Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Phan Lạc An

1. Về Kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam.

- Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

2. Về kĩ năng :

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt nam.

- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: gồm hai phần chính

I- Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 II- Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.

2. Trọng tâm:

Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, HS đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

III. THỜI GIAN

-Tổng số: 4 tiết.

- Phân bố thời gian:

 *Tiết 1: lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam.

 *Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( mục 1,2 SGK).

 *Tiết 3: Mục 3,4( SGK).

 *Tiết 4: Mục 5,6( SGK).

IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Tổ chức:

 

doc45 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Chương trình học cả năm - Nguyễn Phan Lạc An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đội ngũ từng người, khi đủ số bước thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó đứng nghiêm. b) Động tác qua phải, qua trái: - Khẩu lệnh: “Qua phải (qua trái) X bước – bước” - Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như động tác đội ngũ từng người, khi đủ số bước thì dừng lại, dồn hàng và gióng hàng, sau đó trở về thành tư thế đứng nghiêm. 4. Giãn đội hình, thu đội hình. - Ý nghĩa: Giãn đội hình, thu đội hình được vận dụng trong học tập, thể dục, thể thao, trong luyện tập Điều lệnh đội ngũ... Trước khi giãn đội hình phải điểm số.Nếu giãn đội hình sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái, khẩu lệnh hô: “Từ phải sang trái điểm số”. Nếu giãn đội hình sang bên phải thì điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô: “Từ trái sang phải điểm số”. a) Giãn đội hình hàng ngang: - Khẩu lệnh: “Giãn cách X bước nhìn bên phải (trái) thẳng”. - Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ: + Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mà mình phải di chuyển. Đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. + Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc tiểu đội gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng tư thế nghiêm. b) Thu đội hình hàng ngang: - Khẩu lệnh: “ Về vị trí nhìn bên phải (trái) – thẳng”. - Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ: + Chiến sĩ: khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. + Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về bên trái (phải), đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên trái (phải), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. + Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm. c) Giãn đội hình hàng dọc: Động tác giãn đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản giống như đội hình hàng ngang, chỉ khác: - Khẩu lệnh: “Cự li X bước nhìn trước thẳng” - Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hàng. d) Thu đội hình hàng dọc. Động tác thu đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình hàng ngang, chỉ khác: - Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn trước - thẳng”. - Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Thấy các chiến sĩ đã về vị trí cũ, đã gióng hàng thẳng, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. 5. Ra khỏi hàng, về vị trí. - Ý nghĩa: Rời khỏi đội được nhanh chóng mà vẫn bảo đảm được trật tự đội hình, đội ngũ. - Khẩu lệnh: “Đồng chí (số) – ra khỏi hàng; về vị trí”. - Động tác: Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “có”. Khi nghe lệnh “ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “tôi có mặt”. Nhận lệnh xong thì hô “rõ”. Khi đứng trong đội hình hàng dọc, chiến sĩ phải qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ 2 trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Khi nhận lệnh ‘về vị trí”, chiến sĩ phải làm động tác chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng. II. Đội ngũ trung đội. 1. Đội hình trung đội hàng ngang. a. Đội hình trung đội 1 hàng ngang: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng ngang thường dùng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng... - Động tác: trình tự tập hợp gồm 4 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Điểm số. + Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 4: Giải tán. b. Đội hình trung đội 2 hàng ngang: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 2 hàng ngang thường dùng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng... - Động tác: trình tự tập hợp gồm 3 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 3: Giải tán. c. Đội hình trung đội 3 hàng ngang: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 3 hàng ngang thường dùng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng... - Động tác: trình tự tập hợp gồm 3 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 3: Giải tán. 2. Đội hình trung đội hàng dọc. a. Đội hình trung đội 1 hàng dọc: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng dọc thường dùng trong hành quân, trong tập hợp đội hình của trung đội, đại đội khi học tập, sinh hoạt. - Động tác: trình tự tập hợp gồm 4 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Điểm số. + Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 4: Giải tán. b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 2 hàng dọc thường dùng trong hành quân, trong tập hợp đội hình của trung đội, đại đội khi học tập, sinh hoạt. - Động tác: trình tự tập hợp gồm 3 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 3: Giải tán. c. Đội hình trung đội 3 hàng dọc: - Ý nghĩa: Đội hình trung đội 3 hàng dọc thường dùng trong hành quân, trong tập hợp đội hình của trung đội, đại đội khi học tập, sinh hoạt. - Động tác: trình tự tập hợp gồm 4 bước: + Bước 1: Tập hợp đội hình. + Bước 2: Điểm số. + Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ. + Bước 4: Giải tán. 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút 5 phút - GV giới thiệu nội dung bài động tác đội ngũ đơn vị. - HS nghe theo dõi dựa vào sách giáo khoa - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi - Trình bày ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng ngang? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa đội hình tiểu đội 2 hàng ngang? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa tiểu đội 1 hàng dọc? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày các bước tập hợp tiểu đội 1 hàng dọc? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa tiểu đội 2 hàng dọc? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày ý nghĩa của động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày động tác qua phải, qua trái? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày ý nghĩa của động tác giãn đội hình, thu đội hình.? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính . - Trình bày khẩu lệnh, động tác giãn đội hình hàng ngang? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày khẩu lệnh, động tác thu đội hình hàng ngang? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày khẩu lệnh, động tác giãn đội hình hàng dọc? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày khẩu lệnh, động tác thu đội hình hàng dọc? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Nêu ý nghĩa của động tác ra khỏi hàng, về vị trí? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày khẩu lệnh, động ra khỏi hàng, về vị trí ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính - Trình bày ý nghĩa trung đội 1 hàng ngang ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày các bước tập hợp trung đội 1 hàng ngang ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa trung đội 2 hàng ngang ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày các bước tập hợp trung đội 3 hàng ngang? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa trung đội 1 hàng dọc ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày các bước tập hợp trung đội 1 hàng dọc ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày các bước tập hợp trung đội 2 hàng dọc ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. - Trình bày ý nghĩa trung đội 3 hàng dọc ? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV. - GV nhận xét bổ sung ý chính. Sách giáo khoa, giáo án Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa 2.Tổ Chức Luyện Tập( Ôn Tập): 5 Phút. Giáo viên đặt câu hỏi sách giáo khoa : Học sinh trả lời . III.KẾT THÚC BÀI GIẲNG 5 phút - Giải Đáp Thắc Mắc. - Hệ Thống Nội Dung: I. Đội ngũ tiểu đội: 1. Đội hình tiểu đội hàng ngang. 2. Đội hình tiểu đội hàng dọc. 3. Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái. 4. Giãn đội hình, thu đội hình. 5. Ra khỏi hàng, về vị trí. II. Đội ngũ trung đội. 1. Đội hình trung đội hàng ngang. 2. Đội hình trung đội hàng dọc. - Cho Câu Hỏi Để Học Sinh Ôn Luyện( trả lời câu hỏi sách giáo khoa) - Nhận Xét Buổi Học: (tiết học) - Kiểm Tra Vũ Khí, Vật Chất,

File đính kèm:

  • docGA GDQP 10 hoan chinh_1.doc
Giáo án liên quan