Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 11+12 - Nguyễn Bá Tuấn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Kiến thức: Ôn đ/tác 1 - 11 bài TDNĐ học đ/tác 12, 13; Thực hiện các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật (bài 9 trang 57 SGV TD 10).

2. Kỹ năng: HS nắm vững đ/tác 1 - 11 bài TDNĐ; Thực hiện tốt các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật (bài 9 trang 57 SGV TD 10).

3. Thái độ: HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động.

II. SÂN BẢI, THIẾT BỊ:

1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

2. Thiết bị: Còi; thước dây; dây đích; bàn đạp, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Tiết 11+12 - Nguyễn Bá Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Thể dục - chạy ngắn Ngày soạn: 19/09/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 21/09/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 11 Tuần 06 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Ôn đ/tác 1 - 11 bài TDNĐ học đ/tác 12, 13; Thực hiện các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật (bài 9 trang 57 SGV TD 10). 2. Kỹ năng: HS nắm vững đ/tác 1 - 11 bài TDNĐ; Thực hiện tốt các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật (bài 9 trang 57 SGV TD 10). 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; thước dây; dây đích; bàn đạp, giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số, Kiểm tra trang phục, sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện. 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép các dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện từ đ/tác 4 - 6 bài TDNĐ. B. Phần cơ bản: Chia lớp thành 2 nhóm: Nam học chạy ngắn. nữ học TD. Xong đổi nội dung và vị trí. I. Thể dục. 1. Ôn kỹ thuật đ/tác 1 - 11. + Ôn đ/tác chân. + Ôn đ/tác tay. + Ôn phối hợp tay và chân. 2. Học kỹ thuật đ/tác 12 - 13. + Học đ/tác của chân. + Học đ/tác của tay. + Phối hợp toàn bộ đ/tác. Cũng cố chuyển nội dung II. Chạy ngắn: 1. Một số bài tập bổ trợ. - Chạy bước nhỏ (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy nâng cao đùi (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy đạp sau 30 m. 2. Bài tập hoàn thiện kỹ thuật. - Thực hiện kỹ thuật sau các lệnh "vào chổ"; "sẵn sàng" và "chạy". - XP thấp với bàn đạp chạy 80m thực hiện đầy đủ 4 giai đoạn. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện đ/tác vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện để thuộc các đ/tác của bài TDNĐ đã học. - Luyện tập kỹ thuật chạy ngắn. 4. Xuống lớp:lớp: 06P 02P 32P 14P 16P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 4x8 4x8 2L 2L 2L 2L 2L 2L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, nhận xét và cho điểm. - GV bồi dưỡng đội mẫu (cán sự). - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Đội hình ôn và học thể dục GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV làm mẫu và phân tích từng đ/tác. HS tập đồng loạt cả lớp; chia thành từng nhóm tập luyện; cá nhân tự nghiên cứu đ/tác. Độ hình tập chạy ngắn ƒƒƒ ƒƒƒ ƒƒƒ GV làm mẫu và phân tích từng đ/tác. HS tập theo nhóm, cá nhân ng/cứu. * GV gọi 1 - 2 HS để thực hiện, gọi HS khác nhận xét, GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV Duyệt của BGH Giáo án Thể dục - chạy ngắn Ngày soạn: 19/09/2010 GV soạn: Nguyễn Bá Tuấn Ngày giảng: 21/09/2010 GV dạy: Nguyễn Bá Tuấn Tiết PPCT: 12 Tuần 6 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Ôn đ/tác 1 - 13 bài TDNĐ học đ/tác 14, 16; Thực hiện các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật (bài 9 trang 57 SGV TD 10). 2. Kỹ năng: HS nắm vững đ/tác 1 - 16 bài TDNĐ; Thực hiện tốt các bài tập bổ trợ và bài tập phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ( bài 9 trang 57 SGV TD 10). 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung bài học và hỗ trợ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ vận động. II. Sân bải, thiết bị: 1. Sân bãi: Sân TD trường THPT Quan Sơn 2, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. 2. Thiết bị: Còi; thước dây; dây đích; bàn đạp; giáo án; sổ đầu bài; danh sách lớp. III. nội dung và phương pháp giảng dạy: Nội dung Đ.Lượng Phương pháp TG SL A. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Tập trung lớp, ỗn định lớp, báo cáo sĩ số, Kiểm tra trang phục, Sân bãi và tình hình sức khoẻ. 2. Phổ biến: Mục đích, yêu cầu, nội dung bài học, nội quy tập luyện. 3. Khởi động: a. Khởi động chung: Thực hiện bài TD tay không 6 đ/tác. b. Khởi động chuyên môn: - Xoay các khớp; ép các dây chằng. - Chạy tại chổ. - Bật tại cao chổ (5 cái). 4. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện từ đ/tác 7 - 9 bài TDNĐ. B. Phần cơ bản: Chia lớp thành 2 nhóm: Nam học chạy ngắn. nữ học TD. Xong đổi nội dung và vị trí. I. Thể dục. Ôn kỹ thuật đ/tác 1 - 11. + Ôn đ/tác chân. + Ôn đ/tác tay. + Ôn phối hợp tay và chân. Cũng cố chuyển nội dung II. Chạy ngắn: 1. Một số bài tập bổ trợ. - Chạy bước nhỏ (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy nâng cao đùi (thực hiện tại chỗ và di chuyển chạy 20 m). - Chạy đạp sau 30 m. - Chạy tốc độ cao 30m 2. Bài tập hoàn thiện kỹ thuật. - Thực hiện kỹ thuật sau các lệnh "vào chổ"; "sẵn sàng" và "chạy". - XP thấp với bàn đạp chạy 80m thực hiện đầy đủ 4 giai đoạn. Cũng cố kết thúc C. Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thực hiện động vươn thở kết hợp thả lỏng chân tay. - Tự đấm bóp đùi; hàng dưới đấm lưng cho hàng trên và ngược lại 2. Nhận xét: Đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu giờ học. 3. Bài tập: - Tập luyện để thuộc các đ/tác của bài TDNĐ đã học. - Luyện tập chạy 80m. 4. Xuống lớp:lớp: 06P 02P 32P 14P 16P 02P 05P 2x8 2x8 2L 2L 4x8 1L 1L 2x8 2L Đội hình nhận lớp GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € Đội hình khởi động € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € €LT GV CS điều hành khởi động. GV Quan sát và sửa sai. * Giáo viên gọi 1 -2 HS lên thực hiện, nhận xét và cho điểm. - GV bồi dưỡng đội mẫu (cán sự). - GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Đội hình ôn và học thể dục GV € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV làm mẫu và phân tích từng đ/tác. HS tập đồng loạt cả lớp; chia thành từng nhóm tập luyện; cá nhân tự nghiên cứu đ/tác. Độ hình tập chạy ngắn ƒƒƒ ƒƒƒ ƒƒƒ GV làm mẫu và phân tích từng đ/tác. HS tập theo nhóm, cá nhân ng/cứu. * GV gọi 1 - 2 HS để thực hiện, gọi HS khác nhận xét GV kết luận. Đội hình thả lỏng ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ GV ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ - GV: Hướng dẫn HS thả lỏng. - GV: Hô nghiêm; Lớp giải tán. - HS hô khoẻ. Đội hình xuống lớp € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € € ƒ € ƒ € ƒ € GV

File đính kèm:

  • docGA 11+12.doc
Giáo án liên quan