KT đệm bóng. - KT phát bóng thấp tay nghiêng mình. 2. Cũng cố. - Thực hiện động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3. Chạy bền: - Nam chạy 1000m. - Nữ chạy 700m III - PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết kiểm tra. - Ra BT về nhà. - Xuống lớp. 7 – 8’ 2phút 5 – 6’ 32’ 5 lần 5 lần 5 lần 3-4’ 1lần 4-5’ 5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng điều hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - GV nhắc lại các khái niệm KT sau đó phân chia cho HS tập luyện. - Chia HS thành nhiều nhóm nhỏ tập luyện. - Đội hình tập với bóng. * * * * * * * * * * - Nhắc các em tập luyện tích cực. - GV chú ý sữa sai cơ bản. - Đôi hình tập luyện phát bóng. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - GV- Gv cho gọi 2 – 4 học sinh có trình độ tập luyện khác nhau lên thực hiện, cho l ớp tự nhận xét sau đó giáo viên hệ thống lại. - Học sinh chạy theo hàng dọc. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà tập các nội dung đã học. - Rút kinh nghiệm giờ dạy : .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày 01/04/2013 Tiết số 66: BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN - Bóng chuyền: - Ôn: + KT đệm bóng. + KT chuyền bóng. - Thi đấu tập. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. I - Mục tiêu: 1. Bóng chuyền: a) Kiến thức: - Biết cách thực hiện KT đệm bóng, chuyền bóng cao tay trước mặt. Biết tổ chức thi đấu. b) Kĩ năng: Thực hiện được KT đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. Tổ chức thi đấu được. 2. Chạy bền: a) Kiến thức: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên. b) Kĩ năng: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. II - Đối tượng: - Học sinh các lớp: 10A1 - 10A2 - 10A3 - 10A4 Ngày thực hiện: 06/04 04/04 06/04 06/04 III - Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Quỳnh Lưu 2. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, giáo án, 7 – 8 quả bóng chuyền. + Hs làm vệ sinh sân tập. IV - Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - PHẦN CƠ BẢN. 1. Bóng chuyền: a) Ôn: - KT chuyền bóng cao tay bang 2 tay trước mặt. - KT đệm bóng. b) Thi đấu tập. 2. Cũng cố. - Thực hiện động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3. Chạy bền: - Nam chạy 1000m. - Nữ chạy 700m III - PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết kiểm tra. - Ra BT về nhà. - Xuống lớp. 7 – 8’ 2phút 5 – 6’ 32’ 5 lần 5 lần 5 lần 3-4’ 1lần 4-5’ 5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng điều hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - GV nhắc lại các khái niệm KT sau đó phân chia cho HS tập luyện. - Chia HS thành nhiều nhóm nhỏ tập luyện. - Đội hình tập với bóng. * * * * * * * * * * - Nhắc các em tập luyện tích cực. - GV chú ý sữa sai cơ bản. - Cho HS luân phiên thay nhau tập luyện và thi đấu. - GV- Gv cho gọi 2 – 4 học sinh có trình độ tập luyện khác nhau lên thực hiện, cho l ớp tự nhận xét sau đó giáo viên hệ thống lại. - Học sinh chạy theo hàng dọc. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà tập các nội dung đã học. - Rút kinh nghiệm giờ dạy : .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày 01/04/2013 Tiết số 67: BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN - Bóng chuyền: - Ôn: + KT đệm bóng. + KT chuyền bóng. - Thi đấu tập. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. I - Mục tiêu: 1. Bóng chuyền: a) Kiến thức: - Biết cách thực hiện KT đệm bóng, chuyền bóng cao tay trước mặt. Biết tổ chức thi đấu. b) Kĩ năng: Thực hiện được KT đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. Tổ chức thi đấu được. 2. Chạy bền: a) Kiến thức: Biết cách chạy bền trên địa hình tự nhiên. b) Kĩ năng: Thực hiện được chạy bền trên địa hình tự nhiên. II - Đối tượng: - Học sinh các lớp: 10A1 - 10A2 - 10A3 - 10A4 Ngày thực hiện: 06/04 04/04 06/04 06/04 III - Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Quỳnh Lưu 2. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, giáo án, 7 – 8 quả bóng chuyền. + Hs làm vệ sinh sân tập. IV - Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - PHẦN CƠ BẢN. 1. Bóng chuyền: a) Ôn: - KT chuyền bóng cao tay bang 2 tay trước mặt. - KT đệm bóng. b) Thi đấu tập. 2. Cũng cố. - Thực hiện động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3. Chạy bền: - Nam chạy 1000m. - Nữ chạy 700m III - PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết kiểm tra. - Ra BT về nhà. - Xuống lớp. 7 – 8’ 2phút 5 – 6’ 32’ 5 lần 5 lần 5 lần 3-4’ 1lần 4-5’ 5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng điều hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - GV nhắc lại các khái niệm KT sau đó phân chia cho HS tập luyện. - Chia HS thành nhiều nhóm nhỏ tập luyện. - Đội hình tập với bóng. * * * * * * * * * * - Nhắc các em tập luyện tích cực. - GV chú ý sữa sai cơ bản. - Cho HS luân phiên thay nhau tập luyện và thi đấu. - GV- Gv cho gọi 2 – 4 học sinh có trình độ tập luyện khác nhau lên thực hiện, cho l ớp tự nhận xét sau đó giáo viên hệ thống lại. - Học sinh chạy theo hàng dọc. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Đội hình thả lỏng như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp. - Về nhà tập các nội dung đã học. - Rút kinh nghiệm giờ dạy : .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngày 33/05/2013. Tiết số 68: KIỂM TRA HỌC KỲ ( BÓNG CHUYỀN) Kỷ thuật đệm bóng I – Mục tiêu: a) Kiến thức: HS biết thực hiện KT đệm bóng. b) Kĩ năng: HS thực hiện được KT đệm bóng. II - Đối tượng: - Học sinh các lớp: 10A1 - 10A2 - 10A3 - 10A4 Ngày thực hiện: 06/04 04/04 06/04 06/04 III - Địa điểm - phương tiện. - Địa điểm: Sân vận động Trường THPT Quỳnh Lưu 2. - Phương tiện: + Chuẩn bị 1 còi, giáo án, 7 – 8 quả bóng chuyền. + Hs làm vệ sinh sân tập. IV – Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp tổ chức I - PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Nhận lớp. - Lớp trưởng tập trung và báo cáo sỹ số. - Gv nhận lớp, hỏi thăm sức khoẻ học sinh, phổ biến nội dung, nhiệm vụ tiết học. 2. Khởi động. - Bài TD tay không 6 động tác: + Động tác tay ngực, động tác lườn, vặn mình, gập thân, đá chân, toàn thân. - Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, khớp vai, khớp hông, khớp gối. - Ép giây chằng ngang, giây chằng dọc. - Tại chổ đi bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông. II - PHẦN CƠ BẢN. 1. Chạy bền: kiểm tra. - Chạy trong sân vận động: + Nam chạy 1000m. + Nữ chạy 500m. * Cách cho điểm: - Khi đánh giá có chú ý nhiều đến việc tập luyện thường xuyên, ý thức rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh để cho điểm: Điểm Nữ 500m Nam 1000m 10 1’42” 3’40” 9 1’45” 3’45” 8 1’50” 3’55” 7 2’00” 4’00” 6 2’5” 4’5” 5 2’6” 4’10” 4 2’8” 4’15” 3 2’10” 4’20” 2 2’12” 4’25” 1 2’14” 4’30” III – PHẦN KẾT THÚC. - Hồi tỉnh, thả lỏng các khớp. - Nhận xét tiết kiểm tra . - Nhắc các em về nội dung sắp học. – Xuống lớp. 7– 8’ 2phút 5 –6’ 2lx8n 32’ 5’ - Đội hình nhận lớp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Đội hình khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng đìêu hành phần khởi động. - Gv quan sát và nhắc nhở. - Học sinh nam kiểm tra trước, học sinh nữ sau. - Trước khi kiểm tra chạy bền, giáo viên tìm hiểu sức khoẻ và trình độ tập luyện của học sinh để đảm bảo an toàn. - Cho học sinh kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 7 - 8 học sinh. - Gv: phân công một số học sinh hỗ trợ cho việc ghi chép, xác định thành tích và theo dõi bấm giờ khi các bạn chạy. - Như đội hình khởi động. - Như đội hình nhận lớp.

File đính kèm:

  • docBo giao an 10 chuan.doc