Giáo án môn Thể dục 10 - Tiết 1 đến Tiết 70

I. MỤC TIÊU

 - Học sinh năm được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 10.

 - Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT.

 - Biết vận dụng những hiểu biết để rèn luyện sức khoẻ.

II. NỘI DUNG

 1. Mục tiêu chung:

 - Có sự tăng tiến về thể lực, đặc biệt là sức mạnh sức bền.

 - Có một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về TDTT để rèn luyện sức khoẻ.

 - Rèn luyện thói quen luyện tập TDTT thường xuyên, giữ gìn vệ sinh, tác phong, nếp sống, kỷ luật, tính tập thể.

 - Góp phần bồi dưỡng và phát hiện nhân tài cho đất nước.

 - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế cuộc sống.

 

doc62 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 10 - Tiết 1 đến Tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hối hợp 2 người di chuyển. - Nắm vững kỹ thuật đứng ném rổ bằng 1 tay trên vai. Nội dung Khối lượng Phương pháp tập luyện I. Mở đầu: - Ổn định tổ chức lớp học - Phổ biến mục đích yêu cầu. - Khởi động chuyên môn – Khởi động chung - Kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực 2 em tại chỗ. II. Trọng tâm: 1. Ôn luyện kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực: a, Tập đội hình 3 người. b, Tập đội hình 5 người. 2. Bài tập phối hợp kỹ thuật: a, Chuyền và bắt bóng di chuyển từng đôi một. b, Chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trong di chuyển ngược chiều nhau. 3. Học đứng ném rổ bằng 1tay trên vai a, Giáo viên phân tích và làm mẫu kỹ thuật b, Học sinh tập luyện không bóng có khẩu lệnh c, Học sinh tập ném bóng cho nhau 4. Củng cố: Thực hiện chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực. III. Kết thúc: - Thả lỏng cơ thể. - Nhận xét giờ học Bài tập: Luyện tập chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực. Tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai 10 phút 4 em 6 phút ´ 3 phút 3 phút 3 lần 3 lần 4 lần 2 phút 4 em 5 phút + + + + + + + + + + + + + + + + Đội hình khởi động ´ ´ Đội hình 3 người – 5 người Đội hình tập 2a o o o o o o o o o o Đội hình tập 2 b + + + + + + + + + + + + + + + + Đội hình xuống lớp Tiết 60 ĐỨNG NÉM RỔ BẰNG MỘT TAY TRÊN VAI 1. Mục đích: - Luyện tập đứng ném rổ bằng một tay trên vai, luyện tập phát triển thể lực. - Học một số điểm trong luật bóng rổ. 2. Yêu cầu: - Hoàn thiện kỹ thuật ném rổ bằng một tay trren vai.Hoàn thành khối lượng bài tập thể lực. - Nắm vững luật thi đấu bóng rổ. Nội dung Khối lượng Phương pháp tập luyện I. Mở đầu: - Ổn định tổ chức lớp học. - Phổ biến mục đích – yêu cầu. -Khởi động chung – Khởi động chuyên môn. - Kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật đứng ném rổ bằng một tay trên vai. II. Trọng tâm: 1. Đứng ném rổ bằng một tay trên vai. a. Hai học sinh tập ném rổ bằng một tay cho nhau. b. Đứng cách tường 4m ném bóng trúng vào một điểm vòng tròn quy định. c. Đứng tại chỗ 6m ném rổ. 2. Bài tập phát triển thể lực. a. Tập bật nhảy tại chỗ Nam 10 lần, Nữ 5 lần. b. Bật nhảy tiếp sức có kẹp bóng ở giữa hai đùi cự ly 15m. 3. Một số điều luật bóng rổ. a. Sân bóng và trang thiết bị. - Sân bóng: 28 X 15m. b. Luật thi đấu: Mỗi đội 5 cầu thủ. Mỗi trận đấu có 4 hiệp, hiệp 10 phút. 4. Củng cố: Tại chỗ ném rổ. III. Kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Bài tập: Luyện tập tại chỗ ném rổ. 10 phút 2 em 30 phút 2 phút 5 lần 3 lần 1 lượt 2 lần 4 phút 2 em 5 phút + + + + + + + + + + + + Đội hình khởi động. + + + + + + + + Đội hình tập ném rổ 1.a + + + + + + + + + + 15m Đội hình thể lực 2.b -P2:- Dùng bảng để gới thiệu luật. - Phát phiếu học tập. + + + + + + + + + + + + - Đội hình xuống lớp. Tiết 61 – 62 BÓNG RỔ - DẪN BÓNG 1. Mục đích: - Học kỹ thuật dẫn bóng, tâọ bài tập phối hợp kỹ thuật. - Luyện tập đứng ném rổ bằng một tay trên vai. 2. Yêu cầu: - Nắm vững kỹ thuật dẫn bóng, phối hợp linh hoạt bài tập kỹ thuật. - Hoàn thiện kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai trúng rổ ổn định. Nội dung Khối lượng Phương pháp tập luyện I. Mở đầu: - Ổn định tổ chức lớp học. - Phổ biến mục đích – yêu cầu. - Khởi động chung – Khởi động chuyên môn. - Kiểm tra: Em hãy nêu luật thi đấu và kích thước sân bóng rổ? II. Trọng tâm: 1. Học kỹ thuật dẫn bóng. a. Giáo viên làm mẫu phân tích kỹ thuật dẫn bóng. b. Học sinh tại chỗ tư thế trung bình để tập nhồi bóng tại chỗ sang phải trái. c. Tốc độ trung bình dẫn bóng theo đường biên dọc. 2. Bài tập phối hợp kỹ thuật. a. Dẫn bóng kết hợp chuyền và bắt bóng bằng hai tay. b. Dẫn bóng kết hợp chuyền và bắt bóng bằng hai tay ném rổ. 3. Đứng tại chỗ 4m ném rổ bằng một tay trên vai. III. Kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Bài tập: Hoàn thiện kỹ thuật chuyền và bắt bóng 2 tay, kỹ thuật dẫn bóng và kỹ thuật tại chỗ ném bóng. 10 phút 2 em 30 phút 1 phút 2 phút 3 lần 3 lần 3 lần + + + + + + + + + + + + A B Đội hình khởi động. + +® ¿ + + +® ¿ + Đội hình tập 1.c ¬ o o o o ¿ Đội hình tập 2 + + + + + + + + + + + + + + + + Đội hình xuống lớp Tiết 63- 64 BÓNG RỔ - LUYỆN TẬP I. Mục đích: - Ôn luyện dẫn bóng, chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực, đứng ném rổ. - Thi đấu luyện tập và trọng tài. 2. Yêu cầu: - Hoàn thiện các kỹ thuật đã học phối hợp nhịp nhàng linh hoạt. - Vận dụng các kỹ thuật đã học vào thi đấ và làm trọng tài. Nội dung Khối lượng Phương pháp tập luyện I. Mở đầu: - Ổn định tổ chúc lớp học. - Phổ biến mục đích – yêu cầu. - Khởi động chung – Khởi động chuyên môn. - Kiểm tra: Thực hiện kỹ thuật dẫn bóng kết hợp ném rổ ở ngoài vòng cung. II. Trọng tâm: 1. Ôn luyện kỹ thuật dẫn bóng. - Thực hiện dẫn bóng từ đường biên ngang kết hợp ném rổ ở ngoài vòng cung. 2. Dẫn bóng kết hợp chuyền và bắt bóng, kết hợp ném rổ. Yêu cầu chuyển đổi vị trí cho nhau để thực hiện ném rổ. 3. Đứng tại chỗ cách 5m ném rổ. - Yêu cầu: Đội hình vòng cung, Mặt hướng vào rổ cách rổ 5m. 1 đến 2 em đứng dưới rổ để chuyền bóng. 4. Thi đấu: Tổ chức chia thành 2 đội, mỗi đội 5 vân động viên. Thi đấ trong 2 hiệp có tổ chưc trọng tài. Số còn lại thay người và quan sát học tập. III. Kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Luyện tập và hoàn thiện các kỹ thuật đã học vận dụng vào trong thi đấu. 10 phút 3 em 30 phút 3 lần 4 lần 3 lần 15 phút 5 phút + + + + + + + + + + + + Đội hình khởi động. P2: - Tập tách giới, tách ND Nhóm Nam: Thi đấu 15’ Nhóm Nữ: Ôn 3 ND 15’ - Sau chuyển đổi ND. ¬ A B + +® + + +® + ¬ Đội hình tập 1. ¬ o o o o ¬ Đội hình tập luyện 2 Tiết 65 – 66 KIỂM TRA 1. Mục đích: Đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bộ môn bóng rổ 2. Yêu cầu: - Hoàn thiện kỹ thuật tại chỗ ném rổ. - Học sinh cần tuân thủ nguyên tắc giờ kiểm tra. - Ổn định tổ chức lớp học. - Đảm bảo an toàn giờ kiểm tra. - Trực nhật chú ý sân bãi dụng cụ. - Khi có tên gọi vào ngay vị trí. 3. Hình thức kiểm tra: - Phân nhóm kiểm tra theo giới. - Tiết 65 kiểm ttra Nam . - Tiết 66 kiểm tra Nữ . 4. Nội dung kiểm tra: - Tại chỗ đứng ném rổ bằng một tay trên vai 5m. 5. Sân bãi dụng cụ: - Bàn ghế giáo viên, sân bóng rổ, bóng. 6. Biểu điểm: - Điểm 9 – 10: Ba quả vào rổ. Động tác ném đúng hoặc 2 quả. Động tác ném rổ tốt. - Điểm 7 – 8: Hai quả vào rổ. Động tác ném đúng hoặc 1 quả. Động tác ném rổ tốt. - Điểm 5 – 6 : Động tác ném có một vài sai sót nhỏ, có 1 quả vào rổ hoặc 2 lần trúng vành rổ. - Điểm 3 – 4 : Động tác ném rổ có sai sót, không ném bóng vào rổ. Hoặc chỉ 1 lần trúng vành rổ. - Điểm 1 – 2 : Động tác ném rổ có nhiều sai sót. Bóng ném không tới rổ. 7. Nhận xét: - Nhận xét giờ học. - Công bố điểm thi. - Nhắc nội dung học tiết sau. Tiết 67 KIỂM TRA 1. Mục đích: Đánh giá kết quả học tập của học sinh ở bộ môn chạy bền địa hình tự nhiên. 2. Yêu cầu: - Thực hiện hết cự ky đường chạy quy định. - Học sinh cần tuân thủ nguyên tắc giờ kiểm tra. - Ổn định tổ chức lớp học. - Đảm bảo an toàn giờ kiểm tra. - Trực nhật chú ý sân bãi dụng cụ. - Khi có tên gọi vào ngay vị trí. - Chú ý phân phối sức đều trên đường chạy. 3. Hình thức kiểm tra: - Phân nhóm kiểm tra theo giới. 4. Nội dung kiểm tra: - Chạy bền Nam: 1000m, Nữ: 500m. Tính thành tích. 5. Sân bãi dụng cụ: - Đồng hồ, bàn ghế giáo viên. 6. Biểu điểm: Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nữ (500m) 2’20’’ 2’16’’ 2’14’’ 2’12’’ 2’10’’ 2’08’’ 2’06’’ 2’03’’ 2’ 1’50’’ Nam 1000m 4’40’’ 4’35’’ 4’30’’ 4’25’’ 4’20’’ 4’15’’ 4’10’’ 4’02 3’55’’ 3’45’’ 7. Nhận xét: - Nhận xét giờ học. - Công bố điểm thi. - Nhắc nội dung học tiết sau. Tiết 68 ÔN HỌC KỲ 1. Mục đích: - Ôn luyện các nội dung đã học ở kỳ 2: Nhảy cao, cầu lông, đá cầu. - Củng cố và nâng cao kỹ thuật các môn học. 2. Yêu cầu: - Hoàn thiện kỹ thuật đánh cầu lông và đá cầu. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng và nâng cao thành tích. Nội dung Khối lượng Phương pháp tập luyện I. Mở đầu: - Ổn định tổ chức lớp học. - Phổ biến mục đích – yêu cầu. - Khởi động chung – Khởi động chuyên môn. - Kiểm ttra: thực hiện kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng? Thực hiện kỹ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới. II. Trọng tâm: 1. Luyện tập kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng. Thực hiện ở mức xà Nam 1m, Nữ 0.80m. Sau đó nâng dần mức xà. Có sữa chữa động tác sai. 2. Ôn kỹ thuật di chuyển trong đánh cầu lông. a. Kỹ thuật di chuyển đơn bước. b. Kỹ thuật di chuyển ngang. c. kỹ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới. d. Kỹ thuật di chuyển lùi về 2 góc cuối sân. 3. Ôn kỹ thuật đá cầu ( Kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân) a. Tập không cầu. b. Tập luyện với cầu. 4. Củng cố: Theo từng nội dung ôn luyện. III. Kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Bài tập: Ôn luyện nâng cao thành tích và kỹ thuật nhảy cao, đá cầu và cầu lông. 10 phút 3 em 30 phút 10 phút 5 phút 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 10 phút 3 lần 5 phút + + + + + + + + + + + + Đội hình khởi động. + + + + + + + + + + + + + + Đội hình ôn KT di chuyển đánh cầu lông + + + + + + + + + + + + Đội hình nhảy cao. - P2: - Cầu lông ôn theo đội hình lớp - Nhảy cao, đá cầu, tách ND theo dõi sau chuyển đổi. 1 1 1 2 Đội hình đá cầu. Tiết 69 – 70 KIỂM TRA HỌC KỲ 1. Mục đích: Đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các môn đã học: Nhảy cao, đá cầu, cầu lông. 2. Yêu cầu: - Hoàn thiện và nâng cao thành tích kỹ thuật các môn đã học. - Tuân thủ nguyên tắc giờ kiểm tra. - Ổn định tổ chức khi có tên gọi ngay vào vị trí. - Đảm bảo an toàn giờ kiểm tra. - Trực nhật chú ý sân bãi dụng cụ. - Khởi động trước khi kiểm tra. 3. Sân bãi dụng cụ: 4. Hình thức kiểm tra: - Nhảy cao: Kỹ thuật nằm nghiêng. - Đá cầu: Phát cầu thấp tay nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Cầu lông: Kỹ thuật di chuyển. 6. Biểu điểm: - Theo biểu điểm các môn đã học. 7. Nhận xét: - Thả lỏng cơ bắp. - Công bố kết quả. - Nhận xét giờ học.

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 10 day du.doc
Giáo án liên quan