Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013

A. MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Học sinh nắm được cách luyện tập TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe.

 2. Kỹ năng: Biết 1 số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí,nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe.

 3.Thỏi độ: Học sinh tích cực, tự giác trong học tập , nắm vững được kiến thức.

B. PHƯƠNG PHÁP

 - Thuyết trỡnh

 - Vấn đáp

 - Trực quan

C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS

 1. Chuẩn bịcủa GV: Giỏo ỏn, tranh ảnh minh họa.

 2. Chuẩn bị của HS: sỏch, vở đồ dùng học tập.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 I. Ổn định. (2 phỳt)

 II.Kiểm tra bài cũ. (khụng kiểm tra )

 III. Bài mới:

 

doc76 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 28-30p 15p 15p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. KT 2-3 hs kết hợp đỏnh giỏ cho điểm Đội hình tập luyện x x x x x x GV x x x x x x - 2 em 1 nhóm. Em A phát cầu, em B là người che sau 1-2 phút đổi lại. - Cự ly 3-5m tuỳ thuộc điều kiện sân bãi tập luyện. - Sau khi tập phát cầu có người che thì chuyển sang nội dung phân chia khu vực để tập luyện - Trong tập luyện giáo viên chú ý chỉnh sửa động tác cho học sinh ‚‚‚‚ ----- ------------- ‚‚‚‚ 5GV - GV nhắc nhở học sinh phối hợp tốt các kỹ thuật. - Gọi 4 HS thực hiện, lớp quan xát nhận xét. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM ...... .. Tiết 66 Ngày soạn: 24/4/2013 Ngày giảng: 27/4/2013 KIỂM TRA ĐÁ CẦU A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - Biết và hiểu bài về kĩ thuật đỏ cầu cách thức kiểm tra và đánh giá kết quả.. 2. Kỹ năng: - Thực hiện đúng và thành thạo kĩ thuật chạy 100m, có kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, có khẳ năng nhận xét, đánh giá cho bạn. Vận dụng vào quá trình luyện tập, thi đấu. 3. Thỏi độ: - Đánh giá thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. B. PHƯƠNG PHÁP. - Kiểm tra lần lượt.. C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Kế hoạch kiểm tra, cầu đỏ 2. Chuẩn bị của HS : Mặc trang phục đỳng qui định, vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Phổ biến yêu cầu giờ kiểm tra 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân.Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.. 3. Kiểm tra bài cũ : Khụng kiểm tra. II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Kiểm tra đá cầu: Thực hiện kỹ thật phỏt cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. - Mỗi em kiểm tra 1 lần và được phát 5 quả chính thức . 2 quả thử - Luật thực hiện theo luật đá cầu hiện hành Biểu điểm: - Điểm 9-10: Thực hiện tốt kỹ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân ít nhất có 4 lân thực hiện phát cầu chính xác. - Điểm 7-8: Thực hiện tốt kỹ thuật phát cầu trong đó 3 lần thực hiện phát cầu chuẩn xác, 2 lần kia tương đối chuẩn xác. - Điểm 5-6: Thực hiện được kỹ thuật phát cầu trong đó có 2 lần phát chuẩn xác còn 3 lần kia thực hiện đạt mức TB. - Điểm 3-4: Thực hiện kỹ thuật phát cầu chưa được, chỉ được 1 lần phát cầu đúng kỹ thuật còn 4 lần kia hỏng. - Điểm 1-2: Thực hiện phát cầu sai kỹ thuật. * Củng cố: Học sinh nắm được bài III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 4x8 nhịp 28-30p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Khởi động GV nêu yêu cầu, cán sự điều khiển, phương pháp đồng loạt. Phần KĐ chuyên môn tự cá nhân tập luyện. Phương pháp: * GV tập trung HS sau đó phổ biến nội dung buổi kiểm tra, cách đánh giá cho điểm để HS biết. . ‚‚‚‚ ----- ------------- ‚‚‚‚ 5GV - Học sinh ngồi theo hàng. - Kiểm tra xong về đúng vị trí. - Giáo viên xem xét đánh giá cho điểm học sinh cần cân nhắc đến yếu tố chuyên cần học tập trong các giờ TD trước đó. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM .. Tiết 67 - 68 Ngày soạn: 1/5/2013 Ngày giảng: 4-7/5/2013 ễN TẬP HỌC KỲ II A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : - Nhảy cao: ễn tập hoàn thiện kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu nằm nghiờng. 2. Kỹ năng: HS thực hiện được các động tác đã học, biết vận dụng kiến thức trong tập luyện và thi đấu 3. Thỏi độ: HS luyện tập tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập. B. PHƯƠNG PHÁP. - Hướng dẫn tập luyện lặp lại nhiều lần. C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Cũi, giỏo ỏn. 2. Chuẩn bị của HS : Đệm, xà, trụ xà.vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. 3. Kiểm tra bài cũ : Ko kiểm tra II. PHẦN CƠ BẢN: * ễn KT 4 GĐ nhảy cao. + Chạy đà - giậm nhảy - trờn khụng và tiếp đất. *Củng cố III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 2-3p 28-30p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. - Giỏo viờn phõn tớch kết hợp thị phạm kĩ thuật động tỏc chạy đà - giậm nhảy - trờn khụng - tiếp đất một số lần. - Lần lượt cho học sinh tập, học sinh giậm nhảy chõn phải tập trước sau đú đổi ngược lại. * Chỳ ý: Phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh. & % € € €€€€€€ €€€€€€ - Quan saựt nhaộc nhụỷ sửỷa sai ủoọng taực ngay. - Goùi 1-2 HS leõn trả lời cõu hỏi và KT động tỏc, gọi HS nhaọn xeựt. - Quan saựt nhaọn xeựt. Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM Tiết 69 - 70 Ngày soạn: 9/5/2013 Ngày giảng: 11-14/5/2013 KIỂM TRA HỌC KỲ II A. MỤC TIấU 1. Kiến thức : Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao. 2. Kỹ năng: Thực hiện thuần thục cỏc động tỏc và nõng dần thành tớch. 3. Thỏi độ: HS nghiờm tỳc, tự giác, tích cực đảm bảo an toàn trong quá trình kiờm tra. B. PHƯƠNG PHÁP. - Kiểm tra lần lượt. C. CHUÂN BỊ CỦA GV, HS 1. Chuẩn bịcủa GV: Cũi, biểu điểm. 2. Chuẩn bị của HS : - Đệm, xà, trụ xà.vệ sinh sõn tập. D. Tiến trình lên lớp: Nội dung LVĐ Phương pháp - Tổ chức I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Ổn định tổ chức,kiểm tra sĩ số, chỉnh đốn trang phục, hỏi thăm tình hình sức khoẻ học sinh. - Giới thiệu giáo viên dự giờ nếu có. - Nêu nội dung yêu cầu bài học. 2.Khởi động: 2.1. khởi động chung. - Bài TD tay khụng. + Động tác tay ngực + Động tác lườn + Động tác vặn mình + Động tác lưng bụng + Động tác đá lăng chân + động tỏc toàn thõn - Khởi động xoay các khớp: Khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, xoay hông , xoay khớp khối . - ẫp dây chằng: dọc, ngang. 2.2 Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. - Khởi động má trong, má ngoài, mu chính diện bàn chân. 3. Kiểm tra bài cũ : II. PHẦN CƠ BẢN: 1. Kieồm tra nhaỷy cao: * Caựch cho ủieồm: - HS kieồm tra kú thuaọt vaứ thaứnh tớch nhaỷy cao kieồu “Naốm nghieõng”: + ẹieồm 9 -10: Thửùc hieọn ủuựng KT 3 giai ủoaùn: chaùy ủaứ, giaọm nhaỷy, treõn khoõng vaứ thaứnh tớch ủaùt 1m15 (nam) vaứ 1m (nửừ). + ẹieồm 7 – 8: Thửùc hieọn ủuựng KT giai ủoaùn qua xaứ, caực gủ khaực coứn sai soựt nhoỷ, thaứnh tớch ủaùt 1m10 (nam) vaứ 0,90m (nửừ). + ẹieồm 5 – 6: Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng KT giai ủoaùn, caực gủ khaực coứn sai soựt nhoỷ, thaứnh tớch ủaùt 1m (nam) vaứ 0,80m (nửừ). + ẹieồm 3- 4: Khoõng thửùc hieọn ủửụùc Kt treõn khoõng, thaứnh tớch ủaùt 0,95m (nam) vaứ 0,80m (nửừ). + ẹieồm 1 -2: khoõng thửùc hieọn ủửụùc KT vaứ khoõng ủaùt ủửụùc thaứnh tớch toỏi thieồu. III. Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: 2. Tập trung lớp – Nhận xét - Đánh giá buổi tập. - Ưu, nhược điểm. 3. Bài tập về nhà cho học sinh - Học sinh tự ôn các bài tập đã học và tập luyện các BT phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn 7-8p 2x 8 nhịp 2-3 lần 28-30p 7 - 8p - GV và HS làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yờu cầu giờ học Đội hìmh nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV Đội hình khởi động chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV - Học sinh khởi động chung theo hiệu lệnh của cán sự lớp. - GV giỏm sỏt và hối thỳc HS khởi động tớch cực. - GV: hướng dẫn khởi động CM. - HS: Khởi động tích cực theo hiệu lệnh của giáo viên. Khụng Kiểm tra - Giỏo viờn gọi lần lượt 3 học sinh kiểm tra một lượt * Chỳ ý: Phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh. & % € €€€€€€ €€€€€€ Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5GV E. RÚT KINH NGHIỆM .

File đính kèm:

  • docTD 10 K II vuchiphi.doc
Giáo án liên quan